Ze spółek

Burza Piotr, Zbiejcik Maciej
28-01-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

OECD. Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD), której członkami są najbardziej rozwinięte państwa świata, w opublikowanym wczoraj raporcie stwierdziła, że NBP powinien przede wszystkim skupić się na walce z rosnącą inflacją, a nie na deficycie na rachunku obrotów bieżących.

Analitycy OECB uważają, że bank centralny powinien bardziej zdecydowanie zająć się realizacją celu inflacyjnego, adaptując praktyki zachodnich banków centralnych. Również uwaga banku powinna być bardziej nakierowana na inflację bazową, regularnie powinny być publikowane raporty dotyczące inflacji oraz krótkie informacje dotyczące wysokości prognozy. Do tej pory Rada po każdym spotkaniu publikowała jedynie krótkie komunikaty, a gdy dokonywane są jakiekolwiek zmiany w polityce monetarnej, dopiero wtedy zostaje zwołana konferencja prasowa.

Analitycy OECD ostrzegają, że relatywnie wysokie stopy procentowe mogą przyciągnąć kapitał spekulacyjny, co spowoduje znaczny wzrost wartości złotego. Postawi to bank centralny przed dylematem czy utrzymać wysokie stopy procentowe, czy też walczyć z deficytem na rachunku obrotów bieżących.

Wysoki deficyt na rachunku obrotów bieżących bieżących, który jest szacowany na 7 proc. PKB także w tym roku będzie musiał być finansowany na podobnym poziomie. Ważne jest by rynki finansowe były pewne, że rząd prowadzi odpowiednią politykę strukturalną i makroekonomiczną. OECD uważa również, iż polityka fiskalna rządu powinna być bardziej przejrzysta. Znaczny deficyt stwarza bowiem niebezpieczeństwo załamania gospodarczego w czasie niespodziewanych zdarzeń na świecie (np. kryzys rosyjski). PB

NOBE. Niezależne Centrum Studiów Ekonomicznych (NOBE) stwierdziło w swym raporcie, że wzrost PKB w czwartym kwartale ubiegłego roku na poziomie 6 proc., który doprowadził do zwiększenia się PKB w całym 1999 roku do poziomu 4 proc., będzie kontynuowany. Zdaniem analityków, oznacza to, że nasza gospodarka przezwyciężyła załamanie spowodowane kryzysem rosyjskim. Duża dynamika wzrostu PKB będzie kontynuowana, dzięki czemu pod koniec 2000 roku PKB przekroczy 6 proc.

Według ekspertów, deficyt na rachunku obrotów bieżących na poziomie 7 proc. PKB jest niebezpieczny dla stabilności gospodarczej naszego kraju. Sytuacja jest poważna od chwili gdy bank centralny przestał przykładać odpowiednią wagę do problemu deficytu, koncentrując się bardziej na walce z inflacją. PB

BHW. Bank zbył 1 mln akcji serii B STGroup. W wyniku tej sprzedaży BHW posiada 156 644 akcji STGroup, co stanowi 1,7 proc. kapitału akcyjnego i daje prawo do wykonywania 0,95 proc. głosów na WZA.

BSK. MoodyŐs Investors Service wziął pod uwagę możliwość obniżenia ratingu D+ siły finansowej Banku Przemysłowo-Handlowego i zmienił ze stabilnych na negatywne perspektywy dla D+ siły finansowej dla Banku Śląskiego oraz Pekao SA.

BOŚ. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił oddalić zażalenie Kredyt Banku na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 4 października 1999 r. odmawiające dopuszczenia banku do udziału w postępowaniu o wpisanie do rejestru zmiany Statutu BOŚ.

EFL. Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego zdecydował się przesunąć termin subskrypcji akcji serii B,C i D oraz sprzedaż akcji serii A.

INDYKPOL. Spółka zawarła z Central Soya Rolpol Holding porozumienie w sprawie dostawy paszy. Umowa reguluje zasady współpracy w zakresie dostawy paszy dla ferm własnych Indykpolu i Ośrodka Hodowli Indyków Frednowy oraz kontrahentów Indykpolu, Eldrobu i Lubdrobu. Obroty w ramach porozumienia szacowane są na 60 mln złotych rocznie. Umowa została zawarta na okres 2 lat z możliwością rozwiązania z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Porozumienie to jest jednym z elementów wdrażanego przez Indykpol programu integracji produkcji żywca drobiowego.

PAGED. Do 14 lutego 2000 roku przedłużono termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki Paged w ramach wezwania ogłoszonego przez Yawal System. Pierwotnie zapisy miały być przyjmowane do końca stycznia. 6 stycznia Yawal System wezwał do sprzedaży 2 523 812 akcji Pagedu, które stanowią 24,99 proc. głosów na WZA. Zaproponowana cena w wezwaniu to 5,25 zł za sztukę.

POLIGRAFIA. Spółka wyemitowała 17 bonów jednomiesięcznych po 50 tys. zł każdy na kwotę 850 tys. zł.

PPABANK. Podmiotem który złożył zapisy i objął wszystkie 1 675 300 akcje serii I PPABanku jest Fortis Bank.

POLISA. W dniu 16 lutego 2000 roku odbędzie się rozprawa w sprawie ogłoszenia upadłości spółki.

PZU. Na wczorajszej konferencji Emil Wąsacz, Minister Skarbu Państwa zaprzeczył, że resort skarbu planuje sprzedaż akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Citibankowi. Jednocześnie podkreślił, iż zgodnie z programem prywatyzacji PZU, w tym roku trafi on na giełdę.

SIMPLE. Spółka planuje podwyższenie kapitału poprzez emisję do 61 246 akcji, z których od 10 tys. do 40 tys. zostanie zaoferowane w ramach oferty publicznej. Pozostałe będą skierowane do właścicieli trzech przejmowanych spółek oraz do wybranych pracowników i zarządu Simple.

SWARZĘDZ. Spółka podpisała z niemiecką firmą Niehoff Sitzmoebel GmbH umowę na produkcję i sprzedaż stołów. Kontrakt opiewa na kwotę 3,5 mln DEM. MZ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Burza Piotr, Zbiejcik Maciej

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ze spółek