Znowu zaczyna się ruch

Marta Sieliwierstow
opublikowano: 06-10-2009, 08:54

Spowolnienie gospodarcze nie zamroziło całkiem inwestycji w regionach. Duże województwa wciąż przyciągają najwięcej inwestycji i najlepiej sobie radzą z kryzysem.

Z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) wynika, że wśród przedsiębiorców pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii dotyczących przyszłości gospodarki, mimo że oceny aktualnej sytuacji nie są jeszcze optymistyczne.

— Pozytywne oczekiwania przedsiębiorców są ważne, ale niewystarczające. Musi nastąpić zmiana w sferze realnej gospodarki. Dopiero to, plus pozytywne oczekiwania, może stanowić podstawę trwałej zmiany obecnej sytuacji gospodarczej. Jeśli w ślad za oczekiwaniami nastąpią zmiany w produkcji, inwestycjach, konsumpcji, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o wejściu w fazę trwałego ożywienia gospodarczego — ocenia Tomasz Konik z Deloitte.

Rosną oczekiwania

Według sierpniowego badania IBnGR wskaźnik bieżącej koniunktury w sierpniu wyniósł -3,3 wobec -4,1 w lipcu. Najlepiej swą sytuację oceniali pracownicy sektora bankowego. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że punktem odniesienia są poprzednie miesiące, kiedy sytuacja w sektorze była wyjątkowo ciężka. Pogorszyły się natomiast oceny sytuacji w przemyśle, handlu i usługach.

W ujęciu regionalnym widać wyraźnie, że sytuacja najszybciej poprawia się w dużych, silnych gospodarczo województwach, które jeszcze przed kryzysem radziły sobie najlepiej w kraju. Najwyższe wskaźniki koniunktury odnotowano w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim.

— Dobrze radzą sobie duże województwa. Silne regiony mają względnie dobrą infrastrukturę i sporo inwestycji, które przyciągają kolejne inwestycje. Biznesowe ryzyko zainwestowania pieniędzy w takich województwach jest zdecydowanie mniejsze niż w regionach słabszych, mniej rozpoznawalnych. Liderują zatem Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, Łódź — dodaje Tomasz Konik.

Eksperci Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zauważają, że podregiony o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej to obszary położone głównie w południowej części Polski, posiadającej długie tradycje przemysłowe, a co za tym idzie, dobrze rozwinięty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy i względnie dobrą infrastrukturę transportową. Poza tym obszarem wyróżniają się też podregiony: łódzki, poznański i bydgosko-toruński jako stosunkowo silnie zindustrializowane i dostępne z punktu widzenia transportu.

Jednak inwestują

Jesienne ochłodzenie klimatu nie przestraszyło inwestorów — aż czterech z nich już ruszyło lub właśnie rusza z nowymi inwestycjami. Są wśród nich Lafarge i Cargotec, które rozpoczęły budowę nowych zakładów produkcyjnych. Cadbury i Procter Gamble otworzyły w Polsce nowe fabryki. Cadbury, producent czekolady i gum do żucia, ukończył rozbudowę fabryki czekolady na wrocławskich Bielanach. Pod koniec września w Aleksandrowie Łódzkim otworzono z kolei fabrykę kosmetyków Procter Gamble. Zakład produkcyjny będzie największą fabryką kosmetyków do pielęgnacji skóry tej firmy w Europie i jednocześnie trzecią inwestycją w Polsce. 8 września w Stargardzie Szczecińskim wmurowano zaś kamień węgielny pod budowę fabryki Cargotec Corporation. Firma wybuduje nowoczesną montownię urządzeń przeładunkowych. Lafarge Cement rozbudowuje swój zakład w Cementowni Kujawy w Bielawach.

Czas na zmiany

Dla wzrostu dynamiki rozwoju słabszych gospodarczo województw, niezbędna jest (oprócz działań budujących potencjał rozwojowy w takich obszarach, jak infrastruktura czy rozwój kapitału ludzkiego) celowa i systematyczna promocja gospodarcza.

Ma to zapewnić m.in. Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowany przez PAIiIZ w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej wśród środowisk biznesowych.

To pierwszy Program, który obejmie zasięgiem jednocześnie wszystkie województwa makroregionu oraz w sposób przemyślany i spójny zaprezentuje potencjał gospodarczy całego obszaru, a tym samym wpłynie na wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców możliwościami gospodarczymi województw Polski Wschodniej — tłumaczą przedstawiciele PAIiIZ.

— Na ścianie wschodniej pojawiają się oznaki ożywienia. Na uwagę zasługują dwa ośrodki — Lublin i Rzeszów. Te miasta zaczynają być lokomotywami rozwoju tej części Polski. Gdyby jeszcze udało się poprawić infrastrukturę transportową, te regiony mogłyby znacząco zyskać na wartości — sumuje Tomasz Konik.

None
None

Z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) wynika, że wśród przedsiębiorców pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii dotyczących przyszłości gospodarki, mimo że oceny aktualnej sytuacji nie są jeszcze optymistyczne.

— Pozytywne oczekiwania przedsiębiorców są ważne, ale niewystarczające. Musi nastąpić zmiana w sferze realnej gospodarki. Dopiero to, plus pozytywne oczekiwania, może stanowić podstawę trwałej zmiany obecnej sytuacji gospodarczej. Jeśli w ślad za oczekiwaniami nastąpią zmiany w produkcji, inwestycjach, konsumpcji, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o wejściu w fazę trwałego ożywienia gospodarczego — ocenia Tomasz Konik z Deloitte.

Rosną oczekiwania

Według sierpniowego badania IBnGR wskaźnik bieżącej koniunktury w sierpniu wyniósł -3,3 wobec -4,1 w lipcu. Najlepiej swą sytuację oceniali pracownicy sektora bankowego. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że punktem odniesienia są poprzednie miesiące, kiedy sytuacja w sektorze była wyjątkowo ciężka. Pogorszyły się natomiast oceny sytuacji w przemyśle, handlu i usługach.

W ujęciu regionalnym widać wyraźnie, że sytuacja najszybciej poprawia się w dużych, silnych gospodarczo województwach, które jeszcze przed kryzysem radziły sobie najlepiej w kraju. Najwyższe wskaźniki koniunktury odnotowano w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim.

— Dobrze radzą sobie duże województwa. Silne regiony mają względnie dobrą infrastrukturę i sporo inwestycji, które przyciągają kolejne inwestycje. Biznesowe ryzyko zainwestowania pieniędzy w takich województwach jest zdecydowanie mniejsze niż w regionach słabszych, mniej rozpoznawalnych. Liderują zatem Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, Łódź — dodaje Tomasz Konik.

Eksperci Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zauważają, że podregiony o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej to obszary położone głównie w południowej części Polski, posiadającej długie tradycje przemysłowe, a co za tym idzie, dobrze rozwinięty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy i względnie dobrą infrastrukturę transportową. Poza tym obszarem wyróżniają się też podregiony: łódzki, poznański i bydgosko-toruński jako stosunkowo silnie zindustrializowane i dostępne z punktu widzenia transportu.

Jednak inwestują

Jesienne ochłodzenie klimatu nie przestraszyło inwestorów — aż czterech z nich już ruszyło lub właśnie rusza z nowymi inwestycjami. Są wśród nich Lafarge i Cargotec, które rozpoczęły budowę nowych zakładów produkcyjnych. Cadbury i Procter Gamble otworzyły w Polsce nowe fabryki. Cadbury, producent czekolady i gum do żucia, ukończył rozbudowę fabryki czekolady na wrocławskich Bielanach. Pod koniec września w Aleksandrowie Łódzkim otworzono z kolei fabrykę kosmetyków Procter Gamble. Zakład produkcyjny będzie największą fabryką kosmetyków do pielęgnacji skóry tej firmy w Europie i jednocześnie trzecią inwestycją w Polsce. 8 września w Stargardzie Szczecińskim wmurowano zaś kamień węgielny pod budowę fabryki Cargotec Corporation. Firma wybuduje nowoczesną montownię urządzeń przeładunkowych. Lafarge Cement rozbudowuje swój zakład w Cementowni Kujawy w Bielawach.

Czas na zmiany

Dla wzrostu dynamiki rozwoju słabszych gospodarczo województw, niezbędna jest (oprócz działań budujących potencjał rozwojowy w takich obszarach, jak infrastruktura czy rozwój kapitału ludzkiego) celowa i systematyczna promocja gospodarcza.

Ma to zapewnić m.in. Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowany przez PAIiIZ w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej wśród środowisk biznesowych.

To pierwszy Program, który obejmie zasięgiem jednocześnie wszystkie województwa makroregionu oraz w sposób przemyślany i spójny zaprezentuje potencjał gospodarczy całego obszaru, a tym samym wpłynie na wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców możliwościami gospodarczymi województw Polski Wschodniej — tłumaczą przedstawiciele PAIiIZ.

— Na ścianie wschodniej pojawiają się oznaki ożywienia. Na uwagę zasługują dwa ośrodki — Lublin i Rzeszów. Te miasta zaczynają być lokomotywami rozwoju tej części Polski. Gdyby jeszcze udało się poprawić infrastrukturę transportową, te regiony mogłyby znacząco zyskać na wartości — sumuje Tomasz Konik.

Z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) wynika, że wśród przedsiębiorców pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii dotyczących przyszłości gospodarki, mimo że oceny aktualnej sytuacji nie są jeszcze optymistyczne.

— Pozytywne oczekiwania przedsiębiorców są ważne, ale niewystarczające. Musi nastąpić zmiana w sferze realnej gospodarki. Dopiero to, plus pozytywne oczekiwania, może stanowić podstawę trwałej zmiany obecnej sytuacji gospodarczej. Jeśli w ślad za oczekiwaniami nastąpią zmiany w produkcji, inwestycjach, konsumpcji, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o wejściu w fazę trwałego ożywienia gospodarczego — ocenia Tomasz Konik z Deloitte.

Rosną oczekiwania

Według sierpniowego badania IBnGR wskaźnik bieżącej koniunktury w sierpniu wyniósł -3,3 wobec -4,1 w lipcu. Najlepiej swą sytuację oceniali pracownicy sektora bankowego. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że punktem odniesienia są poprzednie miesiące, kiedy sytuacja w sektorze była wyjątkowo ciężka. Pogorszyły się natomiast oceny sytuacji w przemyśle, handlu i usługach.

W ujęciu regionalnym widać wyraźnie, że sytuacja najszybciej poprawia się w dużych, silnych gospodarczo województwach, które jeszcze przed kryzysem radziły sobie najlepiej w kraju. Najwyższe wskaźniki koniunktury odnotowano w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim.

— Dobrze radzą sobie duże województwa. Silne regiony mają względnie dobrą infrastrukturę i sporo inwestycji, które przyciągają kolejne inwestycje. Biznesowe ryzyko zainwestowania pieniędzy w takich województwach jest zdecydowanie mniejsze niż w regionach słabszych, mniej rozpoznawalnych. Liderują zatem Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, Łódź — dodaje Tomasz Konik.

Eksperci Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zauważają, że podregiony o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej to obszary położone głównie w południowej części Polski, posiadającej długie tradycje przemysłowe, a co za tym idzie, dobrze rozwinięty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy i względnie dobrą infrastrukturę transportową. Poza tym obszarem wyróżniają się też podregiony: łódzki, poznański i bydgosko-toruński jako stosunkowo silnie zindustrializowane i dostępne z punktu widzenia transportu.

Jednak inwestują

Jesienne ochłodzenie klimatu nie przestraszyło inwestorów — aż czterech z nich już ruszyło lub właśnie rusza z nowymi inwestycjami. Są wśród nich Lafarge i Cargotec, które rozpoczęły budowę nowych zakładów produkcyjnych. Cadbury i Procter Gamble otworzyły w Polsce nowe fabryki. Cadbury, producent czekolady i gum do żucia, ukończył rozbudowę fabryki czekolady na wrocławskich Bielanach. Pod koniec września w Aleksandrowie Łódzkim otworzono z kolei fabrykę kosmetyków Procter Gamble. Zakład produkcyjny będzie największą fabryką kosmetyków do pielęgnacji skóry tej firmy w Europie i jednocześnie trzecią inwestycją w Polsce. 8 września w Stargardzie Szczecińskim wmurowano zaś kamień węgielny pod budowę fabryki Cargotec Corporation. Firma wybuduje nowoczesną montownię urządzeń przeładunkowych. Lafarge Cement rozbudowuje swój zakład w Cementowni Kujawy w Bielawach.

Czas na zmiany

Dla wzrostu dynamiki rozwoju słabszych gospodarczo województw, niezbędna jest (oprócz działań budujących potencjał rozwojowy w takich obszarach, jak infrastruktura czy rozwój kapitału ludzkiego) celowa i systematyczna promocja gospodarcza.

Ma to zapewnić m.in. Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowany przez PAIiIZ w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej wśród środowisk biznesowych.

To pierwszy Program, który obejmie zasięgiem jednocześnie wszystkie województwa makroregionu oraz w sposób przemyślany i spójny zaprezentuje potencjał gospodarczy całego obszaru, a tym samym wpłynie na wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców możliwościami gospodarczymi województw Polski Wschodniej — tłumaczą przedstawiciele PAIiIZ.

— Na ścianie wschodniej pojawiają się oznaki ożywienia. Na uwagę zasługują dwa ośrodki — Lublin i Rzeszów. Te miasta zaczynają być lokomotywami rozwoju tej części Polski. Gdyby jeszcze udało się poprawić infrastrukturę transportową, te regiony mogłyby znacząco zyskać na wartości — sumuje Tomasz Konik.

Z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) wynika, że wśród przedsiębiorców pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii dotyczących przyszłości gospodarki, mimo że oceny aktualnej sytuacji nie są jeszcze optymistyczne.

— Pozytywne oczekiwania przedsiębiorców są ważne, ale niewystarczające. Musi nastąpić zmiana w sferze realnej gospodarki. Dopiero to, plus pozytywne oczekiwania, może stanowić podstawę trwałej zmiany obecnej sytuacji gospodarczej. Jeśli w ślad za oczekiwaniami nastąpią zmiany w produkcji, inwestycjach, konsumpcji, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o wejściu w fazę trwałego ożywienia gospodarczego — ocenia Tomasz Konik z Deloitte.

Rosną oczekiwania

Według sierpniowego badania IBnGR wskaźnik bieżącej koniunktury w sierpniu wyniósł -3,3 wobec -4,1 w lipcu. Najlepiej swą sytuację oceniali pracownicy sektora bankowego. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że punktem odniesienia są poprzednie miesiące, kiedy sytuacja w sektorze była wyjątkowo ciężka. Pogorszyły się natomiast oceny sytuacji w przemyśle, handlu i usługach.

W ujęciu regionalnym widać wyraźnie, że sytuacja najszybciej poprawia się w dużych, silnych gospodarczo województwach, które jeszcze przed kryzysem radziły sobie najlepiej w kraju. Najwyższe wskaźniki koniunktury odnotowano w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim.

— Dobrze radzą sobie duże województwa. Silne regiony mają względnie dobrą infrastrukturę i sporo inwestycji, które przyciągają kolejne inwestycje. Biznesowe ryzyko zainwestowania pieniędzy w takich województwach jest zdecydowanie mniejsze niż w regionach słabszych, mniej rozpoznawalnych. Liderują zatem Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, Łódź — dodaje Tomasz Konik.

Eksperci Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zauważają, że podregiony o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej to obszary położone głównie w południowej części Polski, posiadającej długie tradycje przemysłowe, a co za tym idzie, dobrze rozwinięty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy i względnie dobrą infrastrukturę transportową. Poza tym obszarem wyróżniają się też podregiony: łódzki, poznański i bydgosko-toruński jako stosunkowo silnie zindustrializowane i dostępne z punktu widzenia transportu.

Jednak inwestują

Jesienne ochłodzenie klimatu nie przestraszyło inwestorów — aż czterech z nich już ruszyło lub właśnie rusza z nowymi inwestycjami. Są wśród nich Lafarge i Cargotec, które rozpoczęły budowę nowych zakładów produkcyjnych. Cadbury i Procter Gamble otworzyły w Polsce nowe fabryki. Cadbury, producent czekolady i gum do żucia, ukończył rozbudowę fabryki czekolady na wrocławskich Bielanach. Pod koniec września w Aleksandrowie Łódzkim otworzono z kolei fabrykę kosmetyków Procter Gamble. Zakład produkcyjny będzie największą fabryką kosmetyków do pielęgnacji skóry tej firmy w Europie i jednocześnie trzecią inwestycją w Polsce. 8 września w Stargardzie Szczecińskim wmurowano zaś kamień węgielny pod budowę fabryki Cargotec Corporation. Firma wybuduje nowoczesną montownię urządzeń przeładunkowych. Lafarge Cement rozbudowuje swój zakład w Cementowni Kujawy w Bielawach.

Czas na zmiany

Dla wzrostu dynamiki rozwoju słabszych gospodarczo województw, niezbędna jest (oprócz działań budujących potencjał rozwojowy w takich obszarach, jak infrastruktura czy rozwój kapitału ludzkiego) celowa i systematyczna promocja gospodarcza.

Ma to zapewnić m.in. Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowany przez PAIiIZ w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej wśród środowisk biznesowych.

To pierwszy Program, który obejmie zasięgiem jednocześnie wszystkie województwa makroregionu oraz w sposób przemyślany i spójny zaprezentuje potencjał gospodarczy całego obszaru, a tym samym wpłynie na wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców możliwościami gospodarczymi województw Polski Wschodniej — tłumaczą przedstawiciele PAIiIZ.

— Na ścianie wschodniej pojawiają się oznaki ożywienia. Na uwagę zasługują dwa ośrodki — Lublin i Rzeszów. Te miasta zaczynają być lokomotywami rozwoju tej części Polski. Gdyby jeszcze udało się poprawić infrastrukturę transportową, te regiony mogłyby znacząco zyskać na wartości — sumuje Tomasz Konik.

Z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) wynika, że wśród przedsiębiorców pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii dotyczących przyszłości gospodarki, mimo że oceny aktualnej sytuacji nie są jeszcze optymistyczne.

— Pozytywne oczekiwania przedsiębiorców są ważne, ale niewystarczające. Musi nastąpić zmiana w sferze realnej gospodarki. Dopiero to, plus pozytywne oczekiwania, może stanowić podstawę trwałej zmiany obecnej sytuacji gospodarczej. Jeśli w ślad za oczekiwaniami nastąpią zmiany w produkcji, inwestycjach, konsumpcji, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o wejściu w fazę trwałego ożywienia gospodarczego — ocenia Tomasz Konik z Deloitte.

Rosną oczekiwania

Według sierpniowego badania IBnGR wskaźnik bieżącej koniunktury w sierpniu wyniósł -3,3 wobec -4,1 w lipcu. Najlepiej swą sytuację oceniali pracownicy sektora bankowego. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że punktem odniesienia są poprzednie miesiące, kiedy sytuacja w sektorze była wyjątkowo ciężka. Pogorszyły się natomiast oceny sytuacji w przemyśle, handlu i usługach.

W ujęciu regionalnym widać wyraźnie, że sytuacja najszybciej poprawia się w dużych, silnych gospodarczo województwach, które jeszcze przed kryzysem radziły sobie najlepiej w kraju. Najwyższe wskaźniki koniunktury odnotowano w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim.

— Dobrze radzą sobie duże województwa. Silne regiony mają względnie dobrą infrastrukturę i sporo inwestycji, które przyciągają kolejne inwestycje. Biznesowe ryzyko zainwestowania pieniędzy w takich województwach jest zdecydowanie mniejsze niż w regionach słabszych, mniej rozpoznawalnych. Liderują zatem Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, Łódź — dodaje Tomasz Konik.

Eksperci Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zauważają, że podregiony o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej to obszary położone głównie w południowej części Polski, posiadającej długie tradycje przemysłowe, a co za tym idzie, dobrze rozwinięty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy i względnie dobrą infrastrukturę transportową. Poza tym obszarem wyróżniają się też podregiony: łódzki, poznański i bydgosko-toruński jako stosunkowo silnie zindustrializowane i dostępne z punktu widzenia transportu.

Jednak inwestują

Jesienne ochłodzenie klimatu nie przestraszyło inwestorów — aż czterech z nich już ruszyło lub właśnie rusza z nowymi inwestycjami. Są wśród nich Lafarge i Cargotec, które rozpoczęły budowę nowych zakładów produkcyjnych. Cadbury i Procter Gamble otworzyły w Polsce nowe fabryki. Cadbury, producent czekolady i gum do żucia, ukończył rozbudowę fabryki czekolady na wrocławskich Bielanach. Pod koniec września w Aleksandrowie Łódzkim otworzono z kolei fabrykę kosmetyków Procter Gamble. Zakład produkcyjny będzie największą fabryką kosmetyków do pielęgnacji skóry tej firmy w Europie i jednocześnie trzecią inwestycją w Polsce. 8 września w Stargardzie Szczecińskim wmurowano zaś kamień węgielny pod budowę fabryki Cargotec Corporation. Firma wybuduje nowoczesną montownię urządzeń przeładunkowych. Lafarge Cement rozbudowuje swój zakład w Cementowni Kujawy w Bielawach.

Czas na zmiany

Dla wzrostu dynamiki rozwoju słabszych gospodarczo województw, niezbędna jest (oprócz działań budujących potencjał rozwojowy w takich obszarach, jak infrastruktura czy rozwój kapitału ludzkiego) celowa i systematyczna promocja gospodarcza.

Ma to zapewnić m.in. Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowany przez PAIiIZ w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej wśród środowisk biznesowych.

To pierwszy Program, który obejmie zasięgiem jednocześnie wszystkie województwa makroregionu oraz w sposób przemyślany i spójny zaprezentuje potencjał gospodarczy całego obszaru, a tym samym wpłynie na wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców możliwościami gospodarczymi województw Polski Wschodniej — tłumaczą przedstawiciele PAIiIZ.

— Na ścianie wschodniej pojawiają się oznaki ożywienia. Na uwagę zasługują dwa ośrodki — Lublin i Rzeszów. Te miasta zaczynają być lokomotywami rozwoju tej części Polski. Gdyby jeszcze udało się poprawić infrastrukturę transportową, te regiony mogłyby znacząco zyskać na wartości — sumuje Tomasz Konik.

Z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) wynika, że wśród przedsiębiorców pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii dotyczących przyszłości gospodarki, mimo że oceny aktualnej sytuacji nie są jeszcze optymistyczne.

— Pozytywne oczekiwania przedsiębiorców są ważne, ale niewystarczające. Musi nastąpić zmiana w sferze realnej gospodarki. Dopiero to, plus pozytywne oczekiwania, może stanowić podstawę trwałej zmiany obecnej sytuacji gospodarczej. Jeśli w ślad za oczekiwaniami nastąpią zmiany w produkcji, inwestycjach, konsumpcji, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o wejściu w fazę trwałego ożywienia gospodarczego — ocenia Tomasz Konik z Deloitte.

Rosną oczekiwania

Według sierpniowego badania IBnGR wskaźnik bieżącej koniunktury w sierpniu wyniósł -3,3 wobec -4,1 w lipcu. Najlepiej swą sytuację oceniali pracownicy sektora bankowego. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że punktem odniesienia są poprzednie miesiące, kiedy sytuacja w sektorze była wyjątkowo ciężka. Pogorszyły się natomiast oceny sytuacji w przemyśle, handlu i usługach.

W ujęciu regionalnym widać wyraźnie, że sytuacja najszybciej poprawia się w dużych, silnych gospodarczo województwach, które jeszcze przed kryzysem radziły sobie najlepiej w kraju. Najwyższe wskaźniki koniunktury odnotowano w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim.

— Dobrze radzą sobie duże województwa. Silne regiony mają względnie dobrą infrastrukturę i sporo inwestycji, które przyciągają kolejne inwestycje. Biznesowe ryzyko zainwestowania pieniędzy w takich województwach jest zdecydowanie mniejsze niż w regionach słabszych, mniej rozpoznawalnych. Liderują zatem Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, Łódź — dodaje Tomasz Konik.

Eksperci Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zauważają, że podregiony o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej to obszary położone głównie w południowej części Polski, posiadającej długie tradycje przemysłowe, a co za tym idzie, dobrze rozwinięty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy i względnie dobrą infrastrukturę transportową. Poza tym obszarem wyróżniają się też podregiony: łódzki, poznański i bydgosko-toruński jako stosunkowo silnie zindustrializowane i dostępne z punktu widzenia transportu.

Jednak inwestują

Jesienne ochłodzenie klimatu nie przestraszyło inwestorów — aż czterech z nich już ruszyło lub właśnie rusza z nowymi inwestycjami. Są wśród nich Lafarge i Cargotec, które rozpoczęły budowę nowych zakładów produkcyjnych. Cadbury i Procter Gamble otworzyły w Polsce nowe fabryki. Cadbury, producent czekolady i gum do żucia, ukończył rozbudowę fabryki czekolady na wrocławskich Bielanach. Pod koniec września w Aleksandrowie Łódzkim otworzono z kolei fabrykę kosmetyków Procter Gamble. Zakład produkcyjny będzie największą fabryką kosmetyków do pielęgnacji skóry tej firmy w Europie i jednocześnie trzecią inwestycją w Polsce. 8 września w Stargardzie Szczecińskim wmurowano zaś kamień węgielny pod budowę fabryki Cargotec Corporation. Firma wybuduje nowoczesną montownię urządzeń przeładunkowych. Lafarge Cement rozbudowuje swój zakład w Cementowni Kujawy w Bielawach.

Czas na zmiany

Dla wzrostu dynamiki rozwoju słabszych gospodarczo województw, niezbędna jest (oprócz działań budujących potencjał rozwojowy w takich obszarach, jak infrastruktura czy rozwój kapitału ludzkiego) celowa i systematyczna promocja gospodarcza.

Ma to zapewnić m.in. Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowany przez PAIiIZ w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej wśród środowisk biznesowych.

To pierwszy Program, który obejmie zasięgiem jednocześnie wszystkie województwa makroregionu oraz w sposób przemyślany i spójny zaprezentuje potencjał gospodarczy całego obszaru, a tym samym wpłynie na wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców możliwościami gospodarczymi województw Polski Wschodniej — tłumaczą przedstawiciele PAIiIZ.

— Na ścianie wschodniej pojawiają się oznaki ożywienia. Na uwagę zasługują dwa ośrodki — Lublin i Rzeszów. Te miasta zaczynają być lokomotywami rozwoju tej części Polski. Gdyby jeszcze udało się poprawić infrastrukturę transportową, te regiony mogłyby znacząco zyskać na wartości — sumuje Tomasz Konik.

Z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) wynika, że wśród przedsiębiorców pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii dotyczących przyszłości gospodarki, mimo że oceny aktualnej sytuacji nie są jeszcze optymistyczne.

— Pozytywne oczekiwania przedsiębiorców są ważne, ale niewystarczające. Musi nastąpić zmiana w sferze realnej gospodarki. Dopiero to, plus pozytywne oczekiwania, może stanowić podstawę trwałej zmiany obecnej sytuacji gospodarczej. Jeśli w ślad za oczekiwaniami nastąpią zmiany w produkcji, inwestycjach, konsumpcji, to wtedy rzeczywiście będziemy mogli mówić o wejściu w fazę trwałego ożywienia gospodarczego — ocenia Tomasz Konik z Deloitte.

Rosną oczekiwania

Według sierpniowego badania IBnGR wskaźnik bieżącej koniunktury w sierpniu wyniósł -3,3 wobec -4,1 w lipcu. Najlepiej swą sytuację oceniali pracownicy sektora bankowego. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że punktem odniesienia są poprzednie miesiące, kiedy sytuacja w sektorze była wyjątkowo ciężka. Pogorszyły się natomiast oceny sytuacji w przemyśle, handlu i usługach.

W ujęciu regionalnym widać wyraźnie, że sytuacja najszybciej poprawia się w dużych, silnych gospodarczo województwach, które jeszcze przed kryzysem radziły sobie najlepiej w kraju. Najwyższe wskaźniki koniunktury odnotowano w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim.

— Dobrze radzą sobie duże województwa. Silne regiony mają względnie dobrą infrastrukturę i sporo inwestycji, które przyciągają kolejne inwestycje. Biznesowe ryzyko zainwestowania pieniędzy w takich województwach jest zdecydowanie mniejsze niż w regionach słabszych, mniej rozpoznawalnych. Liderują zatem Śląsk, Mazowsze, Wielkopolska, Łódź — dodaje Tomasz Konik.

Eksperci Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zauważają, że podregiony o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej to obszary położone głównie w południowej części Polski, posiadającej długie tradycje przemysłowe, a co za tym idzie, dobrze rozwinięty sektor przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczny rynek pracy i względnie dobrą infrastrukturę transportową. Poza tym obszarem wyróżniają się też podregiony: łódzki, poznański i bydgosko-toruński jako stosunkowo silnie zindustrializowane i dostępne z punktu widzenia transportu.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Jednak inwestują

Jesienne ochłodzenie klimatu nie przestraszyło inwestorów — aż czterech z nich już ruszyło lub właśnie rusza z nowymi inwestycjami. Są wśród nich Lafarge i Cargotec, które rozpoczęły budowę nowych zakładów produkcyjnych. Cadbury i Procter Gamble otworzyły w Polsce nowe fabryki. Cadbury, producent czekolady i gum do żucia, ukończył rozbudowę fabryki czekolady na wrocławskich Bielanach. Pod koniec września w Aleksandrowie Łódzkim otworzono z kolei fabrykę kosmetyków Procter Gamble. Zakład produkcyjny będzie największą fabryką kosmetyków do pielęgnacji skóry tej firmy w Europie i jednocześnie trzecią inwestycją w Polsce. 8 września w Stargardzie Szczecińskim wmurowano zaś kamień węgielny pod budowę fabryki Cargotec Corporation. Firma wybuduje nowoczesną montownię urządzeń przeładunkowych. Lafarge Cement rozbudowuje swój zakład w Cementowni Kujawy w Bielawach.

Czas na zmiany

Dla wzrostu dynamiki rozwoju słabszych gospodarczo województw, niezbędna jest (oprócz działań budujących potencjał rozwojowy w takich obszarach, jak infrastruktura czy rozwój kapitału ludzkiego) celowa i systematyczna promocja gospodarcza.

Ma to zapewnić m.in. Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowany przez PAIiIZ w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, którego celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej wśród środowisk biznesowych.

To pierwszy Program, który obejmie zasięgiem jednocześnie wszystkie województwa makroregionu oraz w sposób przemyślany i spójny zaprezentuje potencjał gospodarczy całego obszaru, a tym samym wpłynie na wzrost zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców możliwościami gospodarczymi województw Polski Wschodniej — tłumaczą przedstawiciele PAIiIZ.

— Na ścianie wschodniej pojawiają się oznaki ożywienia. Na uwagę zasługują dwa ośrodki — Lublin i Rzeszów. Te miasta zaczynają być lokomotywami rozwoju tej części Polski. Gdyby jeszcze udało się poprawić infrastrukturę transportową, te regiony mogłyby znacząco zyskać na wartości — sumuje Tomasz Konik.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marta Sieliwierstow

Polecane