Zwiększą się obowiązki firm budowlanych

Patrycja Otto
opublikowano: 20-06-2001, 00:00

Zwiększą się obowiązki firm budowlanych

Nowe prawo budowlane ma m.in. wpłynąć na poprawienie warunków bezpieczeństwa na placach budowy w Polsce oraz spowodować poprawę jakości stosowanych materiałów budowlanych. Panuje opinia, że ostrzejsze kryteria jakościowe zwiększą koszty ponoszone szczególnie przez małe i średnie firmy z branży.

Rząd zatwierdził i przesłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy — Prawo budowlane. Jej zadaniem jest dostosowanie polskich przepisów budowlanych do regulacji Unii Europejskiej. Nowelizacja ma na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego zapisów dwóch najważniejszych dyrektyw unijnych dotyczących prawa budowlanego. Pierwsza dyrektywa określa zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placach budowy, druga dotyczy jakości stosowanych materiałów budowlanych. Zdaniem przedstawicieli branży, nowe przepisy spowodują wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw, szczególnie odczuwalnych przez mniejsze firmy.

Poprawić jakość

Według Olgierda Dziewońskiego, wiceministra rozwoju regionalnego i budownictwa, ustawa kontynuuje proces dostosowawczy. Jeżeli po wejściu naszego kraju do UE polskie materiały budowlane spełnią unijne wymogi, to będzie im przyznawany specjalny znak jakości — CE.

— Minister będzie mógł jednak zwolnić niektóre materiały budowlane z wymogów nałożonych przez nowe przepisy. Szczególnie w przypadku materiałów o charakterze lokalnym. Pozwoli to nadal stosować tradycyjne wyroby budowlane. Przepisy dotyczące znaku jakości CE wejdą dopiero po przystąpieniu Polski do UE — mówi Olgierd Dziewoński.

Nowelizacja ma umożliwić krajowym przedsiębiorcom działanie w warunkach zbliżonych do tych, w jakich funkcjonują firmy budowlane na Zachodzie. Przedstawiciele małych i średnich firm obawiają się jednak zmian w zakresie stosowania wyrobów budowlanych o dużo lepszej jakości niż obecnie. Obawiają się, że konieczność stosowania lepszych, ale droższych materiałów atestowanych znacznie zwiększy ich koszty. Wyższe koszty mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie tych firm.

Zdaniem przedstawicieli firm budowlanych, ostrzejsze wymogi techniczne i jakościowe zawsze windują koszty.

MRRiB zapewnia jednak, że w takich sytuacjach firmy będą mogły liczyć na pomoc w ramach programów wspierania przez państwo małych i średnich przedsiębiorstw.

— Patrząc, jak uruchamiane są obecne programy pomocy przeznaczone na restrukturyzację np. rolnictwa, podchodziłbym sceptycznie do obietnic rządowej pomocy. Najtrudniej będzie na początku, czyli zaraz po wejściu Polski do UE, ponieważ atesty materiałów budowlanych będą wymagane natychmiast — uważa Bartłomiej Sobieszczuk, dyrektor firmy Bitupol.

Obciążenia inwestora

Druga unijna dyrektywa, która ma wejść do polskiego prawa budowlanego, dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach. Dlatego nowelizacja zwiększa wymogi w zakresie informacji o procesie budowlanym. Zgodnie z nowymi przepisami, tablice informacyjne na budowach będą musiały określać rozpoczęcie i zakończenie prac oraz maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie.

— Konieczność wskazywania ilości osób pracujących przy inwestycji jest nowym obowiązkiem, natomiast jeżeli chodzi o termin zakończenia robót, to był on czasem umieszczany w celach marketingowych — mówi Zygmunt Chyla z Glob Trade Center.

Przybędzie też uprawnień i obowiązków kierownikowi budowy. Zyska on prawo decydowania o tym, kto może przebywać na placu budowy. Będzie mógł zakazać wstępu na nią nie tylko osobom postronnym, ale wszystkim, które jego zdaniem mogą spowodować zagrożenie budowlane.

— Do kierownika będzie należało koordynowanie prac oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia — mówi Olgierd Dziewoński.

Kierownik będzie obowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz będzie odpowiedzialny za wykonanie tych obowiązków. Na etapie projektowania, obowiązki koordynatora ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie pełnił projektant.

Zdaniem Andrzeja Szybalskiego z Exbudu, plany bezpieczeństwa sporządzane są także obecnie, tylko pod inną nazwą. Dodaje, że najlepsze polskie firmy budowlane stosują już takie same jak na Zachodzie kryteria oceny bezpieczeństwa inwestycji.

Zgodnie z unijną dyrektywą, polski inwestor będzie zobowiązany wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na budowie. Kierownik na piśmie złoży oświadczenie stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową. Dodatkowo będzie trzeba doręczyć oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przejęcie obowiązku pełnienia nadzoru nad robotami.

Zdaniem Andrzeja Szybalskiego, korzystne będzie rozwiązanie, kiedy to obok wykonawcy, o bhp będzie zmuszony dbać także inwestor.

Do chwili uzyskania członkostwa w UE funkcjonować będzie w Polsce obecny system legalizacji wyrobów budowlanych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Patrycja Otto

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Zwiększą się obowiązki firm budowlanych