Amerbank <BAWP.WA> Projekty uchwał na NWZ

opublikowano: 27-08-2003, 16:09

Amerbank <BAWP.WA> Projekty uchwał na NWZ PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ
Raport bieżący nr 22/2003
Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na 5 września 2003r.:
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie zmian Statutu Banku
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że:
1) dotychczasowy § 1 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:
"DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu".
2) dotychczasowy § 2 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:
"Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Banku objętej niniejszą Uchwałą.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku po wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian dokonanych w Statucie Banku na podstawie Uchwały nr ...... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 września 2003r. poprzez:
a) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 1 Statutu Banku zapisem: "DZ BANK Polska Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu";
b) zastąpienie dotychczasowego brzmienia § 2 Statutu Banku zapisem: "Firma Banku brzmi: DZ BANK Polska Spółka Akcyjna. Bank może używać skrótu firmy: DZ BANK Polska S.A".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:
§ 1
Odwołuje się .............................................. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Powołuje się .................................... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 13 czerwca 2003r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.
z dnia 5 września 2003 roku
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5) Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Członkom Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości równowartości w PLN kwoty:
.................... dla każdego członka Rady Nadzorczej;
.................... dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
.................... dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
oraz ................ za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Kredytowo - Rewizyjnego Rady Nadzorczej lub Komitetu Rady Nadzorczej ds. Kadrowych, przeliczonej według średniego kursu NBP na ostatni dzień kwartału, za które wypłacane jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach kwartalnych, w terminie dwóch tygodni po zakończeniu kwartału.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 14 czerwca 2003r.
Data sporządzenia raportu: 27-08-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Amerbank &lt;BAWP.WA&gt; Projekty uchwał na NWZ