Analitycy: RPP podwyższy stopy w czerwcu

ISB
23-06-2008, 16:59

Praktycznie wszystkie dane z gospodarki przemawiają za koniecznością podwyżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Analitycy są w tym miesiącu wyjątkowo zgodni, natomiast nieco różnią się w prognozowaniu kolejnych ruchów Rady.

Dwunastu ankietowanych przez ISB ekonomistów zgodnie oczekuje kolejnego zacieśnienia polityki pieniężnej w czerwcu.

"Główną przesłanką dla RPP do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej będzie chęć ograniczenia oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych i przeciwdziałania wystąpieniu tzw. efektu drugiej rundy w warunkach utrzymującej się wysokiej bieżącej inflacji, pozostającej powyżej górnej granicy przedziału dopuszczalnych wahań inflacji wokół celu inflacyjnego NBP, kontynuacji silnej dynamiki wynagrodzeń zarówno w gospodarce narodowej jak i sektorze przedsiębiorstw oraz wynikach najnowszej projekcji inflacyjnej, która najprawdopodobniej wskaże na wysokie ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie 2-letnim" - wylicza główny ekonomista banku PKO BP Łukasz Tarnawa.

Jego zdaniem, na wysokie prawdopodobieństwo czerwcowej podwyżki stóp wskazują też ostatnie wypowiedzi większości członków Rady, z których jedynie Mirosław Pietrewicz jednoznacznie zasygnalizował brak poparcia dla podwyższenia stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Rady. W ocenie Tarnawy może to być ostatnia podwyżka w tym roku, ale do końca przekonany o tym nie jest.

"Istnieje spore prawdopodobieństwo, że czerwcowa podwyżka stóp będzie ostatnią w tym roku, jednak perspektywa dalszego wzrostu inflacji mierzonej wskaźnikiem CPI w najbliższych miesiącach, prawdopodobne podwyższenie stóp procentowych przez ECB na posiedzeniu 3 lipca sprawia, że ryzyko dla naszego scenariusza bazowego, w którym stopa referencyjna NBP ukształtuje się na koniec br. na poziomie 6%, leży po stronie wyższego poziomu od prognozowanego przez nas obecnie" - kontynuuje główny ekonomista PKO BP.

Podobnie wynik wtorkowo-środowego posiedzenia RPP oceniają eksperci banków BPH i BGŻ, którzy dodają, że wobec przesądzonej decyzji Rady, dla uczestników rynków największe znaczenie będą miały informacje zawarte w komunikacie po posiedzeniu odnośnie projekcji inflacyjnej przygotowanej przez ekspertów NBP.

"W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka argumentów za tym, aby dokonać kolejnej podwyżki - rosnąca inflacja CPI oraz PPI, a także sytuacja na rynku pracy. Na członkach RPP zapewne mocne wrażenie zrobiły dane dotyczące wzrostu PKB w I kw. 2008 r. przewyższające oczekiwania rynkowe jak również NBP i resortu finansów Dodatkowym mocnym wsparciem dla RPP są zapowiedzi prezesa EBC J.C. Tricheta odnośnie możliwej podwyżki stóp na posiedzeniu w lipcu" - analizuje główny ekonomista Banku BPH Ryszard Petru.

"Kluczowe pytania to skala przewidywanego w średnim okresie spowolnienia gospodarczego, średniookresowe perspektywy dla nowo wprowadzonego wskaźnika inflacji bazowej eliminującej wahania cen żywności i energii, czy próba szacunków ewentualnych efektów drugiej rundy na początku przyszłego roku. Informacje te pozwolą Radzie lepiej ocenić czy będzie potrzebne dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej, czy też stopa procentowa na poziomie 6% wystarczy do sprowadzenia inflacji do celu w średnim okresie" - dodaje główny ekonomista Banku BGŻ Dariusz Winek.

Jego zdaniem, na podniesienie krótkookresowych prognoz inflacji zawartych w projekcji kluczowe będzie na pewno zachowanie cen ropy naftowej, które w maju i czerwcu pozostawały głównym zagrożeniem.

"W średniej perspektywie pomimo możliwej korekty co do tempa wzrostu gospodarczego należy nadal oczekiwać, że według projekcji prawdopodobieństwo utrzymania się inflacji powyżej celu będzie istotnie większe niż prawdopodobieństwo, że znajdzie się poniżej celu" - oczekuje Winek.

Także dla ekspertów Raiffeisen Bank Polska kluczową kwestią dla inwestorów podczas najbliższego posiedzenia Rady będzie nie tyle to, jaka zapadnie decyzja, ale jakich decyzji ze strony gremium będziemy się mogli spodziewać w horyzoncie następnych kilku miesięcy.

"Zdecydowanie więcej niepewności towarzyszy odpowiedzi na pytanie, czy ta podwyżka będzie ostatnią. Tu kluczowe znaczenie będzie miała nowa projekcja inflacyjna. Zakładamy, ze pokaże ona wyższe niż w lutowych szacunkach przebiegi inflacji, jednak skala tego wzrostu nie będzie na tyle duża, aby skłonić RPP do dalszych podwyżek. Tym samym oczekujemy sugestii wskazujących na zakończenie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej" - przewiduje ekonomista Raiffeisena Marta Petka.

Bardziej zdecydowany w swoich poglądach jest główny ekonomista Invest Banku Jakub Borowski, który zapowiada kolejną podwyżkę na lipcowe lub wrześniowe posiedzenie.

"Głównymi argumentami przemawiającymi na rzecz dalszego zaostrzenia polityki monetarnej są: utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarczego, najprawdopodobniej przewyższające dynamikę potencjału, ryzyko trwałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych w wyniku dotychczasowego i spodziewanego wzrostu cen nośników energii, jak również długotrwałego utrzymywania się inflacji CPI na poziomie wyraźnie przewyższającym cel inflacyjny" - przekonuje Borowski.

Analityk Invest Banku dodaje, że argumentami przemawiającymi za potrzebą dalszego zaostrzenia polityki monetarnej będą również prawdopodobne podniesienie przez EBC stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu oraz wyniki czerwcowej projekcji inflacji NBP.

"Prognozowana w projekcji inflacja CPI będzie w najbliższych kwartałach wyższa niż przewidywano w lutym i w II połowie 2009 r. i w całym 2010 r. inflacja CPI może ukształtować się poniżej ścieżki przedstawionej w lutowej projekcji. Czynnikiem ryzyka dla przedstawionego wyżej scenariusza stóp procentowych w kolejnych miesiącach są wprowadzone w tym miesiącu zmiany w modelu prognostycznym NBP" - zastrzega Borowski.

Posiedzenie RPP odbywa się w dniach 24-25 czerwca, a decyzja zostanie ogłoszona w środę we wczesnych godzinach popołudniowych.

W trwającej od kwietnia 2007 roku serii RPP podwyższała stopy procentowe po 25 pb już siedmiokrotnie w sumie do poziomu 5,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej. (ISB)

Lesław Kretowicz

lk/tom

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISB

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Analitycy: RPP podwyższy stopy w czerwcu