Bank BPH poprawił efektywność po trzech kwartałach 2007 r.

DI, ISB
opublikowano: 14-11-2007, 11:03

Bank BPH poprawił wyniki i efektywność działania w ciągu trzech kwartałów tego roku. Na koniec września wskaźnik koszty do dochodów spadł do 43,1% wobec 46,97% rok wcześniej, a efektywność wykorzystania kapitału - ROE netto - wyniosło 26% (wzrost o 7 pkt proc.), a  brutto 33% (wzrost o 9 pkt proc.), podał bank w komunikacie w środę

Zysk brutto grupy wyniósł 546 mln zł w III kw. wobec 408,1 mln zł rok wcześniej, a po trzech kwartałach przekroczył 1,6 mld zł (wzrost o 40% w rok do roku. Zysk netto wyniósł odpowiednio 441 mln zł wobec 308,4 mln zł w III kw. 2006 r. oraz 1 299 mln zł (wzrost o 42%).

Wynik z tytułu prowizji wzrósł do 386,3 mln zł w III kw. wobec 329,8 mln zł rok wcześniej (-17,1%), a po trzech kwartałach wzrósł do 1,08 mld zł, tj. o 9,8% w skali roku.

"Najbardziej przyczyniły się do tego prowizje z papierów wartościowych i działalności powierniczej, które wzrosły w ciągu 9 miesięcy br. o 74,5% r/r (55 800 tys. zł) oraz działalność BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (BPH TFI), którego wynik z prowizji netto w III kwartale wyniósł 45 232 tys. zł, a w ciągu 9 miesięcy br. 111 173 tys. zł - wzrost odpowiednio o 99,4% i 70,7% r/r" - podał bank.

Wynik z odsetek wyniósł 611,4 mln zł w III kw., co oznacza wzrost o 10,1% rok do roku, a po trzech kwartałach sięgnął 1,75 mld zł wobec 1,62 mld zł rok wcześniej.

Dochody na działalności bankowej wyniosły po III kwartałach 2 870 mln zł i były wyższe o 256 mln zł (10%) wobec analogicznego okresu ub.r.

Koszty działania i koszty ogólnego zarządu wzrosły w III kw. o 4,4% (tj. o 17 982 tys. zł) do 424 210 tys. zł. "Na wzrost ten złożyły się: wyższe o 1,2% wynagrodzenia w grupie Banku BPH, jak też wzrost pozostałych kosztów (o 24,5%). Równocześnie miał miejsce spadek kosztów utrzymania i wynajmu budynków (o 8,6%) i kosztów amortyzacji (o 1,2%)" - napisano w raporcie.

W ciągu trzech kwartałów koszty działania i ogólnego zarządu wyniosły 1 246,1 mln zł i były wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 2,5%. Najbardziej przyczyniły się do tego większe o 5,3% koszty wynagrodzeń związane m.in. ze wzmocnieniem programów motywacyjnych oraz utrzymaniem kluczowych pracowników.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

W segmencie detalicznym w szybszym tempie rosły kredyty ni depozyty, odpowiednio o 7% i 5%. Wolumen kredytów pionu bankowości detalicznej wyniósł na koniec września 21,2 mld zł, a depozytów 23,8 mld zł.

Bank zwiększył swoją aktywność na rynku detalicznych kredytów hipotecznych w złotych, powiększając w ciągu roku ich wolumen o 121%.

Liczba wydanych kart kredytowych wzrosła do 539 tys., tj. o 27% r/r, a aktywa funduszy inwestycyjnych wyniosły na koniec września 7,4 mld zł (wzrost o 18% r/r).

W pionie bankowości korporacyjnej i finansowania nieruchomości Bank BPH odnotował stabilny wzrost kredytów, utrzymując dynamiczny wzrost depozytów. Średni wolumen kredytów dla przedsiębiorstw na koniec września wyniósł 16,8 mld zł (wzrost o 8% r/r), zaś średnie wolumeny depozytów wzrosły o 24% r/r do 18,9 mld zł.

Należności od klientów wyniosły 39,13 mld zł na koniec września i były wyższe o 10,2% w skali roku. Zobowiązania wobec klientów sięgnęły 41,14 mld na koniec trzeciego kwartału wobec 38,65 mld zł rok wcześniej (wzrost o 7,1%).

W III kw. bank utworzył odpisy na utratę wartości w kwocie 41,2 mln zł, co oznacza ich spadek o 35,9% w stosunku do III kw. 2006 r. Po trzech kwartałach odpisy wyniosły 168,3 mln zł, czyli 16,5% mniej niż w porównywalnym okresie 2006 roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, ISB

Polecane