BPHPBK <BPHW.WA> Emisja 5-letnich Obligacji Serii A51

BPHPBK <BPHW.WA> Emisja 5-letnich Obligacji Serii A51 EMISJA 5-LETNICH OBLIGACJI SERII A51 Raport bieżący nr 84/2003 Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA uprzejmie informuje, iż w dniu 28 października 2003 roku Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie emisji 5-letnich Obligacji na Okaziciela Serii A51 w ramach Programu Emisji Obligacji. Wyemitowanych zostanie 1.000.000 Obligacji, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 zł. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Banku. Otwarcie subskrypcji Obligacji Serii A51 nastąpi 3 listopada 2003 roku, natomiast zamknięcie subskrypcji w dniu 28 listopada 2003 roku. Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu tj. w dniu 3 listopada 2008 roku. Oprocentowanie Obligacji jest stałe, jednakowe w każdym 12 miesięcznym okresie odsetkowym i wynosi 5,30% w skali jednego roku. Daty pierwszych dni okresu odsetkowego, ostatnich dni okresu odsetkowego, Dni Płatności Odsetek i Dni Ustalenia Prawa do Odsetek dla każdego okresu odsetkowego podane są poniżej: Nr okresu Pierwszy dzień Ostatni dzień Dzień Płatności Odsetek Dzień Ustalenia Prawa odsetkowego okresu odsetkowego okresu odsetkowego do Odsetek I 3 listopad 2003 r. 2 listopad 2004 r. 3 listopad 2004 r. 19 październik 2004 r. II 3 listopad 2004 r. 2 listopad 2005 r. 3 listopad 2005 r. 19 październik 2005 r. III 3 listopad 2005 r. 2 listopad 2006 r. 3 listopad 2006 r. 19 październik 2006 r. IV 3 listopad 2006 r. 2 listopad 2007 r. 3 listopad 2007 r. 19 październik 2007 r. V 3 listopad 2007 r. 2 listopad 2008 r. 3 listopad 2008 r. 20 październik 2008 r. Jeżeli ustalony Dzień Płatności Odsetek jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub przypada w sobotę, wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Obligacje są niezabezpieczone. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej Obligacji Serii A51 w pierwszym dniu przyjmowania zapisów, a w następnych dniach okresu subskrypcji Cena Emisyjna jest powiększana o narosłe odsetki. Opłata subskrypcyjna nie będzie pobierana. Wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na koniec trzeciego kwartału 2003 roku wyniosła ogółem 38.114 mln zł. Poza emisją obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 8.000.000.000 zł w okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii A51 nie przewiduje się istotnych zmian zarówno w strukturze jak i wielkości zobowiązań Banku. Data sporządzenia raportu: 28-10-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ