BZ WBK <BZWB.WA> NWZA - treść podjętych uchwał

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej &amp;quot;HYDROTOR&amp;quot; S.A. w Tucholi
opublikowano: 22-05-2003, 16:36

BZ WBK <BZWB.WA> NWZA - treść podjętych uchwał NWZA - TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ
RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2003
Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany - Uchwałą nr 1 Pan Andrzej Leganowicz.
Uchwałą nr 2 został przyjęty następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku.
7. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała Nr 3
Działając na podstawie art. 393 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zezwala na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku świadczącej usługi w zakresie akceptacji kart płatniczych.
2. W skład zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku, o której mowa w ust. 1 wchodzą następujące składniki wykorzystywane przez Bank przy wykonywaniu usług w zakresie akceptacji kart płatniczych:
- Terminale i pin-pad-y, wraz z aplikacjami i siecią dostępową
- Komputery z oprogramowaniem wykorzystywane przez osoby przechodzące do spółki, o której mowa w ust. 3
- Serwery wraz z oprogramowaniem (Hostar, TermMaster, Statserver, IENView Zontalk, Flexepos, Centralna Baza Merchantów)
- zasoby ludzkie obejmujące dedykowaną zbywanej działalności sieć sprzedaży wraz z zespołem wspomagającym oraz zespół informatyczny zajmujący się rozwojem i utrzymaniem terminali oraz wybranych systemów informatycznych
3. Nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku, o której mowa w ust. 1 jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego będzie spółka akcyjna w 100 % zależna od Banku.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Banku do ustalenia ostatecznej wartości zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku jednak nie niższej niż 8.000.000 zł.
§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego, określonego stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ustala się następujące dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej będących członkami komitetów Rady Nadzorczej:
- dla Przewodniczącego Komitetu Audytu - 1.250 euro za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
- dla pozostałych członków Komitetu Audytu - 1.000 euro za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
- dla Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii Komunikacji Marki - 750 euro za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
- dla pozostałych członków Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz członków Komitetu ds. Strategii Komunikacji Marki - 500 euro za każdorazowy udział w posiedzeniu Komitetu,
§ 2
1. Bank będzie wypłacał wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które przysługuje wynagrodzenie.
2. Polskim członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie będzie wypłacane w złotych polskich, po przeliczeniu kwoty euro, o której mowa w § 1, na złote polskie według kursu wymiany euro z tabeli Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia wypłaty wynagrodzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 22-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej &amp;quot;HYDROTOR&amp;quot; S.A. w Tucholi

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / BZ WBK &lt;BZWB.WA&gt; NWZA - treść podjętych uchwał