"C"

Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski
14-10-2002, 00:00

Cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym. W zależności od środka transportu dzieli się na morskie, lotnicze, samochodowe i kolejowe. Szerzej: ładunek, fracht.

Cash flow

Nadwyżka finansowa, jaką dany podmiot wygospodarował w okresie bilansowym — różnica między wysokością dochodów a wysokością wydatków. Określa możliwości samofinansowania przedsiębiorstwa. W znaczeniu potocznym może być używany do opisania jego wszystkich obrotów kasowych (wpływów i wypływów pieniądza).

Certyfikat depozytowy

Papier wartościowy — instrument dłużny emitowany przez instytucje finansowe (banki, fundusze), zazwyczaj oprocentowany.

Cesja

Przelanie praw do jakiejś rzeczy lub roszczeń na inną osobę, np. z tytułu zawartej polisy ubezpiecze- niowej.

Cesja umowy ubezpieczenia

Przekazanie przez ubezpieczonego prawa do odszkodowania lub jego części osobie trzeciej wpisywane do umowy ubezpieczeniowej. Cesji prawa do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia samochodu lub mieszkania na rzecz banku dokonują osoby, które kupiły pojazd lub lokal na kredyt.

Czek

Papier wartościowy, którym klient banku może zapłacić za towary i usługi lub podjąć gotówkę w oddziałach banku, a w Polsce także w oddziałach poczty. W przypadku czeków krajowych wydawanych przez nasze banki kwoty wystawiane na tych papierach pokrywane są z konta klienta. Jednak tak zwane czeki podróżne można także kupić za określoną kwotę gotówki, wówczas są one wystawiane na określone kwoty pieniężne albo w walucie danego państwa, albo w walucie akceptowanej w danym kraju — np. w dolarach amerykańskich. Najbardziej popularnymi czekami podróżnymi są euroczeki lub papiery Am/Ex (ř American Express).

Członek funduszu emerytalnego

Osoba, która podpisała umowę z otwartym funduszem emerytalnym.

Czynsz inicjalny

Opłata wstępna wnoszona przez leasingobiorcę przy zawieraniu umowy bądź w momencie wydania mu przedmiotu. Czynsz inicjalny stanowi część wartości przedmiotu leasingu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu