Ceny akcji na giełdzie bez zmian

Elżbieta Mączyńska
opublikowano: 14-07-1999, 00:00

Ceny akcji na giełdzie bez zmian

Udział spółek przemysłu lekkiego w obrotach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wynosił w 1998 r. 1,2 proc., ale w kapitalizacji giełdowej zaledwie 0,4 proc. (w czerwcu br. — 0,5).

Ceny akcji szesnastu spółek przemysłu lekkiego na warszawskiej GPW nie kształtują się korzystnie. Cechuje je jeden z najniższych wskaźników ceny za akcje do ich wartości księgowej. W 1998 r. wynosił zaledwie 0,38 zł, co oznacza że każda złotówka wartości księgowej akcji była sprzedawana zaledwie po 38 gr. Tendencje te utrzymują się w 1999r. (w czerwcu 1999 r. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,5-0,6). Także inne wskaźniki giełdowe świadczą o marnej koniunkturze przemysłu lekkiego.

Lepsze wyniki osiągają firmy prywatne, przede wszystkim bez kapitału zagranicznego.

Wymagający rynek

Równocześnie jednak wyraźne są rynkowe ograniczenia wzrostu rentowności, co jest m. in. symptomem niskiej konkurencyjności. Wynika to w znacznej mierze, z jednej strony, z nadmiaru mocy produkcyjnych, a z drugiej — z niedoinwestowania tego przemysłu, co szczególnie ogranicza jego konkurencyjność wobec przemian technologicznych w tej dziedzinie.

Rynek szczególnie brutalnie obnaża słabe strony tego sektora (mała elastyczność asortymentowo-ryn-kowa, wysokie koszty, duże partie wyrobów i in.) Ceny produktów importowanych bywają kilkakrotnie niższe od kosztów produkcji podobnych wyrobów w polskich fabrykach.

Niska rentowność

Niska rentowność nierzadko jest skutkiem błędów popełnianych w sferze rynkowej, operacyjnej, zarządzaniu kapitałem i finansami. Z drugiej strony, niska rentowność wskazuje na coraz trudniejsze warunki osiągania jej poprawy, co może być traktowane jako symptom utrwalania się reguł rynkowych i wzrostu konkurencji, bez której postęp w skali mikro i makroekonomicznej nie jest możliwy. W warunkach rozwiniętego rynku metody polegające na powiększaniu zysku przez podnoszenie cen mogą być okresowo skuteczne, ale tylko w krótkiej perspektywie. Natomiast w rachunku obejmującym dłuższy okres pogarsza to pozycję przedsiębiorstwa na rynku, a tym samym grozi utratą szans na trwałą poprawę efektywności. Podwyżka cen w danym przedsiębiorstwie stwarza jego konkurentom korzystniejszą sytuację rynkową.

Jednym z istotnych czynników wyznaczających stan przemysłu jest rosnący import, w tym nierejestrowany, nielegalny. Stąd też, na tym tle, formułowane są postulaty i żądania zwiększenia aktywności państwa w kształtowaniu infrastruktury (zwłaszcza instytucjonalnej), sprzyjającej ogra-niczaniu szarej strefy i podnoszeniu efektywności mechanizmów rynkowych, a tym samym efektywności przedsiębiorstw i gospodarki.

Elżbieta Mączyńska

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Elżbieta Mączyńska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Ceny akcji na giełdzie bez zmian