Czwarty pakiet wsparcia dla firm

opublikowano: 09-07-2019, 22:00

Resort przedsiębiorczości obronił prawo małych firm do błędu. Biurokracja też zostanie trochę przycięta. Rząd przyjął pakiet „Przyjazne prawo”.

To już czwarty pakiet dla przedsiębiorczości, opracowany i przyjęty przez obecny rząd, po „100 zmian dla firm”, Konstytucji biznesu i „Pakiecie dla MŚP”. Rada Ministrów zaakceptowała wczoraj projekt ustawy o ograniczeniach obciążeń regulacyjnych, nazwany pakietem „Przyjazne prawo”.

PAKIET ZA PAKIETEM:
PAKIET ZA PAKIETEM:
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, zapewnia, że najnowszy pakiet dla firm uzupełnia trzy poprzednie i razem realizują setki ułatwień dla mniejszych przedsiębiorców. Organizacje biznesowe nie są już takimi optymistami.
Fot. WM

— Ten pakiet to kilkadziesiąt punktowych ułatwień dla biznesu. Eliminuje on również przypadki niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności naszego prawa. Celem jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju mikro-, małych i średnich firm — mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Jedną z najważniejszych nowości ma być prawo małychfirm do popełnienia błędu, czyli nieponoszenia kar (finansowych, mandatów itp.) za naruszenia przepisów, do których dojdzie w pierwszych 12 miesiącach działalności.

Chodzi jednak tylko o drobne naruszenia, a warunkiem braku sankcji będzie ich usunięcie (wezwie do tego odpowiedni organ). Resort przedsiębiorczościuznał, że małe firemki na początku działalności naruszają przepisy nieświadomie, więc karanie ich nie jest zasadne.

Przeciwko temu pomysłowi wystąpiło Ministerstwo Finansów, które obawiało się, że doprowadzi on do bezkarnego unikania obowiązków podatkowych. Ostatecznie resortowiprzedsiębiorczości udało się pomysł obronić i został on ostatecznie zaakceptowany przez Radę Ministrów.

Co ciekawe, organizacje biznesowe oceniały ten pomysł nie tylko pozytywnie. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców poparł prawo do błędu. Business Centre Club opowiedział się wręcz za rozszerzeniem tego prawa na wszystkie firmy, także duże, jeżeli przepisy zostały naruszone nieumyślnie i po raz pierwszy.

Natomiast Konfederacja Lewiatan, największa w kraju organizacja przedsiębiorców, była przeciwko pomysłowi. Stwierdziła, że bezkarność będzie uderzać w kontrahentów początkujących firemek, gdyż ograniczy skuteczność dochodzenia od nich roszczeń. W efekcie prawo do błędu zniechęci do zawierania umów z początkującymi przedsiębiorcami.

Lewiatan jest przeciwny także zawartemu w projekcie poszerzeniu tzw. ochrony konsumenckiej na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Tacy przedsiębiorcy w relacjach z innymi firmami byliby znacznie bardziej chronieni niż obecnie. Chodzi m.in. o zasady ochrony wynikające z rękojmi za wady rzeczy, stosowanie postanowień niedozwolonych, prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa.

Konfederacja Lewiatan twierdzi, że w efekcie zmiany doprowadzą do niepewności prawnej, bo pewna grupa przedsiębiorców uzyska znacznie szersze uprawnienia. Pakiet trafi teraz do Sejmu. Ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Co nowego*

1. Prawo mikro-, małych i średnich firm do bezkarnego popełniania drobnych błędów w pierwszym roku działalności (pod warunkiem ich naprawienia)

2. Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie (z obecnych 10 dni od odprawy celnej do 25 dnia następnego miesiąca)

3. Rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorców — osoby fizyczne

4. Ograniczenie częstotliwości niektórych obowiązków: kwartalne przekazywanie do ministra energii informacji o obowiązkowych zapasach ropy naftowej i paliw, kwartalne przekazywanie do KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji biur usług płatniczych

5. Cyfryzacja niektórych obowiązków sprawozdawczych i zmniejszenie liczby organów, do których składane są dokumenty

6. Umożliwienie wykonywania rzemiosła przez spółki z udziałem wspólników mających kwalifikacje zawodowe oraz obniżenie opłat za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski, sprawdzający

* przykłady rozwiązań z projektu ustawy o ograniczaniu obciążeń regulacyjnych

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane