Elektrim <ELEW.WA> Nr 7/04 - sprzedaż RST El-Net SA

Elektrim <ELEW.WA> Nr 7/04 - sprzedaż RST El-Net SA NR 7/04 - SPRZEDAŻ RST EL-NET SA Zarząd Elektrim S.A. oświadcza, iż transakcja, na mocy której Netia S.A. nabyła za pośrednictwem swojej zależnej spółki Netia Ventures Sp. z o.o. od Tele - Tech Investment Sp. z o.o. (powiązanej z BRE Bank SA) 100 % akcji Spółki Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El - Net S.A. ("El-Net SA") została dokonana wbrew ostrzeżeniom, jakie Spółka Elektrim S.A. skierowała do Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. oraz BRE Bank S.A. Zarząd Elektrim S.A. podtrzymuje stanowisko, iż przedmiotem transakcji była zorganizowana część przedsiębiorstwa, której zbycie w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Brak tej zgody skutkuje nieważnością transakcji. Zarząd Elektrim S.A. zwraca również uwagę, iż zbycie El-Net SA nastąpiło za cenę 96,5 milionów złotych, stanowiącą 5 % ceny, po której Spółka Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. nabyła akcje/udziały tzw. Spółek Telefonii Stacjonarnej (El-Net SA, TV-Tel Sp. z o.o., Telefonia Regionalna Sp. z o.o.), tj. 491 milionów EUR (RB 167/00). Jednocześnie Zarząd Elektrim S.A. stwierdza, iż transakcja ta została dokonana na szkodę Spółki Elektrim S.A. oraz, że Zarząd Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. kontrolowany przez Vivendi Universal SA i Vivendi International SA naruszył prawa i interesy Elektrim S.A. Świadczy o tym fakt, iż Zarząd Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek Elektrim S.A. z dnia 21 listopada 2003 r. zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. w celu podjęcia uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci udziałów/ akcji spółek El - Net S.A., El - Viv Sp. z o.o. oraz El Sp. z o.o. świadomie wyznaczył termin Zgromadzenia na dzień 2 marca 2004 r., po to, aby nie czekając na Zgromadzenie Wspólników dokonać powyższej transakcji. Elektrim S.A. rozważa podjęcie stosownych kroków prawnych, w szczególności przeciwko Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. i jej Zarządowi. Data sporządzenia raportu: 30-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ

Być może zainteresuje Cię też: