Jak budować za pieniądze z UE?

Monika Niewinowska
opublikowano: 11-04-2005, 00:00

Usługi budowlane są w działaniu 2.3 SPO WKP kosztem kwalifikowanym, ale tylko wówczas, gdy stanowią element większego, spójnego projektu.

Czy jeżeli beneficjent chce zbudować halę w systemie gospodarczym (np. samodzielnie dokonać wylewu fundamentów czy placu), musi stosować procedurę zamówienia publicznego, czy tylko w zakresie dotyczącym samych materiałów?

W ramach programu nie ma możliwości uznania kosztów robót przeprowadzonych przez samych beneficjentów. Przedsiębiorca na etapie rozliczenia projektu będzie musiał udokumentować wydatki fakturami (bądź innymi równoważnymi dokumentami) wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zapłaty na rzecz dostawców/wykonawców.

Czy w ramach SPO WKP działanie 2.3 budowa hali produkcyjnej w całości jest kosztem kwalifikowanym przy założeniach, że zostaną w niej umieszczone maszyny, które były do tej pory wykorzystywane w procesie produkcyjnym, oraz nowe, zakupione w celu uruchomienia dodatkowej linii produkcyjnej? Budowa będzie obejmować halę produkcyjną, magazyn oraz pomieszczenia socjalno-biurowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, zakup robót i materiałów budowlanych może być wydatkiem kwalifikowanym, pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem. Zapis taki oznacza, iż nie mogą one być zasadniczym przedmiotem projektu, ponieważ projekt powinien być postrzegany szerzej. Tak więc, jeżeli projekt będzie obejmo- wał zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz zakup środków trwałych (maszyn) w celu utworzenia nowego lub rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa lub też dokonania zmiany produktów lub procesu produkcyjnego, to może on być przedmiotem wsparcia. Wydatki ponoszone w ramach takiego projektu, które związane są z zakupem robót i materiałów budowlanych, będą mogły podlegać dofinansowaniu zgodnie z zasadami działania i mapą pomocy dla regionu (czyli 30 proc., 40 proc., 50 proc. wydatków kwalifikowanych).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Monika Niewinowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Fundusze unijne / Jak budować za pieniądze z UE?