Jak odzyskać nadpłatę podatku

Anna Bryńska
opublikowano: 16-06-2005, 00:00

Otrzymałem wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji w spółce nienotowanej na giełdzie. Wypłacono mi kwotę netto, tj. po potrąceniu 19 proc. podatku, nie uwzględniając wydatków na nabycie akcji. Czy postąpiono słusznie?

n Nie. Przepis art. 24 ust. 5d ustawy o PIT wyraźnie wskazuje, iż dochodem podatkowym z umorzenia udziałów jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu. Dochód z umorzenia należy do kategorii „dochody z udziału w zyskach osób prawnych”, a dochody te (ale nie przychody, jak w przypadku dywidendy) podlegają opodatkowaniu według stawki 19 proc. Jak twierdzi Czytelnik, wypłacający miał niezbędne dane do ustalenia przychodów i kosztów podatkowych. Wydaje się więc, że po prostu uproszczono sobie zadanie.

Podobne sytuacje zdarzały się już w praktyce, kiedy duże spółki giełdowe nabywały własne akcje celem umorzenia, a nie dysponowały odpowiednimi danymi, aby uwzględnić koszty podatkowe, nierzadko tysiącom akcjonariuszy. W takich przypadkach informowano podatników, jaka jest wartość brutto i netto jednej akcji i jaki podatek potrącono przy umorzeniu. Podatnicy składali następnie wnioski o zwrot nadpłaty.

Także w omawianym przypadku Czytelnik ma prawo wystąpić o zwrot nadpłaty, tj. podatku pobranego w wysokości większej od należnej. Szkoda tylko, że nie został o tym poinformowany, a stwierdzono jedynie, i to błędnie, że nie przysługuje mu prawo do uwzględnienia przy tej transakcji kosztów podatkowych.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika (tj. spółki, której akcje umorzono). Do wniosku trzeba dołączyć dowody potwierdzające: 1) wysokość wydatków poniesionych na nabycie akcji (np. kopię potwierdzenia zakupu akcji przez podatnika, wystawioną przez dom maklerski), 2) wysokość uzyskanego przychodu, 3) dowód wpłaty podatku przez spółkę, 4) kopię deklaracji PIT-8A.

Nie można też zapomnieć o znaczkach opłaty skarbowej (5 zł za wniosek i 0,5 zł za każdy załącznik), bez nich wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Anna Bryńska radca prawny w kancelarii Lovells

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Bryńska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Jak odzyskać nadpłatę podatku