Jakich danych pracodawca może żądać od pracownika

RAFAŁ KOLANO, BARTOSZ ROZENEK, Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano
opublikowano: 24-01-2018, 22:00

We wrześniu ubiegłego roku Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt nowej ustawy o ochronie danych. Projekt ten liczy ponad 170 stron, na których zamieszczono zmiany, które powinny zostać wprowadzone do 133 obowiązujących ustaw.

 Ma on na celu zapewnienie dostosowania krajowego porządku prawnego do norm prawnych zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO, które to rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane od 25 maja.

Sprawdź program warsztatu "RODO w HR", 24.05.2018, Warszawa >>

Wśród zmienianych przepisów jest art. 221 Kodeksu pracy, który dotyczy prawa żądania od pracownika udostępnienia danych osobowych.

Obecnie pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania imion, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, posiadanego wykształcenia oraz przebiegu jej dotychczasowego zatrudnienia. W projekcie zaproponowano zmianę tego katalogu poprzez wyłączenie z niego możliwości żądania podania imion rodziców oraz adresu zamieszkania, w którego miejsce wstawiono adres do korespondencji. Co więcej, pracodawca będzie miał teraz możliwość żądania podania m.in. adresu poczty elektronicznej albo numeru telefonu, co należy ocenić pozytywnie. Zmiana ta jest praktyczna, albowiem wychodzi naprzeciw życiowym potrzebom i powszechnej praktyce, zgodnie z którą kandydaci i tak dobrowolnie podawali te dane w swoich CV.

Projekt ustawy przewiduje również odmienne od dotychczasowego uregulowanie kwestii żądania podania danych osobowych od osoby już zatrudnionej. Zgodnie z założeniami projektu pracodawca może domagać się podania adresu zamieszkania, numeru PESEL, a w przypadku jego braku — rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, innych danych osobowych pracownika, a także jego dzieci i innych członków najbliższej rodziny. Ten ostatni przypadek dotyczy tylko sytuacji, w której podanie takich danych będzie konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Należy zwrócić uwagę, że jeśli już doszło do nawiązania stosunku pracy, to pracodawca może przetwarzać dane pracownika w zakresie adresu do korespondencji, poczty elektronicznej czy numeru telefonu tylko wtedy, gdy ten wyrazi na to zgodę w oświadczeniu w postaci papierowej lub elektronicznej. Niewyrażenie zgody przez pracownika nie będzie mogło być wykorzystane jako podstawa do niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, czyli na podstawie takiej odmowy nie będzie można uzasadnić odmowy zatrudnienia czy też wypowiedzenia stosunku pracy.

Nowością zawartą w projekcie są uregulowania prawne dotyczące zasad gromadzenia danych biometrycznych w zakresie zatrudnienia.

Przetwarzanie będzie mogło obejmować tylko dane osobowe pracownika, jeśli dotyczą one stosunku pracy i wyrazi on zgodę na ich przetwarzanie w oświadczeniu złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Niezależnie od powyższego, przetwarzanie danych osobowych obejmujących dane o nałogach, stanie zdrowia czy o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej jest niedopuszczalne nawet pomimo zgody pracownika wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: RAFAŁ KOLANO, BARTOSZ ROZENEK, Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano

Polecane