Jest tylko jedna stawka VAT - 0 proc.

Jerzy Martini, Przemysław Skorupa
11-08-2004, 00:00

1 maja 2004 r. zmianom uległy zasady opodatkowania usług międzynarodowego transportu osób. Mają one znaczenie głównie dla przewoźników.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, w przypadku usług transportowych miejscem świadczenia jest to, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. W przypadku transportu osób znajduje zatem zastosowanie zasada, zgodnie z którą transport opodatkowany jest w miejscu jego faktycznego wykonania. Jedynym kryterium pozwalającym na przyporządkowanie poszczególnych części usług wykonywanych na terytorium różnych krajów jest pokonana odległość. Nie jest możliwe stosowanie innych kryteriów pozwalających na wyodrębnienie części usługi wykonanej w poszczególnych krajach. Pogląd taki potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości, w sprawie C-116/96 (Reisebüro Binder GmbH).

Inaczej niż z towarami

Usługi transportu międzynarodowego opodatkowane są preferencyjną, 0-proc. stawką podatku. Należy podkreślić, że w przypadku międzynarodowego transportu osób zakres stosowania stawki 0 proc. został określony w odmienny sposób niż w przypadku międzynarodowego transportu towarów. O ile w tym drugim przypadku, za usługę transportu międzynarodowego uznamy jedynie usługę polegającą na transporcie z lub do UE, o tyle z międzyna- rodowym transportem osób będziemy mieli do czynienia w przypadku:

- przewozu osób z miejsca wyjazdu na terytorium Polski do miejsca przyjazdu poza terytorium Polski,

- przewozu osób z miejsca wyjazdu poza terytorium Polski do miejsca przyjazdu na terytorium Polski,

- z miejsca wyjazdu poza terytorium Polski do miejsca przyjazdu poza terytorium Polski, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium naszego kraju (tranzyt).

Oznacza to, że stawka 0 proc. ma zastosowanie w przypadku transportu osób z lub do Polski oraz tranzytu. Przykładowo zatem, za międzynarodowy transport osób w rozumieniu ustawy o VAT uznany zostanie przewóz osób samolotem między Warszawą a Pragą.

Jedna możliwość

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów ustawy o VAT, taka usługa opodatkowana będzie w części w Polsce, natomiast w części w Czechach. Z brzmienia przepisów ustawy wynikałoby, że przewoźnik powinien wyodrębnić część usługi świadczoną na terytorium Polski. W tym zakresie byłaby ona opodatkowana na terytorium Polski, a przewoźnik mógłby zastosować do tego odcinka transportu stawkę 0 proc. Część transportu wykonana w naszym przykładzie na terytorium Czech opodatkowana byłaby w Czechach.

Należy wskazać, że opisany powyżej sposób opodatkowania usług międzynarodowego transportu osób powodowałby znaczne problemy praktyczne. Przewoźnik powinien bowiem wyodrębniać części danej usługi wykonane na terytorium poszczególnych krajów, a stawkę 0 proc. wynikającą z polskiej ustawy o VAT mógłby zastosować jedynie do części usługi wykonanej na terytorium Polski.

W praktyce możliwe byłoby przyjęcie, że stawka 0 proc. ma zastosowanie do całej usługi transportowej (choć byłoby to wbrew przepisom). Miałoby to uzasadnienie m.in. w fakcie, że stawka 0 proc. (albo zwolnienie z podatku z prawem do odliczenia) stosowana jest w przypadku transportu osób we wszystkich państwach członkowskich UE. Wadą takiego rozwiązania byłoby jednak to, że polska firma transportowa mogłaby narazić się na zarzut zawyżenia obrotu według stawek obniżonych, co może mieć wpływ na termin otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego (w przypadku sprzedaży ze stawkami obniżonymi termin zwrotu wynosi, co do zasady, 60 dni, a nie 180 dni, jak w pozostałych przypadkach).

Zakres stosowania stawki 0 proc. przez przewoźników pozostanie dyskusyjny do czasu ugruntowania się na rynku praktyki, która zostanie zaakceptowana przez organy podatkowe.

Jerzy Martini, Przemysław Skorupa, doradcy podatkowi PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jerzy Martini, Przemysław Skorupa

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Transport i logistyka / / Jest tylko jedna stawka VAT - 0 proc.