Kary dla dłużników w VAT, PIT i CIT

opublikowano: 23-10-2012, 00:00

150 dni będzie miał dłużnik na opłacenie faktury, a po 90 dniach nie będzie jej mógł wliczyć do kosztów.

Będzie sankcja dla kontrahentów, którzy odliczą podatek naliczony z nieuregulowanych faktur i tego nie skorygują. Premier zapowiadał wprowadzenie takiej kary dwa tygodnie temu. Minister finansów (MF) sformułował odpowiedni przepis i zaproponował jego dodanie do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) modyfikowanej tzw. trzecią deregulacją, autorstwa Ministerstwa Gospodarki. Dziś deregulacją planuje zająć się rząd, a ma ona zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Ta sankcja to dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Ma wynosić 30 proc. kwoty podatku naliczonego wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie zostanie skorygowany przez dłużnika. Kara nie będzie stosowana w odniesieniu do osób fizycznych, które będą podlegać odpowiedzialności karnej z kodeksu karnoskarbowego, czyli w przypadkach, gdy za ten sam czyn będą ponosić odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. Sankcję ma nakładać urząd skarbowy albo organ kontroli skarbowej.

Ulga na złe długi

Propozycja ta wynika z planowanych zmian w przepisach dotyczących stosowania ulgi na tzw. złe długi. Przede wszystkim zostanie skrócony, jak zapowiadaliśmy, czas na korektę podatku należnego wynikającego z nieopłaconej faktury. Obecnie podatnik, który czeka na należną zapłatę od kontrahenta, może to zrobić dopiero po 180 dniach. Projektowana ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce przewiduje skrócenie tego okresu do 150 dni. Jednocześnie taki sam czas wyznacza dłużnikowi na korektę odliczonej wcześniej przez niego kwoty podatku wynikającej z faktury, którą otrzymał, ale której nie opłacił. Przy czym mowa o 150 dniach od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekty nie będzie musiał dokonywać, jeżeli ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 150. dzień. W przypadku częściowej opłaty zaległości konieczność skorygowania podatku naliczonego pozostanie odnośnie do nieuregulowanej części należności. Wspomniana sankcja ma grozić za niewywiązanie się z obowiązku korekty po upływie wspomnianych 150 dni w przypadku nadal istniejącego długu.

Niższe koszty w PIT i CIT

Dłużnika czekają też inne konsekwencje. Projektowana deregulacja zobowiązuje go do skorygowania kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nie będzie płacił należności wynikających z faktur, lub innych dokumentów (np. umowy). Odpowiednie przepisy pojawią się w ustawach od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). Korekty kwot zaliczonych do wspomnianych kosztów prowadzonej działalności trzeba będzie dokonać wtedy, gdy do zapłaty należnej kontrahentowi nie dojdzie w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony.

Przeciw długim terminom

Minister finansów zaproponował też wprowadzenie regulacji, która nie pozwoli dłużnikom wykorzystywać dominującej pozycji. We wczorajszym wydaniu „Pulsu Biznesu” pisaliśmy, że chodzi o to, aby nie narzucali dostawcom towarów i usług długich terminów płatności. Przed takimi praktykami ma powstrzymać zasada, że z kosztów uzyskania przychodów zostaną wyłączone kwoty nieopłacone w terminie 90 dni od daty zaliczenia ich do kosztów firmy. Konsekwencją takich rozwiązań będzie też to, że dłużnik nie będzie mógł dokonać odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową środka trwałego.

1 609 149 Tylu było czynnych podatników VAT w 2011 r...

1 655 466 ...tyle było osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się według skali podatkowej...

357 067 ...a tylu było podatników CIT.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu