Kiedy może przyjść kontrola

Aleksander Dąbrowski
opublikowano: 23-05-2006, 00:00

Jak ustalić, czy pracownik urzędu skarbowego może kontrolować podatnika?

- Zgodnie z ordynacją podatkową czynności kontrolne mogą być dokonywane wyłącznie przez upoważnionych pracowników urzędu skarbowego. W tym celu konieczne jest tzw. imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej, udzielone przez naczelnika urzędu skarbowego. W upoważnieniu tym musi być zawarte m.in. nazwisko i imię kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej. Przystępując do kontroli, pracownik musi doręczyć podatnikowi upoważnienie imienne i okazać legitymację służbową.

Czy można rozpocząć kontrolę podatkową spółki podczas nieobecności prezesa?

- Jeśli podatnik jest spółką, to wszczęcie kontroli następuje przez doręczenie imiennego upoważnienia oraz okazanie legitymacji członkowi zarządu czy innej osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw tej spółki. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna, gdy pojawili się kontrolujący, kontrola nie może się skutecznie rozpocząć. Kontrolujący mają obowiązek zostawić wezwanie do stawienia się wspomnianych osób w wyznaczonym terminie. Jeżeli nikt z nich nie stawi się, to wówczas kontrola może być prowadzona mimo niedoręczenie upoważnienia i nieokazania legitymacji.

Czy można kontrolować więcej niż jeden raz ten sam rok podatkowy?

- Ponowna kontrola tego samego roku podatkowego jest możliwa, jeżeli poprzednia kontrola nie zakończyła się decyzją. Natomiast jeśli wynikiem kontroli była ostateczna decyzja podatkowa, to dany rok podatkowy nie może być przedmiotem ponownej kontroli. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kontrola jest niezbędna dla prowadzenia w sprawie stwierdzenia nieważności, lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją.

Czy dowody wykonania usług niematerialnych muszą być w języku polskim?

- Nie, mogą być sporządzone w języku obcym. Niemniej należy pamiętać o tym, że językiem urzędowym jest język polski. Dlatego też zgodnie z ordynacją podatkową kontrolujący w trakcie kontroli podatkowej mogą żądać tłumaczenia na język polski dokumentacji dotyczącej sprawy będącej przedmiotem kontroli. Obowiązkiem podatnika jest dostarczenie takiego tłumaczenia, pod rygorem pominięcia tych dokumentów w trakcie kontroli, co w praktyce może skutkować negatywnie dla podatnika. Ordynacja podatkowa nie wymaga tłumaczenia przysięgłego. Wystarczy tłumaczenie dokonane przez osobę władającą danym językiem obcym.

Aleksander Dąbrowski, radca pawny, KPMG Tax

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Aleksander Dąbrowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu