Kiedy wspólnik spółki cywilnej może ogłosić upadłość

Paweł Dymek, aplikant radcowski, kancelaria prawnicza Głowacki i Wspólnicy
opublikowano: 08-08-2019, 22:00

W doniesieniach prasowych wielokrotnie można spotkać się z artykułami opisującymi toczące się postępowania upadłościowe spółek.

Należy jednak pamiętać, że w obrocie gospodarczym występują różne rodzaje spółek. Specyficzną instytucję prawa stanowi spółka cywilna, której nie można utożsamiać ze spółkami prawa handlowego. Zaznaczyć bowiem należy, że spółka cywilna jest w gruncie rzeczy umową między wspólnikami i nie stanowi, w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, odrębnego podmiotu prawa, jak też nie ma własnego majątku. Podmiotem praw i obowiązków w przypadku spółki cywilnej będą jej wspólnicy. Powyższa konstatacja prowadzi natomiast do daleko idących skutków na gruncie prawa upadłościowego.

Pierwszym, niezwykle istotnym aspektem wynikającym z charakteru spółki cywilnej jest fakt, że nie ma ona zdolności upadłościowej, a zatem nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo upadłościowe możliwość taką mają jedynie strony umowy, czyli wspólnicy spółki cywilnej. Choć prowadzą oni wspólnie działalność gospodarczą, to każdy z nich jest odrębnym przedsiębiorcą. Stosowny wniosek wspólnik powinien zgłosić nie później niż 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Oprócz wspólnika wniosek taki może zgłosić też każdy z wierzycieli osobistych wspólnika. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest natomiast stan niewypłacalności dłużnika — w tym przypadku wspólnika spółki cywilnej. O niewypłacalności można mówić wówczas, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza się do sądu właściwego dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika.

Ustawodawca wziął pod uwagę także więź łączącą wspólników spółki cywilnej. Z tego względu w razie ogłoszenia upadłości wszystkich wspólników spółki cywilnej sąd może włączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec wspólników tej spółki. Sąd zobowiązany jest jednak oceniać w sposób indywidualny i odrębny przesłanki do ogłoszenia upadłości wobec każdego ze wspólników. Należy jednak zaznaczyć, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego wspólnika nie będzie wystarczać na zaspokojenie kosztów postępowania. Dzieje się tak z uwagi na to, że naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest zaspokojenie, choćby niepełne, wierzycieli wspólnika. Nie będzie zatem celowe ogłoszenie upadłości wspólnika w braku odpowiedniego majątku, pozwalającego chociażby na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Nie można jednak zapominać o skutkach, jakie pociąga za sobą ogłoszenie upadłości wspólnika dla samej spółki cywilnej. Zgodnie z art. 874 § 2 k.c. spółka cywilna ulegnie rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika. Zagadnieniem spornym pozostaje sytuacja, w której upadłość została ogłoszona w stosunku tylko do jednego z kilku wspólników. Większość przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku, że w takiej sytuacji nie jest jednak możliwe podjęcie decyzji o dalszym trwaniu spółki. Ulegnie ona rozwiązaniu z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości wspólnika. Warto pamiętać, że możliwe jest też ogłoszenie upadłości zmarłego wspólnika. W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, gdy odpowiedni wniosek został złożony w ciągu roku od dnia śmierci.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane