Klucz do innowacji i rozwoju firmy

opublikowano: 24-11-2014, 00:00

Rachunkowość zarządcza jest jak GPS dla osób podejmujących decyzje w firmach i organizacjach. Zestaw globalnych zasad rachunkowości, sformułowany przez CIMA i AICPA, podpowiada, jak te wskazówki najlepiej wykorzystać

W dzisiejszym, pokryzysowym świecie, firmy i instytucje państwowe i organizacje pozarządowe z trudem starają się zapanować nad sensem ogromnej ilości informacji napływających z zawrotną prędkością. Według Google’a co dwa dni tworzymy tyle informacji, ile wcześniej stworzyliśmy od początków cywilizacji do 2003 r. Badania zorganizowane przez Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz American Institute of CPAs (AICPA), największe na świecie organizacje zrzeszających specjalistów w dziedzinie rachunkowości potwierdzają ogrom wyzwań, z którymi muszą mierzyć się dzisiejsi menedżerowie. W sierpniu Longitude Research przeprowadziło na zlecenie CIMA i AICPA ankietę wśród 1100 członków wyższej kadry zarządzającej z 35 krajów. 73 proc. badanych stwierdziło, że odnoszące sukcesy firmy będą coraz chętniej umożliwiać pracownikom podejmowanie autonomicznych decyzji. Jednak tylko 36 proc. respondentów deklaruje, że jest gotowych zapewnić spójność i wysoką jakość procesu decyzyjnego na wszystkich poziomach organizacji. 91 proc. badanych chce, by dane były skuteczniej analizowane, a wnioski wykorzystywane w procesie decyzyjnym.

Sposób na informacyjny szum

Zdefiniowane zasady systemu rachunkowości zarządczej umożliwiają podejmowanie decyzji wysokiej jakości i minimalizowanie ryzyka, co jest podstawą efektywnego rozwoju organizacji. Rachunkowość zarządcza wysuwa na pierwszy plan najlepsze dostępne prognozy oraz dowody, zarówno finansowe, jak i niefinansowe. Umożliwia to bezstronną analizę informacji pod kątem ich przydatności przy podejmowaniu decyzji.

— Wdrożenie zasad w firmie pozwala uporządkować informacje, oddzielić istotne od nieistotnych. Dzięki zintegrowanemu myśleniu oraz dogłębnej analizie kosztów i korzyści szefowie na czas podejmują trafne, strategiczne decyzje, a firma uzyskuje przewagę konkurencyjną — mówi Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA w Polsce.

Pierwszy uniwersalny zestaw Globalnych zasad rachunkowości zarządczej opracowały CIMA oraz AICPA. To wzór dobrych praktyk i narzędzie ujednolicenia funkcjonowania działów finansowych. Zasady powstały przy udziale dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, agend rządowych, organów regulacyjnych oraz specjalistów z 20 krajów z pięciu kontynentów.

— Współczesna rachunkowość zarządcza jedną nogą stoi w przeszłości, drugą w przyszłości. Dzięki niej menedżerowie mogą oceniać, co się dzieje, i jednocześnie planować. W każdej organizacji gospodarczej rachunkowość zarządczą porównać można do odpowiednio nasmarowanego mechanizmu napędowego — mówi prof. Anna Karmańska, kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej SGH.

Jej uczelnia we współpracy z CIMA już wypuszcza na rynek odpowiednio przeszkolone kadry.

Premia za zarządzanie

Mirosław Szczepański, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), uważa, że zasady rachunkowości zarządczej są równie istotne dla wycen spółek giełdowych, jak zasady ładu korporacyjnego, wdrożone na początku ubiegłej dekady. Jego zdaniem, spółki stosujące najwyższe standardy mogą liczyć na premię w rynkowej wycenie.

— Zasady podnoszą jakość funkcjonowania spółek giełdowych. Dzięki nim wzrasta jakość zarządzania, a co za tym idzie zaufanie inwestorów do firm, które je stosują. GPW będzie promować stosowanie zasad rachunkowości zarządczej. Uważamy, że spółki publiczne cały czas powinny dążyć do podnoszenia standardów. Jest to jeden z elementów zwiększających potencjał wzrostu i kapitał intelektualny — mówi Mirosław Szczepański.

— Zgadzam się, że standardy powinny przekładać się na wyniki i to, co jest ważne dla interesariuszy. Trzeba też podkreślić, że musi to być realne wdrażanie, a nie tylko na pokaz — dodaje prof. Anna Karmańska.

Dotrzeć do małych

Według Mirosława Szczepańskiego przykład idzie z góry. Zasadami rachunkowości zarządczej na razie zainteresowane są głównie największe firmy. I to one powinny włączyć się w promocję najlepszych standardów.

— Cała rzesza małych i średnich polskich firm nie zna tych aspektów, a przecież to one tworzą polski PKB. W wielu mniejszych firmach zarządy poruszają się od ściany do ściany, koncentrując się na aspektach, które nie przekładają się na jakość prowadzonego biznesu czy jego rozwój — dodaje wiceprezes GPW.

O ścianie mówi także prof. Anna Karmańska. Tylko nieco inaczej.

— Wydaje mi się, że pokryzysowy świat, dążąc do powrotu do normalności dotyka ściany, przez którą trudno się będzie przebić. Biznes potrzebuje nowych koncepcji wspomagających zarządzanie i jednocześnie respektujących zasady etyki. Standardy rachunkowości zarządczej mogą być tu pomocnym narzędziem w tworzeniu nowej kultury w biznesie — mówi Anna Karmańska.

— Zasady rachunkowości zarządczej ułatwiają stworzenie strategii. Dotyczy to wszystkich firm, bo nawet mały przedsiębiorca powinien definiować cele i wiedzieć, co i jak chce osiągnąć — dodaje Barbara Misterska-Dragan, członek KIBR.

Według Barbary Misterskiej-Dragan narzędzia rachunkowości zarządczej są uniwersalne niezależnie od koniunktury i zadań, jakie określa sobie firma. Może to być poprawa rynkowej pozycji, redukcja kosztów czy maksymalizacja zysków.

— Nie można prowadzić firmy bez budżetu i biznesplanu — w krótkim i dłuższym horyzoncie. Analizy wspierają proces zarządzania — dodaje Barbara Misterska-Dragan.

— Im mniejsza firma, tym trudniej zainwestować czas i zasoby w realizację Globalnych Zasad Rachunkowości Zarządczej. Nasz Instytut będzie aktywnie promować i nieodpłatnie dystrybuować Zasady. Pragniemy uświadamiać decydentów, że wdrożenie nawet pojedynczych rozwiązań i narzędzi znacznie zwiększy ich pewność działania i usprawni proces decyzyjny — uważa Jakub Bejnarowicz.

Zasady w praktyce

Menedżerowie potwierdzają, że zasady rachunkowości zarządczej ułatwiają podejmowanie decyzji.

— Trudny i konkurencyjny rynek wymaga ciągłego śledzenia i zarządzania kluczowymi parametrami mającymi wpływ na wyniki firmy i budowanie wartości w średnim i długim okresie czasu. Tu nie ma przestrzeni na popełnianie błędów, a wiele podejmowanych decyzji ma określoną inercję i często wymaga czasu dla uzyskania efektów. Bez sprawnego stosowaniazasad rachunkowości zarządczej trudno uzyskać realny wpływ na biznes, wyprzedzając ewentualne skutki niesprzyjających warunków rynkowych czy działań konkurencji — mówi Jakub Karbowiak, dyrektor finansowy firmy Piotr i Paweł.

Jego zdaniem, na planowanie i analizy długoterminowe zawsze warto poświęcić czas. Nawet w zmiennych warunkach rynkowych.

— Biznes w Polsce nie funkcjonuje w odizolowanym środowisku, to część współzależnej i dynamicznie zmieniającej się struktury globalnej. Polskie firmy świetnie zdają sobie sprawę, że jedyną stałą jest zmiana, a podstawowym zagrożeniem niepewność. Dlatego też zastosowanie najlepszych praktyk rachunkowości zarządczej w biznesie pozwala ograniczyć ryzyko i staje się kluczowym elementem w budowaniu zrównoważonego sukcesu polskich organizacji — dodaje Country Manager CIMA w Polsce.

Czas na debatę

25 listopada w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odbędzie się debata „Rachunkowość zarządcza kluczem do innowacji i rozwoju”. Wezmą w niej udział m.in. eksperci, którzy wypowiadali się powyżej, oraz przedstawiciele biznesu. Partnerem głównym debaty jest GPW, a patronami m. in. SGH i „PB”. Tuż przed debatą Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej przedstawią Naomi Smith oraz Jakub Bejnarowicz z CIMA.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane