Makrum: 3,7 zł za akcję

Grzegorz Hryniewicz
opublikowano: 28-06-2007, 00:00

Ambitne plany mogą zmienić wycenę spółki

Ruszyły zapisy na akcje Makrum, producenta ciężkich stalowych konstrukcji i specjalistycznych urządzeń mechanicznych. Spółka koncentruje się na rynku okrętowym oraz

offshore. Z emisji akcji zamie-

rza uzyskać około 42,4 mln zł. Przeznaczy je na akwizycje firm produkcyjnych, uzupełniających ofertę Makrum.

Wyniki finansowe spółki w dużej mierze zależą od sytuacji na rynku surowcowym i walutowym. Obserwowane ostatnio znaczne wzrosty cen surowców oraz umocnienie złotego są dla Makrum niekorzystne. Po pierwsze, rosną koszty produkcji. Po drugie, emitent większość przychodów uzyskuje z eksportu. Znalazło to odzwierciedlenie szczególnie w 2004 r. Cena stali wzrosła wtedy o 80 proc., a złoty

umocnił się do euro o 13,7 proc.,

co zwiększyło koszty o ponad 44 proc. W kolejnym roku spółka zaczęła wychodzić na prostą. Z kolei w 2006 r. Makrum wypracował 51,5 mln zł przychodów, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Systematyczny wzrost sprzedaży jest wynikiem rozszerzania asortymentu oraz zdobywania i realizacji nowych zamówień. Wzrost kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów znalazł jednak odzwierciedlenie w zyskach. Miniony rok spółka zakończyła 2 mln zł zysku operacyjnego (wzrost zaledwie

o 3 proc.) oraz 1,1 mln zł zysku

netto (spadek o 53,4 proc.).

Wzrost zamówień w sektorze, niedobór mocy produkcyjnych u konkurencji oraz rosnący popyt na surowce energetyczne spowodowały, że Makrum z optymizmem prognozuje przyszłość. Przedsiębiorstwo szacuje, że w tym roku wypracuje 64,6 mln zł przychodów, a w przyszłym już 84,3 mln zł. Wynik netto wyniesie odpowiednio 5,17 i 9,06 mln zł. Uważamy, że te wyniki będą trudne do osiągnięcia. Marże operacyjne musiałyby wzrosnąć dwukrotnie, dużo bardziej niż w naszej wycenie opartej na sytuacji bieżącej.

Akcję wyceniamy na 3,71 zł, poniżej prawdopodobnej ceny emisyjnej. Wycena ta nie zawiera nowych inwestycji, bo ich wpływ trudno ocenić. W 2007 r. szacujemy wzrost sprzedaży o 9,3 proc., a w okresie do nieskończoności o 4,4 proc. Budowa grupy kapitałowej oraz rozwój współpracy z firmami norweskimi poprawi sytuację spółki na poziomie operacyjnym. Prognozujemy, że marże netto zysku operacyjnego wzrosną z 3,3 proc. do 3,9 proc. w 2007 r. oraz do 6,8 proc. w okresie do nieskończoności.

Potencjał branży oraz planowane akwizycje mają zwiększyć rentowność. Nowe inwestycje mogą usprawnić jej działanie. Zarząd ma jasną strategię i chce się skoncentrować na najbardziej perspektywicznym rynku — Norwegii. Realizacja planowanych inwestycji może znacząco zmienić wycenę spółki i perspektywy dla kursu akcji.

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na zagrożenia towarzyszące akcjom. Działalność firmy charakteryzuje kapitałochłonność i długi cykl produkcyjny. Opóźnienia w terminach płatności mogą negatywnie wpłynąć na finanse i ograniczyć zdolność do kolejnych zamówień. Długość cyklu produkcyjnego powoduje, że ryzyko niekorzystnych zmian kursu walutowego jest spore. Niepokoić może też silna pozycja dominującego udziałowca w akcjonariacie. Istnieje ryzyko, że jego interes okaże się sprzeczny z zamierzeniami akcjonariuszy mniejszościowych.

Grzegorz Hryniewicz

giełdowe.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Grzegorz Hryniewicz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy