MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 235/2003

Anna Bytniewska
04-07-2003, 17:11

MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 235/2003 RAPORT NR 235/2003
Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20 informuje o zbyciu aktywów o znaczącej wartości:
1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: Bank Millennium S.A.
2) podstawowe dane o nabywającym - osobie, której zbyto aktywa: Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000010186
3) data i sposób zbycia aktywów: 28.07.2003 r., transakcja na rynku międzybankowym
4) podstawową charakterystykę zbytych aktywów: obligacje Skarbu Państwa DZ 0110
5) cena zbycia: 105,1683 zł za sztukę, wartość ewidencyjna na dzień zbycia: 20 057 335,31 zł
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Powiązania emitenta ze zbywającym aktywa - emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Millennium Dom Maklerski S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od Banku Millennium S.A., który poprzez podmiot zależny Millennium Dom Maklerski S.A. posiada 91.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A.
Powiązania osób zarządzających lub nadzorujących emitenta z podmiotem zbywającym aktywa - brak powiązań
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) - transakcja przekroczyła 10% wartości aktywów netto emitenta
8) nie dotyczy
9) opis powiązań emitenta z podmiotem zbywającym: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Millennium Dom Maklerski S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od Banku Millennium S.A., który poprzez podmiot zależny Millennium Dom Maklerski S.A. posiada 91.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A.
Data sporządzenia raportu: 04-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Bytniewska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 235/2003