Milmet <MIME.WA> Znaczne pakiety akcji.

Milmet <MIME.WA> Znaczne pakiety akcji. ZNACZNE PAKIETY AKCJI. Raport bieżący nr 1/2004 W dniu 5.01.2004r. Zarząd Spółki FMT "Milmet" S.A. powziął informację, że w wyniku nabycia akcji Spółki przez SEB 1 - Zrównoważonego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz SEB 3 - Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty (łączne "Fundusze"), zarządzane przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. których zapisanie na rachunku papierów wartościowych nastąpiło w dniu 24.12.2003r. W wyniku nabycia akcji Spółki Fundusze przekroczyły 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Fundusze na dzień 24 grudnia 2003r. posiadały łącznie 319.149 akcji Spółki, co stanowi 10,1% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonania 319.149 głosów z akcji, co stanowi 10,1% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Data sporządzenia raportu: 06-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ