Nadgodziny nie dla młodocianych

opublikowano: 02-08-2013, 00:00

Spadł odsetek pracodawców, którzy nie respektują prawa młodocianych pracowników do pierwszego urlopu — wskazują inspektorzy pracy.

Nieznajomość prawa pracy jest jedną z głównych przyczyn nieprawidłowości stwierdzanych przy zatrudnianiu pracowników młodocianych — wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy podsumowującej ubiegłoroczne kontrole. Inspektorzy twierdzą, że do naruszeń przyczynia się też brak znajomości zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, niewłaściwa organizacja pracy, niedostateczna obsada kadrowa i brak wykwalifikowanej obsługi prawnej w małych podmiotach gospodarczych. W ewidencji czasu pracy są co prawda uwzględniane dni zajęć szkolnych i dni pracy, ale brakuje określenia liczby godzin świadczenia pracy przez nastolatków (młodociany to osoba w wieku 16-18 lat). W konsekwencji nie można ustalić, ile faktycznie trwa ich praca w ciągu doby. Ze wszystkich 179 zgłoszeń ubiegłorocznych 49 dotyczyło nieprzestrzegania wymagań co do dobowego wymiaru pracy.

U ponad 20 proc. skontrolowanych pracodawców stwierdzono, że młodociani nie byli informowani o przysługującej im 30-minutowej przerwie w pracy, a w 6 proc. firm nie zapewniono im co najmniej 48-godzinnego odpoczynku tygodniowego obejmującego niedzielę. Najczęściej tak było w zakładach świadczących usługi i produkcyjnych, np. w zakładach fryzjerskich, piekarniach, cukierniach.

Zdarza się też, że pracownicy młodociani pracują w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, mimo bezwzględnego zakazu. Ma to jednak charakter incydentalny i dotyczyło odpowiednio 1 proc. i 6 proc. pracodawców skontrolowanych w 2012 r.

Najwięcej nieprawidłowości ujawnionych przez inspektorów pracy polegało na nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych młodocianym w zakresie przygotowania zawodowego. Inspektorzy ujawnili to u 40 proc. pracodawców (w 2011 r. — 39 proc., w 2010 r. — 40 proc.).

Do pozytywnych zjawisk należy malejąca skala uchybień związanych z udzielaniem nastolatkom pierwszego urlopu wypoczynkowego. Prawo to nabywa on z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Naruszenia tego rodzaju stwierdzono u 9 proc. kontrolowanych pracodawców (w 2011 r. — u 12 proc.).

Kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczących przestrzegania praw młodocianych przeprowadzono u 884 pracodawców, zatrudniających łącznie 3892 takich pracowników. 67 proc. skontrolowanych firm to przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

Skutki kontroli

Po kontrolach zatrudniania młodocianych inspektorzy wydali:

967 decyzji,

741 wystąpień zawierających 3 090 wniosków

131 mandatów karnych na łączną kwotę 152700 zł

15 wniosków o ukaranie do sądu

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu