Netia zapowiada poprawę wyników

PAP
05-11-2009, 20:30

Grupa Netii zanotowała w trzecim kwartale 2009 roku 4,2 mln zł zysku netto. Netia zapowiada dalszą poprawę wyników kolejnych kwartałach i potencjalne akwizycje, co umożliwi przekroczenie zakładanego na 2012 rok celu 1 mln klientów usług szerokopasmowych.

Grupa Netii zanotowała w trzecim kwartale 2009 roku 4,2 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 18,6 mln zł straty rok wcześniej. Analitycy oczekiwali straty netto na poziomie 0,3 mln zł.

"W III kw. 2009 r. Netia odnotowała zysk netto w wysokości 4,2 mln zł, a w kolejnych kwartałach spółka spodziewa się dalszej poprawy wyników finansowych. Zespół Netii jest skoncentrowany na wzroście rentowności oraz generowaniu wolnych przepływów środków pieniężnych przy jednoczesnych pracach nad wdrożeniem usług IPTV oraz realizacją potencjalnych akwizycji, co umożliwi przekroczenie zakładanego celu pozyskania miliona klientów usług szerokopasmowych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Netii, Mirosław Godlewski.

Netia podała też, że zysk netto w III kw. 2009 roku, bez uwzględnienia kosztów restrukturyzacji oraz zysku na sprzedaży sprzętu transmisyjnego dla P4, wyniósł 3,2 mln zł.

"Niższe przychody w segmencie usług dla innych operatorów oraz nadal trudne warunki rynkowe w segmencie klientów korporacyjnych zostały zrekompensowane 3-proc. wzrostem, w stosunku do poprzedniego kwartału, przychodów z segmentu klientów indywidualnych, osiągniętym poprzez znaczący wzrost bazy klientów oraz stabilne ARPU" - podała spółka.

Zysk operacyjny grupy w trzecim kwartale 2009 roku wyniósł 7,1 mln zł wobec 22,7 mln zł straty rok wcześniej. Wynik był lepszy niż konsensus, który przewidywał zysk operacyjny na poziomie 1,8 mln zł.

Przychody grupy wyniosły w trzecim kwartale 2009 roku 370,3 mln zł wobec 271,2 mln zł rok wcześniej i były niemal zgodne z konsensusem zakładającym 376 mln zł przychodów.

Zysk EBITDA w trzecim kwartale 2009 roku wzrósł w ujęciu rocznym o 96 proc. do 82,9 mln zł, a skorygowany zysk EBITDA (bez jednorazowych kosztów restrukturyzacji i bez zysku na sprzedaży pierwszej transzy sprzętu transmisyjnego dla P4 w wysokości 5,3 mln zł) wzrósł o 11 proc. do 81,9 mln zł.

Marża zysku EBITDA wyniosła 22,4 proc. w III kw. 2009 r., a marża skorygowanego zysku EBITDA 22,1 proc.

Narastająco po trzech kwartałach 2009 roku strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 10,4 mln zł wobec 240,7 mln zł zysku rok wcześniej, który obejmował 353,4 mln zł zysku na sprzedaży udziałów w P4.

Strata operacyjna grupy po trzech kwartałach 2009 roku wyniosła 974 tys. zł wobec 85,0 mln zł straty rok wcześniej, a przychody grupy wzrosły o 5,1 proc. do 1,12 mld zł z 752,1 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA po trzech kwartałach 2009 roku wyniósł 222,2 mln zł, a skorygowany zysk EBITDA (bez jednorazowych kosztów restrukturyzacji i bez zysku na sprzedaży pierwszej transzy sprzętu transmisyjnego dla P4 w wysokości 5,3 mln zł) wzrósł o 101 proc. do 227,2 mln zł.

"Sukcesywny wzrost rentowności w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2009 r. został osiągnięty głównie poprzez konsekwentną realizację projektu redukcji kosztów oraz synergii w związku z nabyciem Tele2 Polska" - podała spółka.

Zasoby finansowe wykazane przez Netię na 30 września 2009 r. wyniosły 211,6 mln zł (w tym 163,3 mln zł stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty, a 48,3 mln zł obligacje skarbowe w wartości rynkowej), co łącznie stanowi wzrost o 48,7 mln zł wobec II kw. 2009 r., a środki dostępne w ramach niewykorzystanej linii kredytowej wynosiły 295,0 mln zł.

"W III kw. 2009 r. odnotowaliśmy dalszy wzrost poziomu wolnych przepływów środków pieniężnych, a operacyjne przepływy pieniężne wzrosły do 34 mln zł z 18,0 mln zł w poprzednim kwartale. Spodziewamy się dalszego wzrostu tego wskaźnika w przyszłym roku wspartego dodatkowo 40 mln zł ze sprzedaży kolejnych transzy sprzętu transmisyjnego dla P4. Dysponując ponad 200 mln zł środków pieniężnych oraz 295 mln zł w ramach niewykorzystanej linii kredytowej Netia będzie nadal monitorować możliwość konsolidacji rynku operatorów alternatywnych w Polsce" - powiedział Jonathan Eastick, główny dyrektor finansowy Netii.

Netia podała, że osiągnęła w III kw. 2009 r. dodatnie wolne przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym. Zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosły 49,1 mln zł, co przy kwartalnym zysku EBITDA na poziomie 82,9 mln zł, dało w rezultacie dodatnie wolne przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym w wysokości 33,8 mln zł. Aktualna prognoza finansowa Netii zakłada osiągnięcie w całym 2009 roku dodatnich wolnych przepływów środków pieniężnych, z uwzględnieniem potencjalnych akwizycji sieci ethernetowych.

Spółka podała też, że proces wdrożenia kompleksowego projektu redukcji kosztów (Projekt "Profit") mającego na celu obniżenie o 100,0 mln zł rocznej bazy kosztów operacyjnych od 2010 roku przebiega zgodnie z oczekiwaniami zarządu, zakładającymi uzyskanie 20,0 mln zł oszczędności w 2009 r.

"W III kw. 2009 r. kontynuowaliśmy również wdrożenie programu redukcji kosztów +Profit+, który przewiduje redukcję kosztów operacyjnych o 100 mln zł w skali roku począwszy od 2010 r. W ramach programu przeprowadziliśmy w dwóch etapach redukcję zatrudnienia, a ponad 200 projektów optymalizacji kosztów znajduje się w fazie realizacji. Zakładamy, że oszczędności przekroczą oryginalną prognozę, a poziom zatrudnienia w grupie Netia wyniesie około 1.375, co stanowi 18-proc. spadek w stosunku do najwyższego poziomu zatrudnia odnotowanego w IV kw. 2008 r" - powiedział cytowany w komunikacie Godlewski.

Poziom zatrudnienia w grupie Netia spadł do 1.477 etatów na 30 września 2009 roku w stosunku do 1.673 etatów na 31 grudnia 2008 r.

"Ze względu na drugą falę redukcji zatrudnienia o ponad 100 etatów podjętą w październiku br., dalszy spadek poziomu zatrudnienia nastąpi w IV kw. 2009 r. Rezerwa na koszty związane z restrukturyzacją została utworzona w III kw. 2009 r." - podała Netia.

Baza klientów usług szerokopasmowych wzrosła o 41 proc. w ujęciu rocznym do 489.823 na 30 września 2009 roku. Na dzień 1 listopada 2009 roku baza klientów usług szerokopasmowych wyniosła ponad 505.000.

Udział Netii w rynku stacjonarnych usług szerokopasmowych wzrósł do prawie 9 proc. z 7 proc. rok wcześniej. Udział w rynku nowych przyłączeń stacjonarnych usług szerokopasmowych netto wyniósł 22 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach 2009 r. i odpowiednio 39 proc. w III kw. 2009 r.

Netia przyłączyła w III kw. 2009 r. 30.963 klientów stacjonarnych usług szerokopasmowych netto. Klienci podwójnych usług (pakiet 2play) stanowili blisko 53 proc. wszystkich nowych przyłączeń w III kw. 2009 r.

Baza klientów usług głosowych (własna sieć, WLR i LLU) wzrosła r/r o 11 proc. do 1.146.876 na 30 września 2009 roku. Łączny udział Netii w rynku stacjonarnych usług głosowych wzrósł do 11 proc. z 10 proc. na 30 września 2008 r.

Na dzień 30 września 2009 r. usługi dla 34 proc. klientów usług głosowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii.

Na 30 września 2009 roku Netia posiadała 176 uwolnionych węzłów z dostępem do około 1,8 mln klientów. Na 1 listopada 2009 r. Netia posiadała ponad 27.000 klientów LLU.

Netia zamierza rozpocząć migrację klientów WLR/BSA (2play) na usługi oparte na pełnym dostępie LLU w IV kw. 2009 r.

ARPU usług szerokopasmowych wyniosło 59 zł w III kw. 2009 r. wobec 61 zł w III kw. 2008 r. i 59 zł w II kw. 2009 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Telekomunikacja / Netia zapowiada poprawę wyników