Niewypłacalni będą jawni

opublikowano: 20-09-2017, 22:00

Każdy wierzyciel będzie mógł w przyszłym rejestrze sprawdzić np. plan spłaty zadłużenia. Inni zajrzą tam dla bezpieczeństwa obrotu

Firmy, wobec których prowadzone są postępowania restrukturyzacyjne czy upadłościowe, będą trafiać do Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), który ma ruszyć w lutym 2019 r.

Będą do niego wpisywane także upadłości konsumenckie, a także osoby zalegające z alimentami. Według projektu ustawy o KRZ, który Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) konsultuje obecnie z innymi resortami i organizacjami społecznymi, w tym przedsiębiorców, przyszły rejestr ma być jawny dla każdego. Zainteresowani dowiedzą się z niego, kiedy firma złożyła wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, który sąd prowadzi sprawę, jaką ma ona sygnaturę i kto jest zarządcą restrukturyzacyjnym. Będzie też można poznać spis wierzytelności, skład masy upadłościowej i plan spłaty wierzycieli.

Przez internet

Projektowana ustawa zakłada obowiązkowe wnoszenie pism procesowych i dokumentów związanych z postępowaniami oraz ich aktualizacji wyłącznie drogą elektroniczną. Również orzeczenia sądów będą publikowane w systemie teleinformatycznym, ponadto nie będzie doręczeń pocztowych. Ma to służyć ograniczeniu korespondencji papierowej i skróceniu czasu między rozstrzygnięciem sprawy, a jego dotarciem do adresata.

Wprowadzanie danych do KRZ

Pisma procesowe i dokumenty będą wprowadzane do systemu elektronicznego za pomocą dostępnych w nim gotowych formularzy elektronicznych i będą musiały być poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W rejestrze nie znajdą się sprawy, które zostały rozpoczęte przed wejściem w życie ustawy, co planowane jest na 1 lutego 2019 r. Ich dokumentacja pozostanie w formie papierowej.

Te procedury powinny usprawnić pracę sądów rejonowych i ich wydziałów gospodarczych prowadzących postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, zmniejszyć ich koszty i przyspieszyć procesy naprawy firm. Sądy i przedsiębiorcy nie będą już musieli publikować obwieszczeń oraz ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Mimo wielu pozytywów dostrzeganych w zapowiadanym trybie działania KRZ i jego jawności, pojawiają się wątpliwości co do wpisywania do jednego rejestru na tych samych zasadach firm w naprawie oraz nieuczciwych dłużników.

— Bez szczególnie wyraźnego rozróżnienia pojawią się w nim ci, którzy od lat nie spłacają długów i uciekają przed komornikiem, oraz ci, którzy nie ze swojej winy popadli w zadłużenie i zostali zmuszeni do upadłości. W tym samym gronie znajdą się też firmy w trakcie restrukturyzacji, które są np. tylko zagrożone niewypłacalnością lub nawet zawarły układ z wierzycielami i spłacają długi. To może ponownie stygmatyzować przedsiębiorców i utrudniać im uzyskanie np. kredytów kupieckich czy bankowych na dalszy rozwój — zwraca uwagę Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny w kancelarii PMR Restrukturyzacje.

Wyjaśnia, że po wypełnieniu układu z wierzycielami firmy przez kilka lat będą nadal widniały w rejestrze zadłużonych, mimo że już nimi nie będą. Małgorzata Anisimowicz sugeruje, aby albo zmienić jego nazwę, albo wydzielić w nim podkatalog postępowań restrukturyzacyjnych, aby intuicyjnie można było odróżnić znajdujące się tam podmioty restrukturyzowane, w upadłości oraz nieuczciwychdłużników uchylających się od regulowania zobowiązań.

Jaka praktyka

— Przedsiębiorcy, których opinie zdążyłem już poznać, koncepcję przyszłego rejestru oceniają bardzo dobrze. Podkreślają pozytywny jej wpływ na obrót gospodarczy. Bieżący dostęp do dokumentów postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych w internecie, automatyczność przetwarzania składanych pism w postępowaniach czy śledzenie aktualizacji list wierzytelności — to tylko niektóre z wymienianych udogodnień. Pojawiają się jednak z ich strony pytania o to, jak to będzie funkcjonować w praktyce — mówi Tomasz Mihułka, radca prawny, partner w Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Podkreśla, że dla przedsiębiorców ważna będzie realna możliwość korzystania z proponowanych zmian. Wspominają oni np. ostatnią nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, którą wprowadzono obowiązek składania oświadczeń obejmujących informację o statusie cudzoziemca, a wymóg nie znalazł bezpośredniego odzwierciedlenia w systemie rejestracji spółek online. Nie ma bowiem wzorca takiego oświadczenia w systemie. To w praktyce uniemożliwia osobom nie posiadającym bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem zarejestrowanie spółki za „jednym podejściem”, w ciągu 24 godzin.

— Przepisy ustawy o KRZ mają wchodzić w życie stopniowo. Cała zacznie obowiązywać 1 lutego 2019 r. Do tego czasu akta spraw zakończonych, czy nawet wszczętych, ale jeszcze nie zakończonych, nie będą podlegały przetworzeniu na dokumenty prowadzone w systemie teleinformatycznym. Rejestr ma powstać 26 czerwca 2018 r., zaś do 31 stycznia 2019 r. ujawnianie w nim danych będzie dokonywane automatycznie, o ile ze względów technicznych będzie to możliwe — wyjaśnia Tomasz Mihułka.

Unijny wymóg

Przy okazji przypomina, że ubiegłoroczna reforma prawa upadłościowego, odzwierciedlająca nowe podejście do podmiotów niewypłacalnych, kładąc większy nacisk na umożliwienie przedsiębiorcom przetrwania na rynku w obliczu napotkanych przez nich problemów finansowych, zakładała utworzenie entralnego rejestru restrukturyzacji i upadłości, w którym będą umieszczane dokumenty z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Konsultowany obecnie projekt uchyla ten plan. Nie będzie więc dwóch funkcjonujących równolegle rejestrów, przy czym KRZ będzie znacznie szerszym źródłem informacji o podmiotach zadłużonych. Pozwoli też na zapoznanie się z informacjami o osobach, wobec których są lub były prowadzone postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o co od dłuższego czasu postulowano.

— Rejestr zadłużonych musi być stworzony, to wynika z uregulowań unijnych dotyczących postępowania upadłościowego — podkreśla Tomasz Mihułka.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane