Odbierzesz VAT, jeśli długo poczekasz

Rafał Kerger
opublikowano: 27-03-2006, 20:00

O zwrot podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów czy usług za granicą nie jest łatwo. Trwa to długo, szczególnie na południu Europy.

Mija pięć lat, odkąd znacząco wydłużyła się lista krajów, w których polscy przedsiębiorcy zyskali możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconego za granicą podatku VAT. Otrzymali ten przywilej w ramach tak zwanej zasady wzajemności w 2001 r., po wprowadzeniu w Polsce przepisów umożliwiających podmiotom zagranicznym odzyskanie podatku zapłaconego u nas. Co się w tym czasie zmieniło? Jaka jest praktyka? Ile polskie firmy czekają na zwrot?

Włochy i Hiszpania w ogonie

O odzyskanie zapłaconego VAT polski przedsiębiorca może się ubiegać we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w Szwajcarii i Japonii. Podstawą prawną w państwie unijnym jest VIII dyrektywa z 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do podatków obrotowych (79/1072/EWG).

— Wymaga ona, aby zwrot podatku następował nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Praktyka natomiast w poszczególnych krajach UE wygląda różnie — informuje Roman Namysłowski, doradca podatkowy w Ernst & Young.

Największe problemy ze zwrotem są we Włoszech i w Hiszpanii. Ponad pół roku każą czekać również Francuzi, Czesi i Luksemburczycy.

Przeciw Luksemburgowi toczyło się nawet postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) w sprawie notorycznego przedłużania zwrotu VAT. Średnio oddają tam bowiem pieniądze dopiero po około roku. ETS w wyroku C-90/05 orzekł, że taka praktyka stanowi naruszenie VIII dyrektywy.

— Tempo Luksemburga i tak należy uznać za dość szybkie, w porównaniu z Włochami, gdzie władze skarbowe w ogóle z rzadka zwracają VAT — mówi Roman Namysłowski.

W niektórych krajach można, co prawda, dostać przetrzymany VAT z odsetkami i teoretycznie jeszcze na tym zarobić. Marna to jednak pociecha, bo organy podatkowe w Niemczech, Belgii czy na Łotwie, gdzie taka możliwość istnieje, i tak robią wszystko, żeby odsetek cudzoziemcom nie wypłacić.

— Belgom trybunał wytknął, że choć płacą zagranicznym firmom odsetki za zwłokę, to są one mniejsze niż za zaległości wobec firm rodzimych (sprawa C-390/96). A to dyskryminacja — opowiada Roman Namysłowski.

 

Dla zagranicznych 1,5 roku

Polska również nie ma powodów do dumy ze sprawnego zwracania zagranicznym firmom zapłaconego u nas podatku od towarów i usług. Jesteśmy w tym najbardziej ślamazarni z całej nowej dziesiątki UE.

- Jak wynika z naszego doświadczenia otrzymać u nas zwrot można średnio po około 18 miesiącach — tłumaczy Roman Namysłowski z Ernst & Young.

— Zwrot odbywa się bardzo wolno. W drugim urzędzie skarbowym Warszawa - Śródmieście przy ul. Jagiellońskiej 15, gdzie kieruje się wnioski, występują duże zatory spowodowane liczbą napływających wniosków. Słyszy się nawet, iż planowane jest tam zwiększenie ilości etatów. To słuszne posunięcie, bo jeżeli nie zmieni się tempo rozpatrywania wniosków, opóźnieniami w zwrocie podatku VAT podmiotom zagranicznym i w Polsce może się w końcu zająć Komisja Europejska — komentuje Maciej Taul z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, które obsługuje przedsiębiorców zagranicznych m.in. przy ubieganiu się o zwrot VAT zapłaconego w Polsce.

Dla zagranicznych 1,5 roku

Polska również nie ma powodów do dumy ze sprawnego zwracania zagranicznym firmom zapłaconego u nas podatku od towarów i usług. Jesteśmy w tym najbardziej ślamazarni z całej nowej dziesiątki UE.

- Jak wynika z naszego doświadczenia otrzymać u nas zwrot można średnio po około 18 miesiącach — tłumaczy Roman Namysłowski z Ernst & Young.

— Zwrot odbywa się bardzo wolno. W drugim urzędzie skarbowym Warszawa - Śródmieście przy ul. Jagiellońskiej 15, gdzie kieruje się wnioski, występują duże zatory spowodowane liczbą napływających wniosków. Słyszy się nawet, iż planowane jest tam zwiększenie ilości etatów. To słuszne posunięcie, bo jeżeli nie zmieni się tempo rozpatrywania wniosków, opóźnieniami w zwrocie podatku VAT podmiotom zagranicznym i w Polsce może się w końcu zająć Komisja Europejska — komentuje Maciej Taul z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, które obsługuje przedsiębiorców zagranicznych m.in. przy ubieganiu się o zwrot VAT zapłaconego w Polsce.

Pomagają odzyskać

W odzyskaniu zapłaconego w krajach Europy VAT pomagają polskim przedsiębiorcom wyspecjalizowane firmy. Pekaes Transport, który kupuje paliwo w całej Europie, zatrudnia do tego zagraniczną kancelarię. Korzysta także z tzw. kart paliwowych. Dzięki nim na niektórych stacjach kierowcy firmowych TIR-ów kupują paliwo po cenie netto.

— W ubiegłym roku udało nam się odzyskać 60 tysięcy euro. Zwroty otrzymujemy raz na kwartał — mówi Piotr Benza, kierownik działu monitoringu i rozliczeń kart paliwowych w Pekaes Transport.

Pomoc w odzyskaniu VAT czy karty paliwowe dla przewoźników kosztują.

— Kiedyś próbowaliśmy sami odzyskiwać pieniądze. Teraz płacimy za taką obsługę nawet do 20 procent odzyskanej kwoty — kręci nieco nosem Andrzej Strzeżek, dyrektor firmy logistycznej No Limit z Warszawy.

Utrudnieniem język

Samodzielne złożenie wniosku o odzyskanie VAT nie nastręcza trudności firmom sporadycznie wydającym pieniądze za granicą. Firmy logistyczne, których auta tankują w całej Europie, raczej do tej grupy nie należą.

— Największym utrudnieniem jest to, że wnioski o zwrot można składać jedynie w języku kraju, w którym o to występujemy. Tylko Niemcy wprowadzili dwujęzyczne formularze — są także po angielsku — mówi Małgorzata Kępa z Tax Back International, międzynarodowej firmy pośredniczącej w odzyskiwaniu podatku z zagranicy.

— Ogólny wzór wniosku zawiera VIII dyrektywa. Jego krajowe wersje, podobnie jak polska, powinny znajdować się na stronach ministerstw finansów lub urzędów przyjmujących wnioski. W każdym kraju UE działa jeden organ delegowany do tych spraw — wyjaśnia Roman Namysłowski.

Do każdego wniosku, niezależnie, gdzie go składamy, należy dołączyć: faktury będące podstawą do zwrotu i zaświadczenie ze swojego urzędu skarbowego, że firma jest płatnikiem podatku w Polsce. Podobnych dokumentów oczekują od nas także pośrednicy ubiegający się w naszym imieniu o zwrot podatku.

Termin ubiegania się o zwrot VAT zapłaconego w UE w 2005 r. upływa 30 czerwca.

— Wnioski można składać nie tylko za cały rok, ale również za okresy krótsze, chociaż obejmujące co najmniej 3 miesiące — tłumaczy Roman Namysłowski.

 

Adresy urzędów rozliczających VAT firmom zagranicznym

AUSTRIA
Finanzamt Graz-Stadt
Referat fur auslandische Unternehmer
Conrad von Hotzendorfstrasse 14
8018 Graz
tel. 043-316-88-10
faks 043-316-81-04-08

BELGIA
Bureau Central de TVA
pour assujettis enrangers
Tour Sablon — 24 etage
Rue Stevens 7
1000 Bruxelles
tel. 032-255-25-933 do 34
faks 032-255-255-41

CYPR
Ministery of Finance
VAT Service
1471 Nicosia
tel. 0357-22-601-845
faks 0357-22-660-484
email: headquarters@vat.mof.gov.cy

CZECHY
Financni urad pro Prahu 1
Stepanska 28
112 33 Prague 1
tel. 0420-224-04-1111
faks 0420-224-043-198

DANIA
Toldskat Sydjylland Region Sonderborg
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sonderborg
tel. 045-72-37-50-00
faks 045-74-42-28-09

ESTONIA
Pohja piirkondlik maksukeskus /
Northern Regional Tax Centre
Endla 8
15177 Tallinn
tel. 0372-693-42-00
faks 0372-693-41-11

FINLANDIA
Uuenmaan verovirasto
Corporate Tax Office
P.O. Box 34
00052 Vero
tel. 0358-973-11-20
faks 0358-973-11-43-92

FRANCJA
Direction des Services Generaux
et de I’Informatique
Services de remboursement de la TVA aux
assujettis establis a I'etranger
Rue d’Uzes 10
TSA 29202
75094 — Paris Cedex 02
tel. 033-144-82-25-40 or 41
faks 033-140-41-05-36

GRECJA
Ministry of Finance
14'' Directorate of VAT and Indirect Taxes
Sina 2-4
10672 Athens
tel. 030-1364-72-03
faks 030-1363-54-13

HISZPANIA
Delegacion especial de la
Agencia Estatal de la Administracion
Tributeria en Madrid
Seccion de Reimenes Especiales
IVA de no Residentes
Calle General Asensio Cabanillas 3
28003 Madrid
tel. 034-914-53-94-57
faks 034-915-82-67-57

HOLANDIA
Belastingdienst Limburg
Kantoor Buitenland
Postus 2865
6401 DJ Heerlen
tel. 031-45-577-90-00
faks 031-45-577-93-33

IRLANDIA
The Revenue Commissioners
VAT Repayments Section
Kilrush Road
Ennis, County Clare
tel. 0353-65-684-90-00
faks 0353-65-684-03-94

ŁOTWA
Large Taxpayers Board
of the State Revenue Service
Jeruzalemes street 1
Riga LV 1010
tel. 0371-70168-03
faks 0371-722-74-96

LITWA
Viliaus Apslrities Valstybine Mokesciu
Inspekcija
Sermuksnio g.4
2600 Vilnius
tel. 0370-5274-2550
faks 0370-5268-7689

LUKSEMBURG
Administration de I'Enregidtrement
et des Domaines
Bureau d'imposition 11
Remboursements et Franchises
Rue Verte 67
BP 31
2010 Luxembourg
tel. 0352-44-90-51
faks 0352-25-07-96

MALTA
VAT Department
16 Centre Point Building
Ta’ Paris Road
B’Kara CNR02
tel. 0356-214-99-330
faks 0356-214-99-365
e-mail: vat@gov.mt

NIEMCY
Bundesamt fur Finanzen
Friedhofstra(ss)e 1
53221 Bonn
tel. 049-228-406-0
faks 049-228-406-4278

PORTUGALIA
Direccao — Geral dos Impostos
Direccao de Servicos de Reembolsos de IVA
Avenida de Joao XXI, 76 — Apartado 8220
1802-804 Lisboa Codex
tel. 035-21-793-66-73
faks 035-21-793-81-33

SŁOWACJA
Danovy urad Bratislava 1
Radlinskeho 37 PO BOX 89
817 89 Bratislava 15
tel. 0421-25-737-8111, 0421-25-737-8352, 0421-25-737-8353
faks 0421-25-737-8900

SŁOWENIA
Daveni uprava Republike Slovenije
Daveni Urad Ljubljana
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
tel. 0386-1474-42-61
faks 0386-1474-42-60

SZWECJA
Sarskilda Skattekontoret
771 83 Ludvika
tel. 046-240-870-00
faks 046-240-103-40

WĘGRY
APEH Eszak-budapesti
Igazgatosaga Kulfodiek
Ugyeit Intezo Foosztaly
1387 Budapest Pf.45
tel. 0361-412-7200
faks 0361-329-7838

WIELKA BRYTANIA
HM Customs and Excise
VAT Overseas Repayment Unit
Custom House PO Box 34
Londonderry BT 48 7AE
Northern Ireland
tel. 044-2871-372-600
faks 044-2871-372-520

WŁOCHY 
Agennzia delle Entrate
Centro Operativo di Pescara
Via Rio Sparta, 21
65129 Pescara
tel. 039-085-5771
faks 039-085-52145

źródło: Ernst & Young

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Rafał Kerger

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy