Czytasz dzięki

Odpowiedzialność prawie certyfikowana

Marta Walczak
opublikowano: 15-04-2011, 00:00

Norma ISO 26000 to przewodnik po społecznej odpowiedzialności. Eksperci pracują nad tym, by się stała podstawą do otrzymania certyfikatu.

Rozmowa z Krzysztofem Sierańskim, ekspertem ds. zarządzania strategicznego

Norma ISO 26000 to przewodnik po społecznej odpowiedzialności. Eksperci pracują nad tym, by się stała podstawą do otrzymania certyfikatu.

"Puls Biznesu": Czego dotyczy norma ISO 26000?

Krzysztof Sierański, ekspert ds. zarządzania strategicznego: To praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialności społecznej. Pokazuje organizacjom wpływ ich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Norma zawiera zestaw wytycznych i zasad odnoszących się do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Jest skierowana do przedsiębiorstw podejmujących dobrowolne inicjatywy na rzecz przejrzystego i etycznego postępowania. Społeczna odpowiedzialność przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i kształtuje warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Norma ISO 26000 wyróżnia kilka obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, przede wszystkim: ład organizacyjny, czyli zasady odnoszące się do zarządzania organizacją; prawa człowieka; stosunki pracy (relacje organizacji z jej pracownikami, współpraca z podwykonawcami, dostawcami, konkurencją). Dodatkowo norma zwraca uwagę na środowisko naturalne, pokazując jak najmniejszą skalę emitowanych zanieczyszczeń. Ponadto odnosi się do sprawiedliwych praktyk rynkowych, promując etyczne zachowania w relacjach z m.in. organizacjami rządowymi, partnerami, dostawcami, wykonawcami, konkurencją i zrzeszeniami. Równie ważne są uczciwe relacje z klientami. Każda organizacja musi dbać o stosowanie sprawiedliwych praktyk w marketingu produktów i usług. Norma mówi także o zaangażowaniu społecznym. Chodzi tu przede wszystkim o wspieranie społeczności lokalnych, pomoc w rozwiązywaniu ich problemów, zwłaszcza dotyczących pracowników danej firmy.

Jaka jest historia Normy ISO 26000?

Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) po ponad pięciu latach pracy ekspertów z kilkudziesięciu krajów opublikowała 28 października 2010 r. normę ISO 26000. Norma ma uporządkować wiedzę o społecznej odpowiedzialności. Jej polską wersję przygotowuje Polski Komitet Normalizacyjny. Nie jest to pierwszy standard podejmujący problematykę odpowiedzialności społecznej. W 1998 r. Social Accountability International (SAI) wydała normę odpowiedzialności społecznej SA 8000, która opiera się na kilku międzynarodowych standardach dotyczących praw człowieka, w tym na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka. Natomiast w 1999 r. Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności opracował standard włączający kwestie społeczne i etyczne do zarządzania organizacji. Oba te standardy były ostatnio aktualizowane w 2008 r.

Co trzeba zrobić, by uzyskać tę normę?

Norma ISO 26000 nie zawiera wymagań i nie może być podstawą do uzyskania certyfikatu. To jedynie przewodnik po zasadach odpowiedzialności społecznej. Daje wskazówki wszystkim organizacjom bez względu na ich wielkość, czy lokalizację. Ale w planach jest opracowanie standardu ISO pozwalające na certyfikację obszaru społecznej odpowiedzialności. Obecnie uzyskanie takiego potwierdzenia zgodności nie jest jednak możliwe. Organizacje mogą się natomiast ubiegać się o certyfikat SA 8000 lub AA 1000. Sposób uzyskania takiego potwierdzenia jest zbliżony do uzyskania innych certyfikatów, takich jak ISO 9001 czy ISO 140001. Jednostka certyfikująca po przeprowadzeniu audytu, podczas którego potwierdzi spełnienie przez organizację wymagań standardu, rekomenduje organizację do otrzymania takiego poświadczenia. Utrzymanie certyfikatu wymaga okresowych audytów nadzoru.

Co posiadanie certyfikatu dotyczącego społecznej odpowiedzialności daje przedsiębiorcy?

Korzyści z posiadania certyfikatu SA8000 lub AA1000 to jedna sprawa, natomiast bardziej istotne są korzyści wynikające z przestrzegania zasad odpowiedzialności społecznej. Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach przez Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że organizacje stosujące zasady odpowiedzialności społecznej osiągają wiele korzyści, m.in. mają wyższą płynność bieżącą, lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki, więcej inwestują w przeliczeniu na 1 pracownika, odnotowują wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy, ograniczają negatywny wpływ na środowisko i lepiej gospodarują zasobami naturalnymi i odpadami.

Kto może się ubiegać o certyfikat?

Każda organizacja, która dobrowolnie, wykraczając poza minimalne wymogi prawne, uwzględnia w swoim działaniu problematykę społeczną. Podstawowym warunkiem jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie względem grup społecznych i środowiska naturalnego. Oczywiście wymagane jest przy tym spełnienie wymagań standardu.

Marta Walczak

m.walczak@pb.pl 22 333 99 37

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marta Walczak

Polecane