Pora na decyzję o kasowym VAT

opublikowano: 18-12-2012, 00:00

Metoda kasowa po zmianie przepisów ma być dostępniejsza, jednak nadal nie wszystkim się opłaca. A dokonany teraz wybór zwiąże z nią na rok

To ostatnie tygodnie na podjęcie decyzji, czy od 1 stycznia 2013 r. zacząć rozliczać podatek od towarów i usług (VAT) metodą kasową, czy nie. Mali podatnicy, którym ona przysługuje, muszą do 15 stycznia 2013 r. powiadomić urząd skarbowy, że ją zaczną stosować od tego dnia albo z niej rezygnują, jeśli obecnie korzystają z takiego systemu płacenia VAT. W zasadzie powinni rozważyć to jeszcze w tym roku, pamiętając jednocześnie, że z podjętego teraz postanowienia będą mogli wycofać się dopiero za rok. Według ustawowych zasad, z metody kasowej można zrezygnować nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których mały podatnik rozliczał się tą metodą. Wybrać ją można o każdej porze roku, po uprzednim pisemnym poinformowaniu urzędu, na co podatnik ma czas do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. Wspomniany termin 15 stycznia 2013 r. przyjęto tylko dla decyzji (wyboru metody lub rezygnacji z niej), które miałyby być wcielone w życie dokładnie 1 stycznia przyszłego roku.

Dodatkowa zachęta

Tym razem o przejściu na metodę kasową może decydować dodatkowa zachęta, bo zniesiono jedno z jej istotnych ograniczeń. To efekt uchwalonej 16 listopada 2012 r. ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (tzw. deregulacji). Obecnie dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej metody, obowiązek podatkowy w VAT powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności przez kontrahenta, ale nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Oznacza to, że brak płatności nie likwiduje obowiązku zapłaty podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury, ale tylko odsuwa go w czasie. Kiedy pracowano nad projektem tej ustawy deregulacyjnej, zwracano uwagę, że obowiązujące ograniczenie może być uciążliwe dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy zazwyczaj nie mają możliwości skorzystania z finansowania zewnętrznego dla utrzymania płynności finansowej. Konieczność zapłaty po trzech miesiącach od dokonanej sprzedaży może ostatecznie wpływać na ich płynność finansową. Postanowiono zlikwidować termin 90 dni, chociaż nie dotyczy to każdego podatnika. Parlament zmianę uchwalił.

Transakcje z nievatowcem

Uprawnienia zróżnicowano. Od przyszłego roku pełna metoda kasowa, czyli rozliczanie podatku dopiero po uzyskaniu płatności (obowiązek podatkowy powstanie z dniem otrzymania całości lub części zapłaty), będzie przysługiwać małemu podatnikowi, w przypadku gdy odbiorcą jego towarów lub usług będą przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Ograniczenia, chociaż złagodzone, pozostawiono natomiast dla transakcji z podmiotami, które nie są czynnymi podatnikami VAT (tzw. nievatowcami). Wtedy obowiązek podatkowy powstanie z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, ale nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Czyli obecny trzymiesięczny termin na uregulowanie VAT wydłużono do pół roku. Utrzymanie ograniczenia czasowego uzasadniono potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa budżetu państwa, ponieważ nievatowcy nie mają w systemie podatku od towarów i usług żadnego bodźca do wywiązywania się ze zobowiązań, którym dla vatowców jest możliwość odliczania podatku naliczonego.

Odliczenia też inaczej

Ustawa deregulacyjna wprowadza także zmiany w korzystaniu przez małych podatników stosujących metodę kasową z prawa do odliczania VAT zawartego w cenie podanej na fakturze, którą oni muszą opłacić kontrahentom. Od dokonywanych zakupów towarów i usług będą mieli prawo do takich odliczeń w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulują całą należność wynikającą z faktury, i pod tym względem nic się nie zmienia. Nowością jest natomiast możliwość odliczenia naliczonego VAT, gdy podatnik ureguluje część należnych kontrahentowi pieniędzy. Deregulacja nie zniosła jednak przymusu kwartalnego odprowadzania podatku należnego. Inni mali podatnicy mają wybór, mogą rozliczać go co miesiąc albo co kwartał. Ci, którzy zdecydowali się na metodę kasową, już nie. Mają obowiązek składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Przepisy przejściowe

Czynności dokonane do końca bieżącego roku mali podatnicy muszą rozliczyć na obecnych zasadach. Wszystkie zawiadomienia o wyborze metody kasowej, złożone przed 1 stycznia 2013 r., zachowają moc dla celów stosowania metody kasowej według nowych reguł. Oczywiście można z niej zrezygnować od 1 stycznia 2013 r. pod wspomnianym warunkiem zawiadomienia o tym urzędu skarbowego do 15 stycznia 2013 r. (ust. 4).

Czynny podatnik VAT

Czynnymi podatnikami VAT są ci podatnicy, którzy są zobowiązani do uregulowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Ci, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego od VAT, przysługującego małym przedsiębiorcom, oraz ci, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od tego podatku, to tzw. podatnicy zwolnieni.

Zmiana oznaczenia na fakturze

Faktury wystawiane przez małych podatników rozliczających się metodą kasową będą zawierały wyrazy „metoda kasowa” w miejsce obecnego oznaczenia „Faktura VAT-MP”. Regulacje z tym związane znajdą się w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o VAT. Tak opisana faktura będzie jednocześnie uprawniała przedsiębiorców nieposiadających statusu małego podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę naliczonego VAT określonego na tej fakturze. Dotyczy to wyłącznie podatników czynnych VAT, bo tylko tacy mają prawo do odliczeń.

OKIEM EKSPERTA

Przy dużych zakupach to się może nie opłacać

NATALIA CZOPAR

aplikantka radcowska, kancelaria Hogan Lovells

Nowością wprowadzoną przez ustawę deregulacyjną jest możliwość bezterminowego korzystania przez małych podatników z metody kasowej w przypadku dokonywania dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz podatnika VAT oraz wydłużenie terminu rozliczenia VAT do 180 dni od daty dokonania czynności w pozostałych przypadkach. Jednak mimo tak korzystnej zmiany przed podjęciem decyzji o wyborze tej metody przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować charakter dokonywanych transakcji. Trzeba podkreślić, że podatnicy rozliczający się metodą kasową nie tylko w taki sposób rozliczają podatek należny, ale również mają obowiązek kasowego rozliczania podatku VAT naliczonego, tj. mogą dokonać odliczenia podatku wynikającego z faktury zakupowej dopiero po uregulowaniu całości lub, zgodnie z nowymi regulacjami, części należności z niej wynikającej. Uregulowanie należności w części daje jednak prawo do odliczenia tylko części podatku odpowiadającej tej uregulowanej należności. Co więcej, wybór metody kasowej oznacza konieczność rozliczania podatku naliczonego w okresach kwartalnych. Zatem kasowe rozliczanie VAT może nie być korzystne dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności dokonują wielu zakupów i zależy im na szybkim zwrocie podatku VAT. Konsekwencją wyboru metody kasowej może być dłuższe oczekiwanie na zwrot podatku z urzędu skarbowego. Niedogodność o charakterze administracyjnym wynika także z konieczności weryfikowania płatności. Na pewno jednak ta metoda może zainteresować podatników świadczących usługi, którzy dokonują jedynie niewielkich zakupów.

1 532 003 Tylu małych podatników było w 2011 r., z tego 9263 korzystało z metody kasowej.

4 922 000 zł Takie można mieć maksymalnie przychody brutto w 2012 r., aby mieć prawo do statusu małego podatnika w 2013 r.

1 609 149 Tylu czynnych podatników VAT było w 2011 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane