Czytasz dzięki

Procedury przyznawania kredytu

opublikowano: 19-06-2015, 00:00

Uważaj, co podpisujesz, czyli jak bezpiecznie zarządzać finansami: dcinek nr 6

Czas potrzebny na otrzymanie kredytu zależy od tego, o jaki się staramy. Gotówkowy można często otrzymać od ręki, na hipoteczny trzeba poczekać Wśród kredytów, jakie banki oferują konsumentom, znaleźć można wiele różnych rodzajów. Najpopularnieje z nich to: kredyty gotówkowe (ponieważ kredyt taki nie ma w umowie określonego celu, na jaki się go bierze, w świetle polskiego prawa jest to pożyczka), ratalne, samochodowe i hipoteczne. Choć z każdym wiąże się ryzyko kredytowe dla banku — ryzyko, że kredytobiorca nie spłaci swojego zobowiązania — to jego skala jest najczęściej inna dla każdego z tych produktów. Przed tym ryzykiem bank musi się odpowiednio zabezpieczyć i dlatego udzielenie każdego z nich wiąże się z różnymi procedurami. Najprostsze są w przypadku kredytów gotówkowych i ratalnych, a najbardziej złożone w przypadku kredytów hipotecznych. Jednak najszybciej przyznawane są kredyty w rachunku osobistym, nazywane odnawialnymi, albo określane mianem prawa do debetu. Często nie wymagają podpisywania odrębnej umowy kredytowej, bo jest nią sama umowa o prowadzenie rachunku bankowego — tzw. umowa ramowa. Uruchomienie limitu kredytowego wymaga wtedy wyłącznie złożenia odpowiedniego wniosku (co jest także możliwe za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej) i jeżeli spełniamy określone warunki, taki limit może zostać uruchomiony w ciągu kilkunastu minut. Kredyty takie najczęściej są udzielane na podstawie historii dotychczasowych wpływów na rachunek, a nowym klientom na podstawie zaświadczenia o zarobkach. We wszystkich przypadkach jednak bank sprawdza historię kredytową klienta w zewnętrznych bazach danych, takich jak Biuro Informacji Kredytowej (https://www.bik.pl/), więc mimo prostych procedur mogą się o nie starać jedynie klienci, którzy nie są nadmiernie zadłużeni i regularnie spłacali dotychczasowe zobowiązania, jeżeli takie mieli, albo klienci banków posiadający historię regularnych wpływów na konto.

Procedury mogą trwać

Najwięcej czasu zajmą procedury związane z kredytem na zakup mieszkania. Formalne starania o kredyt hipoteczny zacząć mogą się najwcześniej w momencie podpisania umowy przedwstępnej kupna mieszkania. Wcześniej warto tylko poznać swoją zdolność kredytową, aby uniknąć niespodzianek po znalezieniu wymarzonego lokum. Podpisując umowę przedwstępną, warto też wynegocjować ze sprzedającym odpowiedniodługi czas na podpisanie umowy ostatecznej. Specjaliści oceniają, że musi to być minimum miesiąc, ale okresem dającym poczucie komfortu są dwa miesiące. Bank przy składaniu wniosku o kredyt będzie wymagał umowy kupna kredytowanej nieruchomości (umowy przedwstępnej), a także aktualnej dokumentacji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (większość tych dokumentów będzie miała ważność określoną przez bank na około 1 miesiąc) wraz z odpisem z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zatrudnieniu lub o dochodach. Podczas tej samej wizyty w banku najczęściej poznamy także naszą zdolność kredytową, co zdeterminuje, czy nasz wniosek kredytowy zostanie przyjęty do oceny. Pierwszy etap oceny wniosku kredytowego kończy się albo odrzuceniem, albo wstępną akceptacją — uzyskaniem wstępnej decyzji kredytowej — i powoduje przejście do bardziej wnikliwego badania złożonych dokumentów i kredytowanej nieruchomości. Rozpatrywanie wniosku może trwać nawet 3-4 tygodnie. W tym czasie bank przeanalizuje wnikliwie możliwości finansowe klienta i oceni wartość zabezpieczenia, którym ma być nieruchomość, oraz możliwość ustanowienia na niej zabezpieczenia. Bank może też poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, np. w przypadku kupna mieszkania na rynku wtórnym, aktu notarialnego poświadczającego posiadanie prawa własności mieszkania przez obecnego właściciela i odpis z księgi wieczystej informujący o stanie prawnym nieruchomości. Wtedy załatwianie wszystkich formalności może się dodatkowo przedłużyć. Przy gromadzeniu dokumentów warto też wcześniej się upewnić, że nieruchomość nie jest zabezpieczeniem żadnej wierzytelności. Jeżeli wybrana przez nas nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu jej dotychczasowego właściciela należy uregulować w umowie (akcie notarialnym) warunki zwolnienia zabezpieczenia. Pozytywna ocena wniosku kończy się wydaniem przez bank ostatecznej decyzji kredytowej, po której przygotowywana jest umowa kredytowa. Przed udaniem się do banku w celu podpisania umowy powinno się poprosić o jej przesłanie, aby w zaciszu domowym, bez presji czasu, zapoznać się z jej treścią. Po podpisaniu umowy kredytowej można już podpisać ostateczną umowę kupna nieruchomości. Bank prześle pieniądze na rachunek sprzedającego mieszkanie lub dom w terminach i kwotach (w przypadku kredytu wypłacanego w transzach) określonych w harmonogramie wypłaty kredytu stanowiącym element umowy kredytu. W przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym pieniądze na rachunek sprzedającego trafią najczęściej w terminie od pięciu do siedmiu dni, ale żeby tak się stało, trzeba powtórnie odwiedzić bank i złożyć w nim notarialną umowę kupna. Trzeba też liczyć się z tym, że w przypadku kredytu na budowę domu lub mieszkania w budynku w trakcie budowy kredyt jest najczęściej wypłacany w transzach po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji.

Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
×
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Polisa pomoże

Banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych bardzo często wymagają od kredytobiorcy ubezpieczenia na życie, a te, które tego nie wymagają, zachęcają do jego wykupienia niższą marzą lub zwolnieniem z płacenia prowizji. Mogą też wymagać ubezpieczenia pomostowego do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego, ubezpieczenia brakującego wkładu własnego, ubezpieczenia nieruchomości na wypadek pożaru, zalania czy innych zdarzeń losowych, a nawet ubezpieczenia od utraty pracy. Przy wyborze instytucji kredytującej warto także porównać, na jakich warunkach i w jakim zakresie ubezpieczenia oferują kredytobiorcy banki, a jakie oferty dla kredytobiorców mają sami ubezpieczyciele. Od 1 kwietnia br. obowiązuje wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja U, zawierająca kanon dobrych praktyk dla banków w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych. Dzięki niej kredytobiorca nie jest zdany jedynie na ofertę, którą przedstawi mu bank. Może sam wybrać zakład ubezpieczeń, w którym wykupi odpowiednią polisę, pod warunkiem, że ta będzie spełniała minimalne warunki określone przez kredytodawcę.

Można się wycofać

Może się tak zdarzyć, że kredytobiorca pochopnie zaciągnął zobowiązanie albo w warunkach umowy są dodatkowe koszty, np. ubezpieczenia, o których bank go nie uprzedzał. Jednak nawet wtedy jeszcze nic straconego — nawet gdy umowa została już podpisana. W przypadku kredytów konsumenckich do kwoty 255 550 zł Ustawa o kredycie konsumenckim zapewnia prawo do jej wypowiedzenia bez podania przyczyn w ciągu czternastu dni. Zgodnie z tą ustawą w umowie powinien być też określony sposób odstąpienia, termin, w którym musi być złożone oświadczenie odstąpienia od umowy, oraz skutki takiego działania. Do umowy kredytowej powinien być dołączony także wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu. Rezygnację można złożyć nie tylko osobiście w oddziale banku, ale również przesłać ją pocztą. Warto pamiętać o potwierdzeniu odbioru, żeby mieć dowód wysłania listu, gdyby bank stwierdził, że wniosek nie wpłynął. Oprócz złożenia wniosku trzeba również ustalić z bankiem, czy sam pobierze zwrot z rachunku, czy trzeba samemu zrobić przelew na wskazane konto. Formalności tych należy dopilnować w miarę szybko, aby niepotrzebnie nie płacić odsetek.

W umowie kredytowej powinny zostać zawarte m.in.*

numer umowy data i miejsce zawarcia umowy dane banku wraz z numerem Krajowego Rejestru Sądowego i nazwą sądu, który dokonał tego wpisu kwota i waluta kredytu w przypadku umowy o kredyt wyrażony w walucie innej niż PLN roczna stopa oprocentowania wraz z zasadami jej ustalania (najczęściej wyrażona w postaci rynkowej stopy procentowej, takiej jak 3-miesięczny WIBOR, powiększonej o określoną marżę) i warunki jej zmiany rzeczywista roczna stopa oprocentowania wysokość dodatkowych opłat i prowizji warunki udzielenia kredytu, w tym cel udzielenia kredytu (nie dotyczy umowy pożyczki) okres kredytowania sposób zabezpieczenia kredytu, jeżeli takie jest potrzebne sposób udostępnienia kwoty kredytu (np. jednorazowo na rachunek bankowy kredytobiorcy, jednorazowo na rachunek bankowy sprzedającego mieszkanie albo w transzach na rachunek podmiotu budującego dom lub mieszkanie dla kredytobiorcy) sposób spłaty kredytu wraz z harmonogramem spłat i warunki przedterminowej spłaty kredytu informacje o terminie odstąpienia od umowy i skutkach takiego odstąpienia skutki naruszenia warunków umowy, np. nieterminowej spłaty raty kapitałowo-odsetkowej forma, w jakiej bank będzie się z nami kontaktował, w tym forma, w jakiej będzie informował o wysokości i terminach spłaty raty kapitałowo-odsetkowej

*Nieodłącznym elementem umowy kredytowej są wszelkie regulaminy produktu-kredytu, a często nawet tabela opłat i prowizji, z którymi, podobnie jak z samą umową, należy się bezwzględnie zapoznać. Wszystkie warunki udzielania kredytów opisuje Ustawa o kredycie konsumenckim.

Innych opłat bank nie ma prawa pobierać. Sytuacja jest trudniejsza w razie odstąpienia od umowy kredytu na kupno sprzętu w systemie ratalnym, ponieważ wypowiedzenie pożyczki nie oznacza unieważnienia umowy sprzedaży. Tę trzeba rozwiązać — za porozumieniem stron — bezpośrednio ze sprzedawcą. W przypadku umów o kredyt zabezpieczony hipoteką prawo do odstąpienia od umowy jak w przypadku innych kredytów konsumenckich nie przysługuje, ale kredytodawca może przewidywać w umowie udzielenie takiego prawa.

Więcej o ekonomii i finansach znajdziesz na stronach www.nbp.pl i portalu edukacyjnym www.nbportal.pl.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane