Regulamin Rankingu Gazele Biznesu 2016

opublikowano: 27-05-2014, 14:46
aktualizacja: 24-05-2017, 15:18

Regulamin Rankingu Gazele Biznesu 2016


Art. 1 Postanowienia wstępne1.    Organizatorem rankingu jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024847 – Wydawca dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”, zwana dalej „Organizatorem”
2.    Ranking publikowany będzie w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu”.
3.    Autorem rankingu jest Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022937 – zwana dalej „Coface”.
4.    Celem rankingu jest wskazanie i wyróżnienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.
5.    Pod pojęciem firmy na potrzeby niniejszego rankingu rozumie się:
a. jednoosobową działalność gospodarczą,
b. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej
c. działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki na podstawie kodeksu spółek handlowych
d. oddział zagranicznego przedsiębiorcy.
e. i inne formy działalności prawnej

 


Art. 2 Zasady Uczestnictwa1.    W rankingu znajdą się najdynamiczniej rozwijające się małe i średnie firmy.
2.    W edycji rankingu Gazele Biznesu 2016 badane są wyniki firm osiągnięte w latach 2013, 2014 i 2015.
3.    O tytuł Gazeli Biznesu 2016 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a.    rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
b.    w roku bazowym 2013 przychody netto ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych
c.    w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów netto ze sprzedaży
d.    w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty
e.    umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).


W rankingu nie mogą się znaleźć firmy, które w badanym okresie miały chociaż raz ujemną wartość kapitału własnego.

4.    O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2015 vs. 2013).
5.    W rankingu nie są uwzględniane wyniki grup kapitałowych.
6.    W rankingu nie mogą brać udziału następujące firmy z sektora usług finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.Art. 3 Ranking1.    Dane dotyczące wyników firm, na podstawie których opracowywany jest ranking Gazele Biznesu 2016, pochodzą z dwóch źródeł:
a.    zostają dobrowolnie przekazane od zainteresowanych firm, które przekazują je za pomocą formularza zgłoszeniowego
lub
b.    z publicznie dostępnych, nieobjętych klauzulami poufności źródeł, z których informacje pozyskuje firma Coface.
2.    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie gazele.pl w okresie przyjmowania zgłoszeń, tj. od 8 czerwca do 30 września 2016 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.
3.    Do rankingu zakwalifikują się firmy, które spełniają kryteria art.2, pkt. 3.
4.    O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2015 vs. 2013).
5.    Weryfikacją danych i wyników finansowych firm, które pochodzą z obu źródeł oraz opracowaniem na ich podstawie rankingu „Gazele Biznesu 2016” na zlecenie Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. zajmuje się firma Coface.
6.    Jeśli przekazane przez firmę w zgłoszeniu dane finansowe różnią się od danych pozyskanych przez firmę Coface, to przy opracowaniu rankingu bierze się pod uwagę dane pozyskane i zweryfikowane przez Coface w oficjalnych, publicznie dostępnych źródłach.
7.    Coface przygotowując ranking, dokłada należytej staranności co do kompletności i prawidłowości informacji na dzień wykonania raportu o firmie nominowanej do rankingu „Gazele Biznesu 2016”,
8.    Gwarancję rozpatrzenia kandydatury firmy do udziału w rankingu daje wyłącznie wypełnienie przez nią elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie gazele.pl w okresie przyjmowania zgłoszeń, tj. od 8 czerwca do 30 września 2016 r.
9.    Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora jest otrzymanie przez kandydująca firmę na adres mailowy, podany jako kontaktowy, stosownego komunikatu od organizatora. Komunikat zawiera także dane wprowadzone do formularza, co umożliwia sprawdzenie ich poprawności.
10.   Udział w rankingu jest bezpłatny.


Art. 4 Ogłoszenie Rankingu i Gala1.    Firmy zostają zakwalifikowane do zestawień regionalnych rankingu zgodnie z województwem, w którym są zarejestrowane.
2.    Organizator nie ma obowiązku informowania osobno firmy o tym, że znalazła się w rankingu i które miejsce w nim zajęła. Informacje te stają się ogólnodostępne z chwilą publikacji rankingu w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu” w grudniu 2016 r.
3.    Informacje o firmach, które znalazły się w rankingu, będą także dostępne po jego publikacji na stronie internetowej gazele.pl.
4.    Firmy, które znajdą się w rankingu Gazele Biznesu 2016, zostaną zaproszone przez organizatora na uroczyste gale regionalne, podczas których otrzymają dyplomy Gazeli Biznesu. Gale odbędą się w pierwszym kwartale 2017 roku, a o ich miejscu i terminie organizator będzie informował drogą elektroniczną.
5.     Udział firmy w gali jest bezpłatny.Art.5 Dane Osobowe1.    Dane osobowe osób zgłaszających się będą  przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych [(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ]. Z chwilą potwierdzenia zgłoszenia osoba zgłaszająca się/firma wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
2.    Dane Osobowe Laureatów Rankingu zostaną udostępnione firmom współpracującym przy realizacji Rankingu i będą wykorzystywane do dalszych działań związanych z Rankingiem  w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. Organizator oraz Partnerzy Rankingu zapewniają realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy.
3.    Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem Rankingu, zarówno w bieżącej edycji Rankingu, jak i przyszłych.
4.    Każda osoba ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych oraz innych uprawnień wynikających z ustawy o której mowa w ust. 1.
5.    Rankingowi towarzyszy kampania wizerunkowa poprzez publikację wyników rankingu i fotorelacji na łamach Dziennika Puls Biznesu oraz na stronie internetowej  pb.pl, gazele.pl, relacji przeprowadzanych przez  media oraz informacji zamieszczanych na stronach internetowych Partnerów Rankingu.Art. 6 Postanowienia Końcowe1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania rankingu w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi.
2.    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane