Resort opracowuje nowe formy pomocy

Ewa Bęczkowska
19-03-2001, 00:00

Resort opracowuje nowe formy pomocy

Programy proeksportowe Ministerstwa Gospodarki

Działalność promocyjna Ministerstwa Gospodarki opiera się na organizowaniu imprez targowo-wystawienniczych, misji wyjazdowych, promocji wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad i konsulatów RP oraz Domów Polskich za granicą. W fazie przygotowania są dwa nowe projekty: Teleinformatyczny System Promocji Gospodarczej oraz Akademia Handlu Zagranicznego Ministerstwa Gospodarki.

Bardzo skromne w porównaniu z innymi krajami europejskimi środki finansowe, przeznaczone na wspieranie eksportu są rozdysponowywane na kilka różnych sposobów. Zapoznanie się z nimi może ułatwić przedstawicielom małych i średnich firm ubieganie się o pomoc finansową w dotarciu na rynki zagraniczne.

Refundacja kosztów

Refundacją objęte są tylko imprezy znajdujące się na listach sporządzanych przez ministerstwo.

Na specjalnych zasadach rozpatrywane są wnioski o dofinansowanie składane przez małe i średnie firmy, czyli takie, które w roku poprzednim zatrudniały średnio poniżej 250 pracowników, osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych nie przekraczający 40 mln EUR lub suma ich aktywów w bilansie na koniec roku nie przekroczyła 27 mln EUR. Wnioskodawcą może być przedsiębiorstwo lub jednostka samorządu gospodarczego, która uczestniczy w imprezie targowo-wystawienniczej.

Misje importerów

Ze względu na zbyt wysokie koszty uczestnictwa firm w imprezach targowych za granicą, ministerstwo postanowiło wspierać finansowo przyjazdy importerów z Polski. Ponadto zamierza dofinansowywać wybrane, zbiorowe misje gospodarcze, inicjowane przez organizacje samorządowe: Krajową Izbę Gospodarczą, Polsko-Litewską Izbę Gospodarczą i niektóre izby regionalne oraz instytucje.

Ambasady i konsulaty

Zadaniem ambasad i konsulatów jest promocja polskiej gospodarki, towarów i firm oraz wspieranie krajowych eksporterów na rynkach zagranicznych. Obecnie każda placówka za granicą realizuje indywidualny plan promocji, często korzysta ze stoisk informacyjnych na targach, organizuje seminaria, prezentacje i konferencje promocyjne oraz wspiera polskie misje gospodarcze za granicą. Wzrasta zaangażowanie wydziałów ekonomiczno-handlowych w rozwój współpracy regionalnej i promocyjnej nowych województw.

Domy Polskie

Kolejną metodą wspierania polskiego eksportu są Domy Polskie, które utworzyli polscy przedsiębiorcy reprezentujący jedną lub kilka branż. Patronat nad nimi objął Minister Gospodarki. Ich zadaniem jest organizowanie centrów handlowo-wystawienniczych reprezentujących ofertę eksportową założycieli DP i zainteresowanych firm. Na terenie centrów będzie również prowadzona sprzedaż hurtowa i detaliczna. Inicjatywa utworzenia domów jest przedsięwzięciem komercyjnym, finansowanym przez tworzące je podmioty. Ich działalność jest finansowana z własnych przychodów oraz z budżetu MG.

Działalność wydawnicza

Poza tym MG wspiera przedsięwzięcia wydawnicze, tj. publikacje materiałów promocyjnych i informacyjnych. Są to przede wszystkim: biuletyny rynkowe, informator gospodarczy, materiały opracowane przez: GUS, IKC HZ, CIR HZ, PAIZ, SGH, UNIDO, KOMPASS.

System informatyczny

Departament Promocji Gospodarczej MG pracuje nad utworzeniem Teleinformatycznego Systemu Promocji Gospodarczej (TIPSE). Przedsiębiorcy potwierdzają potrzebę istnienia systemu informatycznego, który dostarczałby w kraju i za granicą wiarygodną, aktualną, łatwo dostępną i interaktywną informację gospodarczą. Działania powinny być ukierunkowane na polskiego przedsiębiorcę zainteresowanego eksportem oraz na podmioty zagraniczne zainteresowane handlem lub współpracą gospodarczą z Polską. TIPSE ma spełniać rolę oferty handlowej polskich przedsiębiorstw i stanowić źródło informacji o przepisach prawa polskiego i sytuacji gospodarczej w Polsce.

Zadaniem TIPSE jest również integracja zasobów internetowych z dziedziny gospodarki. Jednocześnie system ma być portalem internetowym i siecią instytucji lokalnych, wspierających rozwój przedsiębiorczości. Będzie to system publiczny, finansowany z budżetu państwa, oferujący bezpłatnie informacje i usługi. System dystrybucji będzie się opierał na stronach WWW, poczcie elektronicznej, na listach i grupach dyskusyjnych oraz serwisie telefonicznym i faksowym.

Akademia handlu

Akademia Handlu Zagranicznego MG to właśnie powstający pod jego patronatem pakiet szkoleniowy dla przedsiębiorców zainteresowanych promocją i rozwojem eksportu. Zakres szkoleń ma obejmować: marketing eksportowy, techniki i metody handlu zagranicznego (negocjacje, kontraktacja, finasowanie, ubezpieczenia, spedycja), handel elektroniczny. Od marca 2001 roku każda instytucja spełniająca wymogi określone przez MG będzie mogła ubiegać się o udział w AHZ. Koszty jej funkcjonowania będą finansowane z budżetu MG.

Ewa Bęczkowska

e.beczkowska@pb.pl tel. (22) 611-62-17

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ewa Bęczkowska

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Resort opracowuje nowe formy pomocy