Czytasz dzięki

Ryczałtowcy trzymają się ryczałtu

opublikowano: 08-01-2014, 00:00

Podatki: Formę opodatkowania działalności gospodarczej można zmienić raz do roku. Wybór nie zależy tylko od stawki podatku, ale też od relacji z kontrahentami i bankiem

2014 r. nie przynosi żadnych zmian w stawkach podatków dochodowych od osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Również zamrożone od kilku lat progi dochodowe skali podatkowej nie zostaną odmrożone. Tym samym nie pierwszy już raz kryteria te nie będą brane pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania w 2014 r.

Zobacz więcej

Do 20 stycznia podatnik ma czas, by policzyć, czy bardziej opłaca mu się pozostać przy obecnej formie rozliczeń z fiskusem, czy lepiej wybrać inną. [FOT. ISTOCK]

Cztery formy do wyboru

Jak co roku, decyzję o pozostaniu przy dotychczasowej formie lub jej zmianie trzeba podjąć do 20 stycznia. Do wyboru są cztery formy opodatkowania: zasady ogólne (według dwóch stawek 18 i 32 proc., określonych w skali podatkowej), podatek liniowy (z jednolitą stawką 19 proc.), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Zasady ogólne, regulowane ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), są zarazem podstawową formą opodatkowania.

Początkujący przedsiębiorca w zasadzie z automatu jest nią objęty. Jeśli nie chce w ten sposób rozliczać się z fiskusem, czas na wybór innej formy ma do 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wyboru można dokonać w tym wniosku, a jeżeli tego nie zrobi, decyzję musi podjąć do dnia uzyskania pierwszego przychodu albo przed rozpoczęciem działalności, którą chce rozliczać kartą podatkową.

O wyborze opodatkowania innego niż zasady ogólne musi być powiadomiony naczelnik urzędu skarbowego. Trzeba go też poinformować o przejściu na skalę podatkową, jeśli wcześniej podatnik rozliczał się według liniowego PIT, ryczałtu ewidencjonowanego albo kartą. Każda rezygnacja z wcześniej stosowanej formy nakłada taki obowiązek. Powiadomienie należy złożyć na piśmie.

Oświadczenia dla skarbówki

W przypadku opodatkowania dochodów według skali, jednolitej stawki oraz ryczałtu ewidencjonowanego, powiadamia się urząd odpowiedni dla miejsca zamieszkania podatnika, a także każdego ze wspólników, jeśli działalność jest prowadzona w spółce niebędącej osobą prawną. Nieco bardziej złożone zasady dotyczą karty podatkowej. O jej wyborze trzeba powiadomić urząd skarbowy według miejsca położenia zakładu wpisanego do CEIDG, a jeżeli podatnik nie wykonuje działalności w wyodrębnionym zakładzie, wtedy informacja musi trafić do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki niebędącej osobą prawną. Gdy nie ma takiej siedziby, odpowiedni jest urząd, na którego obszarze działania znajduje się miejsce zamieszkania jednego ze wspólników. Może być też tak, że działalność jest wykonywana w kilku zakładach na terenach podległych różnym urzędom. Wtedy właściwy jest organ dla miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba spółki. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej jest sformalizowany, jest to druk PIT-16.

Ulgi zmniejszają stawkę

Według skali podatkowej może rozliczać się każdy przedsiębiorca i większość z nich korzysta właśnie z tej formy, mimo że nakłada ona najwięcej ze wszystkich obowiązków, np. prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Ta podstawowa forma daje jednak najszersze uprawnienia, pozwala na wspólne rozliczenia małżonków,obejmuje wszystkie ulgi przewidziane w prawie podatkowym (szczegóły obok). To jeden z głównych powodów, dla których większość wybiera zasady ogólne PIT — ocenia Andrzej Kukuła, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli.

— Co prawda ulgi stopniowo wygasają, ale dzięki odliczeniom stopa obciążenia podatkiem jest relatywnie niższa niż stawka 18 proc., bo wynosi ok. 14-15 proc. — mówi Andrzej Kukuła. W jego urzędzie jest zarejestrowanych ponad 4800 podatników prowadzących działalność gospodarczą. Ponad połowa, bo 2935, rozlicza ją według skali. Jednolity PIT nie cieszy się taką popularnością, wybrały go 524 osoby. Na początku tego roku na tę formę z zasad ogólnych przeszło 77 osób.

— To, że najwięcej podatników wybiera PIT według skali podatkowej, nie jest optymistyczne. Oznacza, że większość firm osób fizycznych ma niewielkie dochody, które np. po rozliczeniu z małżonkiem umożliwiają płacenie mniejszego podatku niż przy wyborze liniowego — podkreśla Elżbieta Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości w Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP).

Ryczałt nad liniowym

Na liniowy PIT decydują się głównie ci, których dochody znacznie przekraczają pierwszy próg skali podatkowej. — W przypadku podatku liniowego jest pewność, że jego wartość będzie stała w całym roku, nie trzeba martwić się o przekroczenie progu dochodowego. Jednak jeśli tylko nieznacznie jest przekroczony, nie zawsze opłaca się rozliczenie tym podatkiem. Trzeba pamiętać, że różnica 1 pkt proc. dotyczy dochodu za cały rok — ocenia Marcin Kołakowski, dyrektor departamentu bankowości oddziałowej i przedsiębiorstw w Meritum Banku. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że więcej podatników korzysta z ryczałtu ewidencjonowanego.

cc937a7e-4287-11ea-b77f-2e728ce88125
Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Podobnie jest w Zduńskiej Woli. Tam tę formę opodatkowania stosuje 1228 osób. 48 proc. z nich osiąga przychody z najmu oraz działalności usługowej, w tym gastronomicznej, objęte stawką 8,5 proc. Kolejni, 23 proc., to podatnicy osiągający przychód z działalności wytwórczej, robót budowlanych, przewozu ładunków (ze stawką 5,5 proc.) oraz wykonujący działalność handlową opodatkowaną stawką 3 proc. (21 proc. ryczałtowców).

Andrzej Kukuła ocenia, że w tej grupie prowadzących działalność gospodarczą sytuacja jest raczej stabilna. Podatnicy rzadko rezygnują z ryczałtu, zmieniają formę głównie wtedy, gdy muszą to zrobić w związku z uzyskaniem wysokich obrotów pozbawiających prawa do takiego opodatkowania. W 2014 r. nie skorzysta z niego przedsiębiorca, którego przychody tegoroczne przekroczą 633 450 zł (kwota limitu: 150 tys. EUR). W ocenie Elżbiety Lutow, ryczałtowców byłoby więcej, gdyby nie zmiana przepisów.

— Z ryczałtu korzysta coraz mniej podatników. Zapewne przyczyniło się do tego obniżenie limitu przychodów dla tej formy opodatkowania: z 250 tys. EUR do 150 tys. EUR, ale także dość wysokie stawki ryczałtu. Powodują one, że w niektórych rodzajach działalności ryczałt jest zbyt drogi i podatnicy wybierają zasady ogólne — tłumaczy ekspert ZRP.

Kartowiczów coraz mniej

Najmniej — i ubywa ich — jest osób rozliczających się z fiskusem prostszym ryczałtem,czyli kartą podatkową. Karta jest bardzo prosta w obsłudze — podatek jest płacony w stałej kwocie, nie trzeba prowadzić żadnych ewidencji. Jest jednak przewidziana dla określonych rodzajów działalności i nie daje żadnych ulg.

— W 2002 r. działało ponad 170 tys. takich podatników. Była to popularna forma opodatkowania w drobnym handlu i rzemiośle. Przyczyną obecnej sytuacji w dużej mierze są likwidacje firm z tego sektora — podkreśla Elżbieta Lutow. Marcin Kołakowski zwraca uwagę, że od wyboru formy opodatkowania zależy nie tylko wysokość podatku, który przedsiębiorca będzie płacić, ale również koszty ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i sposób rozliczania się z przyszłymi kontrahentami.

Ponadto związana z tym wyborem księgowość ma wpływ na postrzeganie podatnika przez bank, gdy będzie chciał sfinansować on rozwój firmy z kredytu. Tzw. pełna sprawozdawczość daje więcej istotnych informacji o klientach banków. Do rozliczających się ryczałtem podchodzą one z większą ostrożnością.

— Z wyjątkiem ryczałtu, dla banku forma opodatkowania zwykle nie ma większego znaczenia, kluczową kwestią jest regularność uiszczania zobowiązań publiczno-prawnych. Banki oprócz standardowego zaświadczenia z urzędu skarbowego czy ZUS, sprawdzają np. potwierdzenia opłat podatków pod kątem terminowości ich zapłaty. Istotne jest zatem, by terminowo regulować zobowiązania wobec tych instytucji — podkreśla Marcin Kołakowski z Meritum Banku.

Obowiązki i prawa zależnie od formy opodatkowania

Zasady ogólne — rozliczanie wydatków jako koszty działalności, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, a przy wysokich obrotach pełnej rachunkowości, płacenie zaliczek w ciągu roku. Możliwość korzystania z ulg, wspólnego rozliczania się ze współmałżonkami i z samotnie wychowywanymi dziećmi.

Podatek liniowy — rozliczanie kosztów, prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów, płacenie zaliczek, brak prawa do większości ulg (np. na dzieci, internet), brak możliwości wspólnych rozliczeń z małżonkiem i dzieckiem.

Ryczałt ewidencjonowany — ewidencjonowanie przychodów, brak rozliczania kosztów oraz możliwości wspólnych rozliczeń z małżonkiem i dzieckiem. Ulgi takie, jak przy zasadach ogólnych, z wyjątkiem ulgi na dzieci. Stawki podatku liczone od przychodów są zróżnicowane — np. 20 proc. z wykonywania wolnych zawodów, 17 proc. niektóre usługi niematerialne (m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajem samochodów), 8,5 proc. — m.in. z działalności usługowej, w tym gastronomicznej, 1,5 proc. — z najmu, podnajmu, dzierżawy, 5,5 proc. — m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, 3 proc. — m.in. z działalności usługowej w handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem sprzedaży „mocnych” alkoholi.

Karta podatkowa — brak ewidencji, podatek to stała kwota miesięczna, ustalona dla danej działalności, zależna od liczby pracowników (jest limit), liczby mieszkańców miejscowości. Karta jest przewidziana dla niewielkich firm usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych, np. fryzjerów, szewców, taksówkarzy, przedstawicieli niektórych wolnych zawodów. Stawki karty są podwyższane o wskaźnik inflacji. Brak ulg, odlicza się składkę zdrowotną. Najniższy podatek może wynosić kilkadziesiąt złotych, najwyższy ponad 1000 zł.

Skala podatkowa 2104

Podstawa obliczenia Podatek podatku w złotych wynosi:

Ponad do

85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek

556 zł 02 gr

85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy