Spadł zysk Banku Millennium

ISBNews
opublikowano: 23-10-2015, 08:33

Bank Millennium odnotował 165,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 173,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 348,99 mln zł wobec 374,25 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 151,59 mln zł wobec 150,89 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 65,11 mld zł na koniec III kw. 2015 r. wobec 60,74 mld na koniec 2014 r.

W okresie I-III kw. 2015 r. bank miał 493,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 493,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto Banku Millennium za III kw. wzrosła o 6 pb w porównaniu z II kw. br. do 2,23% - po raz pierwszy w ciągu ostatniego roku - i tym samym prawie zrównoważyła efekt marcowych cięć stóp procentowych, podał bank.

W III kw. 2015 r. wynik z tytułu odsetek wzrósł o 2,6% w stosunku do II kw. 2015 roku, co wskazuje na odwrócenie spadkowego trendu z poprzedniego kwartału. Średnie oprocentowanie kredytów zaczęło wzrastać w III kw. 2015r. przy dalszym dostosowaniu kosztów depozytów, podano w raporcie kwartalnym.

"Marża odsetkowa netto (liczona do średnich aktywów pracujących) za III kw. 2015r. na poziomie 2,23% wykazała wzrost w stosunku do II kw. 2015 o 6 pb, po raz pierwszy w ciągu ostatniego okresu rocznego, prawie równoważąc w ten sposób efekt marcowych cięć stóp procentowych" - czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek (w ujęciu pro-forma) wyniósł w okresie I-III kw. 2015 r. 1 056,9 mln zł, co oznacza spadek o 4,9% r/r. Bank podkreślił, że ten nieznaczny spadek dowodzi odporności tej pozycji dochodowej na presję ze strony obniżających się rynkowych stóp w rezultacie istotnych cięć stóp NBP w ostatnim cyklu łagodzenia polityki monetarnej.

W ujęciu kwartalnym, nastąpiło także odwrócenie trendu w zakresie wyniku z tytułu prowizji, który wzrósł o 2,8% w stosunku do II kw. 2015 r., zamykając się kwotą 151,6 mln zł.

Wynik z tytułu prowizji za okres I-III kw. 2015 wyniósł 455,7 mln zł, co oznacza spadek o 2,9% w ujęciu rocznym, w wyniku niższych stawek opłat interchange. Bank podał, że obniżenie opłat interchange zostało zrekompensowane zwiększoną sprzedażą produktów inwestycyjnych (własne fundusze inwestycyjne i podobne produkty oferowane przez obce podmioty), a także prowizjami od kredytów.

Wynik z działalności podstawowej, definiowany jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji, osiągnął kwotę 1.512,7 mln zł za okres I-III kw. 2015r. i uległ obniżeniu o 4,3% r/r.

"Jednak w III kw. 2015 nastąpiło odwrócenie trendu w obszarze dochodu z działalności podstawowej i zanotowano wzrost o 2,7% w stosunku do II kw. 2015r., co oznacza poprawę rentowności kluczowych segmentów działalności biznesowej grupy" - czytamy także.

Przychody operacyjne ogółem grupy wyniosły 1 629,9 mln zł w okresie I-III kw. 2015 r. i uległy obniżeniu o 2,7% r/r. W ujęciu kwartalnym, przychody operacyjne ogółem były prawie równe z kwotą za poprzedni kwartał (-0,5% kw/kw).

Koszty ogółem w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosły 811,7 mln zł, co oznacza spadek o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, pomimo wyższych opłat obowiązkowych fundusz gwarancji depozytów BFG. W ujęciu kwartalnym koszty za III kw. 2015r. również uległy obniżeniu, o 1,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Wskaźnik koszty/dochody za okres I-III kw. 2015r. w wysokości 49,8% był na poziomie podobnym to zanotowanego w poprzednim roku (49,7% za I-III kw. 2014r.). W III kw. 2015 roku wskaźnik koszty/dochody wykazywał korzystny trend kwartalny w bieżącym roku, osiągając poziom 49,2% (-0,7 pkt proc. w stosunku do II kw. 2015r.).

Całkowity współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 16,0%, a wskaźnik kapitału podstawowego (CET 1) 15,5% na koniec września 2015. Przy obliczaniu tych współczynników uwzględniono 50% zysku netto za I poł. 2015 r. po uzyskaniu stosownej zgody KNF.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Spadł zysk Banku Millennium