SS Raport bieżący Nr 2/ 2004

SS Raport bieżący Nr 2/ 2004 RAPORT BIEŻĄCY NR 2/ 2004 Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z § 9 Rozporządzenia informuje, iż dnia 18 lutego br. otrzymał z Departamentu Stanu USA (Bureau of Political - Military Affaires, Directorate of Defense Trade Controls) zezwolenie na eksport ze Stanów Zjednoczonych Ameryki technologii służącej pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zdjęć satelitarnych pochodzących m.in. z satelity IKONOS, RADARSAT oraz IRS. W związku z powyższym TECHMEX S.A. podpisał z firmą Space Imaging LLC z siedzibą w Thornton w USA umowę sprzedaży Centrum Operacji Regionalnych. Umowa została parafowana w dniu 10 lutego 2003 r. i jej zaakceptowana przez Strony treść stanowiła podstawę wniosku o wydanie zezwolenia. Przedmiotem wspomnianej umowy jest sprzedaż nowoczesnego ośrodka o nazwie Centrum Operacji Regionalnych (ROC), który umożliwia swojemu operatorowi programować satelitę - przekazywać mu polecenia rejestracji obrazów danego obszaru w danym czasie oraz odbierać pozyskiwane zobrazowania w trybie on-line. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Cena zakupu stanowiąca równowartość kwoty 13.500.000,00 USD (trzynaście i pół miliona dolarów amerykańskich) zawiera w sobie dodatkowo koszt dostawy całego sprzętu i oprogramowania, rocznego serwisu oraz przekazanie na rzecz TECHMEX S.A. archiwum zobrazowań IKONOSa z terenu Polski (ok. 70 tys. km2). Umowa reguluje zasady dostawy ROC, kwestie związane z licencją na oprogramowanie, zasady odnoszące się do przekazywanej dokumentacji zawierającej know-how oraz opisy techniczne Space Imaging, kwestie związane z własnością intelektualną, procedurę uruchomienia i eksploatacji stacji, kwestie związane z płatnością ceny oraz zasady serwisu i gwarancji. Umowa została poddana prawu Anglii i Walii, a rozstrzyganie sporów zostało powierzone Międzynarodowej Izbie Handlowej w Londynie. Umowa nie zawiera kar umownych. Umowa została podpisana przez Roberta Dalala - Prezesa Zarządu Space Imaging LLC i Jacka Studenckiego - Prezesa Zarządu TECHMEX S.A. Do umowy został wprowadzony warunek rozwiązujący, zgodnie z którym umowa zostanie uznana za wygasłą ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od daty jej podpisania strony nie uzyskają wymaganej zgody Rady Nadzorczej TECHMEX S.A. i Rady Dyrektorów Space Imaging LLC oraz upoważnionych organów. Zawarcie Umowy sprzedaży Centrum Operacji Regionalnych ma kluczowe znaczenie dla rozwinięcia nowego obszaru działalności, jakim jest rynek GIS stanowiąc podstawę realizacji nowych projektów Spółki w zakresie systemów informacji przestrzennej, a nadto wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Data sporządzenia raportu: 19-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ