Szansa dla rozwoju innowacji

MAŁGORZATA DAROWSKA partner współkierujący praktyką własności intelektualnej w warszawskim biurze Bird & Bird
opublikowano: 10-07-2014, 00:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Pod koniec 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Swoje stanowisko do tego projektu przedstawiła ostatnio Rada UE, która 26 maja opublikowała uzgodnioną między państwami członkowskimi wersję tekstu. Następny krok na drodze legislacyjnej należy do Parlamentu Europejskiego, gdzie prace w komisjach rozpoczną się jesienią tego roku. Będzie to ostatnia szansa na dokonanie zmian w treści tego aktu prawnego. Państwa członkowskie będą miały dwa lata od momentu przyjęcia dyrektywy przez Parlament i Radę na jej implementację do porządku krajowego.

Nowa dyrektywa kładzie duży nacisk na ochronę know-how, co jest szczególnie ważne dla podmiotów z sektora innowacyjnego. Wprowadzenie porównywalnych zasad ochrony zmniejszy ryzyko towarzyszące wymianie informacji, umożliwiając bardziej otwartą i szerszą współpracę w zakresie R&D (B+R) pomiędzy przedsiębiorstwami innowacyjnymi oraz ośrodkami naukowymi i badawczymi mającymi siedzibę w różnych państwach członkowskich. Ma to szczególne znaczenie dla polskich ośrodków naukowych i badawczych, dla których jasne standardy współpracy z podmiotami z innych państw UE mogłyby oznaczać łatwiejszą drogę do komercjalizacji wyników badań i prac naukowych.

W Polsce ochrona niejawnych informacji przedsiębiorstwa jest zagwarantowana na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tajemnica przedsiębiorstwa) oraz kodeksu pracy. Krajowy poziom ochrony nie jest tożsamy z tym, który zostanie wprowadzony przez dyrektywę; należy go jednak uznać za stosunkowo wysoki na tle innych państw UE.

Zawarta w projekcie dyrektywy definicja tajemnicy handlowej została przejęta z Porozumienia TRIPS i obejmuje wszystkie informacje, które są poufne, mają wartość handlową, dlatego że są poufne oraz poddane zostały, rozsądnym w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności. Projekt dyrektywy definiuje okoliczności, w których pozyskiwanie, wykorzystywanie i ujawnianie tajemnic handlowych bez zgody uprawnionego należy uznać za bezprawne. Z drugiej strony wprowadza katalog sytuacji, w których nie dojdzie do naruszenia. Dodatkowo dyrektywa wskazuje środki i procedury umożliwiające skuteczne dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych z tytułu bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania i ujawniania tajemnic handlowych, które państwa członkowskie będą zobowiązane ustanowić.

Zabezpieczeniu przed ewentualnym nadużyciem ochrony przyznanej tajemnicy handlowej służą m.in. przepisy o proporcjonalności ustanowionych środków oraz zabezpieczeniu przed zbyt częstym wszczynaniem postępowań sądowych (art. 6 projektu).

Biorąc pod uwagę, iż wiele przedsiębiorstw europejskich unika dzielenia się tajemnicami handlowymi ze swoimi partnerami ze względu na obawy przed utratą poufnych informacji, działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony w państwach członkowskich wydają się szczególnie istotne.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MAŁGORZATA DAROWSKA partner współkierujący praktyką własności intelektualnej w warszawskim biurze Bird & Bird

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu