Tarcza PFR: mały biznes pod specjalną ochroną

opublikowano: 09-02-2021, 18:00
aktualizacja: 16-02-2021, 11:35

Przedsiębiorcy są w zapaści – ale nadchodzi pomoc. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z tarczy finansowej 2.0?

Gastronomia, hotelarstwo, turystyka to sektory, które pandemia poturbowała najbardziej. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) chce je ochronić przed kolejnymi ciosami za pomocą tarczy finansowej 2.0. Na jakich warunkach mikro, małe i średnie firmy mogą skorzystać z subwencji? Czy procedury ubiegania się o wsparcie nie są zbyt długie i trudne? Czy można odwołać się od niekorzystnej decyzji państwowego funduszu? Takie pytania mają zagrożeni przez pandemię przedsiębiorcy. Odpowiada na nie gość „Gorącej linii” – Katarzyna Rosińska, regionalny ekspert PPK w Biurze Relacji z Klientami (PFR Portal PPK).

O subwencjach:
O subwencjach:
Gościem „Gorącej linii“, prowadzonej przez red. Łukasza Koryckiego, była Katarzyna Rosińska, ekspertka z PFR.

Co można, a czego nie można zaliczyć do kosztów stałych, o których jest mowa w tarczy finansowej 2.0?

Katarzyna Rosińska: Przez koszty stałe rozumie się stratę brutto, czyli ujemny wynik finansowy przed opodatkowaniem. Chodzi o stratę poniesioną od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. i wykazaną przez wnioskodawcę kwalifikującego się jako MŚP w rachunku zysków i strat lub w innych dokumentach sprawozdawczych – z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą przychody z tytułu pomocy publicznej, uzyskane z innych źródeł – zarówno otrzymane, jak i oczekiwane we wskazanym powyżej okresie.

Jak uwzględniać faktury zaliczkowe przy ustalaniu spadku przychodów do programu?

Jeśli zaliczki na poczet przyszłych towarów i usług już zostały zapłacone, znajdą one odzwierciedlenie w dokumentacji. Jeśli natomiast nie zostały one zapłacone – częściowo lub całkowicie – to takich faktur nie uwzględnimy.

Czy działalność objęta kodami PKD wymienionymi w programie musi być działalnością główną przedsiębiorcy?

To nie musi być główny kod PKD. Niemniej, nawet jeśli jest to kod towarzyszący, działalność w jego ramach musi być prowadzona. To jest niezbędne.

Gdzie weryfikowane są kody PKD?

Mamy trzy miejsca, w których PFR sprawdza kody: CEIDG, KRS i REGON. To wynika z wcześniej sygnalizowanych sytuacji, kiedy kod nie znalazł się w jednej bazie (np. CEIDG), ale był w innym rejestrze (REGON). W każdym razie czasem powodowało to odrzucenie wniosków. Dotyczyło to oczywiście spółek cywilnych. Tych problemów na szczęście już nie ma. Zanim złoży się wniosek o subwencję z tarczy 2.0, warto zweryfikować, czy kody faktycznie są zapisane w rejestrach. Zwracam uwagę, że to nie muszą być te same kody. Ważne, żeby któryś z tych 45 kodów był ujawniony w rejestrach publicznych.

Czy agencja pracy tymczasowej może wliczać do stanu zatrudnienia pracowników tymczasowych?

Tak. Jeśli agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, to wliczy ich do stanu zatrudnienia.

Czy każda zaległość płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne będzie miała znaczenie przy ubieganiu się o subwencję?

Zaległość sprawdzana jest na 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r. i dzień składania wniosku. W jednym z tych dni musi zostać stwierdzony brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Uwaga! Za zaległość nie uznaje się rozłożenia płatności podatków lub składek na raty ani jej odroczenia. Przy czym nie wystarczy złożyć do urzędu skarbowego lub ZUS wniosku o taką możliwość – instytucje te muszą wyrazić na to zgodę.

Jakie zaległości dotyczące płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględnianie przy ubieganiu się o udzielenie wsparcia w ramach programu?

Aktualnie jest to 8,70 zł, czyli kwota odpowiadająca trzykrotności wartości opłaty pobieranej za przesyłkę poleconą. Taka kwota nie wpływa na możliwość ubiegania się o wsparcie.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby mikrofirma uzyskała umorzenie 100 proc. subwencji?

Po pierwsze, konieczne jest utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r., czyli od dnia złożenia wniosku do końca roku nie można zawiesić tej działalności. Po drugie, średnioroczne zatrudnienie w bieżącym roku musi być utrzymane na co najmniej takim poziomie, jak to w 2020 r. Średnioroczne zatrudnienie liczy się bardzo prosto: uwzględnia się stan osobowy na koniec każdego miesiąca, sumuje się te liczby, a następnie dzieli przez 12. Wyobraźmy sobie, że w 2021 r. będzie zatrudniali 10 osób, co pokryje się ze stanem liczebnym za ubiegły rok. W tym przypadku będzie nam przysługiwać 100 proc. umorzenia subwencji.

Jak będzie wyglądało zawieranie umowy o subwencję?

Jest to w całości proces online i realizowany przez bankowość elektroniczną, która bardzo płynnie prowadzi wnioskodawcę przez system, pomagając mu wypełnić wszystkie pola. Bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego już w momencie wysłania wniosku podpisywana jest umowa o subwencji – a wszystko dzieje się za pośrednictwem SMS-a jako sposobu autoryzacji umowy. Czas jest dla przedsiębiorcy bardzo ważny. Jeśli więc zapada decyzja pozytywna i przedsiębiorca zgadza się na wysokość przyznanej subwencji, to kwota z automatu w terminie kilku dni wpływa na jego konto.

Czy składając wniosek w banku spółdzielczym są jakieś dodatkowe wymagania?

Nie. Większość banków spółdzielczych dopuściła możliwość ubiegania się o subwencję w ramach ich bankowości elektronicznej i nie stosują one żadnych dodatkowych obostrzeń i wymogów.

Mam jednoosobową działalność gospodarczą i wspólność majątkową. Czy jest konieczna zgoda małżonki na ubieganie się o wsparcie i czy będzie to weryfikowane?

Taka zgoda jest wymagana, nie jest natomiast konieczne dołączanie takiego dokumentu do wniosku o subwencję.

Czy zamiast przedsiębiorcy wniosek może złożyć biuro rachunkowe?

Tak, jeśli biuro rachunkowe jest umocowane do tego, by składać wniosek w imieniu firmy. Korzystający z takiej pomocy przedsiębiorca jest zobligowany do tego, by w formie pełnomocnictwa i podpisu elektronicznego kwalifikowanego umocować to biuro w tych czynnościach. Często zainteresowani pytają, czy wystarczy pełnomocnictwo notarialne. Nie. Rekomenduję korzystanie ze wzoru pełnomocnictwa, który znajduje się na stronie PFR. Druga ważna rzecz: takie pełnomocnictwo musi być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Jak można składać odwołanie od decyzji PFR?

Od 1 lutego do 31 marca będzie trwał proces odwoławczy. Odwołania są prowadzone za pośrednictwem bankowości elektronicznej, czyli dokładnie w takiej samej formule, w jakiej składane są wnioski. Odwołać się można także od decyzji pozytywnej, gdy dostaliśmy mniejszą kwotę niż wnioskowana. Co równie ważne: proces odwoławczy można zastosować tylko dwa razy. Kolejna istotna sprawa: jeśli w procesie wnioskowania dominuje kultura oświadczeń, to w procesie odwoławczym mamy do czynienia z kulturą zaświadczeń. Musimy udokumentować np. to, że należy się nam kwota wnioskowana, a nie ta, którą dostaliśmy. Przed odwołaniem się warto zweryfikować wszystkie dane i mieć wszelkie potrzebne zaświadczenia.

W jakich sytuacjach PFR może wypowiedzieć umowę subwencji?

Podam trzy przykładowe sytuacje. Pierwsza: gdy przedsiębiorca naruszył nakazy, zakazy lub ograniczenia nałożone po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Druga sytuacja: gdy otwieramy rachunek bankowy w innym banku niż ten, w którym prowadzimy konto, to aż do momentu rozliczenia się z subwencji musimy utrzymać ten rachunek. Wypowiedzenie umowy w banku może spowodować wypowiedzenie umowy o subwencję. Trzecia to konwersja umów o pracę na umowy cywilnoprawne dla więcej niż 30 proc. osób zatrudnionych, na które udzielona została subwencja finansowa. To jest powód, aby wymagać zwrotu 100 proc. subwencji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane