Telekom Polska <TPSA.WA> Program Emisji Obligacji TP S.A.

Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.
19-07-2002, 16:36

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 58/2002

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o ustanowieniu programu emisji obligacji TP S.A. W dniu 9.04.2002 r. Rada Nadzorcza Telekomunikacji Polskiej SA. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu skierowany do Walnego Zgromadzenia w sprawie zaciągnięcia przez TP S.A. w 2002 r. zobowiązań w łącznej wysokości nie przekraczającej 1.500.000.000,00 zł w celu zapewnienia środków na finansowanie działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w 2002 r. Na mocy tej Uchwały TP S.A. podpisała w dniach 15.07.2002 r. i 18.07.2002 r. Umowę Agencyjną i Depozytową z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz Umowę Dealerską z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. oraz BRE Bank S.A. i ABN Amro Bank (Polska) S.A., ustanawiające Program Emisji Obligacji TP S.A. na kwotę 1.000.000.000 zł (zwany dalej "Programem"), w ramach którego Zarząd TP S.A. może przeprowadzić jedną lub więcej emisji obligacji. Czas trwania Programu jest nieograniczony. Ustanowienie Programu ma na celu pozyskanie środków finansowych dla prawidłowego zarządzania krótko i średnioterminową płynnością TP S.A. Łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach Programu wyniesie 1.000.000.000 zł, z możliwością podwyższenia. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 10.000 zł, lub wielokrotność tej kwoty. Obligacje wyemitowane w ramach Programu będą denominowane w złotych polskich i zostaną zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, dyskontowych (obligacje zerokuponowe) lub odsetkowych (obligacje kuponowe). Warunki każdej emisji obligacji w ramach Programu uzależnione będą od sytuacji rynkowej w dniu emisji. Termin wykupu obligacji będzie wynosił od siedmiu dni do siedmiu lat.

Z dniem wejścia w życie Programu (tj. 18.07.2002 r.), TP S.A. zaprzestanie emisji obligacji na podstawie programu emisji krótkoterminowych obligacji TP S.A. z dnia 19.12.2001 r. między TP S.A. i Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., a wszystkie wyemitowane w ramach tego programu i niewykupione krótkoterminowe obligacje TP S.A. zostaną zaliczone do maksymalnej kwoty Programu. Z dniem wykupu ostatniej emisji krótkoterminowych obligacji TP S.A., umowa programu emisji krótkoterminowych obligacji TP S.A. z dnia 19.12.2001 r. ulegnie rozwiązaniu.

Łączna wartość nominalna obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu w jego obecnej wysokości (tj. w wysokości 1.000.000.000 złotych) stanowi 8,46 % kapitałów własnych TP S.A., zaś łączna wartość nominalna takich obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych, a jeszcze nie umorzonych obligacji TP S.A. stanowi 88,9 % kapitałów własnych TP S.A.

TP S.A. nie przewiduje wprowadzania obligacji emitowanych w ramach Programu do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Data sporządzenia raportu: 19-07-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Telekom Polska &lt;TPSA.WA> Program Emisji Obligacji TP S.A.