UMiRM chce ładu przestrzennego

Agnieszka Janas
15-10-2002, 00:00

Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast chce, aby od początku 2003 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa .

Na mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w dniu 31 grudnia 2002 r. powinny utracić moc prawną miejscowe plany zagospodarowania przestrzeni uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. Gminy, które uchwaliły studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz podjęły uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych będą mogły korzystać ze „starych” planów do końca 2003 r. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury uważają, że należy spodziewać się podejmowania takich uchwał w większości gmin w Polsce, które nie mają jeszcze nowych planów miejscowych.

Stara ustawa i jej funkcjonowanie spotyka się z powszechną krytyką. Główne zarzuty to: rozwlekłość procedur planistycznych, nieskuteczność w punkcie zobowiązującym gminy do uchwalania planów miejscowych oraz przedłużanie się czasu rezerwowania terenów pod inwestycje publiczne np. drogi, a tym samym ograniczanie praw ich właścicieli do odszkodowania. Opinie te stały się punktem wyjścia dla Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) do opracowania nowej ustawy.

— Chcemy, aby nowy akt prawny wspomagał proces inwestowania w Polsce, skracał czas poświęcany na załatwianie koniecznych dokumentów oraz uprościł procedury administracyjne. Ponieważ w obowiązującej ustawie trzeba by było wprowadzić zbyt wiele poprawek, zdecydowaliśmy się na przedstawienie Sejmowi nowego, spójnego projektu. Mam nadzieję, że uda się nam uchwalić ją w terminie umożliwiającym wejście w życie 1 stycznia 2004 r. — mówi Marek Bryx, prezes UMiRM.

Autorzy projektu chcą wprowadzić w życie nową ustawę, tak aby nie wstrzymywać możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę.

— Chcemy, aby od chwili wejścia w życie nowych przepisów przez 18 miesięcy obowiązywały jeszcze stare plany miejscowe. Zapisy nowej ustawy będą miały na celu niejako wymuszenie na gminach przystąpienia do uchwalania nowych planów miejscowych — podkreśla Marek Bryx.

To właśnie stworzenie takich mechanizmów będzie jedną z najważniejszych zmian w nowej ustawie. Po jej wejściu w życie, gminy powinny rozpocząć sprawdzanie czy studium, na mocy którego powstają plany miejscowe, wciąż jest aktualne i potwierdzić to uchwałą rady gminy.

— Politykę przestrzenną gmin będą nadal określały studia zagospodarowania. Nowość to wyłożenie projektu studium do wglądu oraz zorganizowanie debaty mieszkańców przed uchwaleniem go. Podstawowym dokumentem planistycznym w gminie wciąż będzie miejscowy plan. Powinien otrzymać tak szczegółową formę, aby na jego podstawie można było wydawać pozwolenia na budowę z pominięciem konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Chciałbym, aby sposób sporządzania planów oraz przedstawiania ich części opisowej i graficznej był taki sam w sąsiadujących gminach, czyli np. kolor brązowy wszędzie oznaczałby to samo przeznaczenie — tłumaczy Marek Bryx.

W projekcie nowej ustawy bardzo silnie podkreślona jest rola oraz tryb rezerwowania nieruchomości na „obszary przestrzeni publicznej” czyli np. drogi czy place miejskie.

— Aby zarezerwować nieruchomości pod takie inwestycje musi zostać uchwalony plan miejscowy w ciągu 12 miesięcy. Jeśli gmina tego nie zrobi, musi udzielić właścicielowi pozwolenia na budowę. Uchwalenie planu miejscowego musi zaś zostać dokonane po potwierdzeniu aktualności studium uwarunkowań. Dlatego też w interesie gminy będzie leżało przystąpienie do takiej pracy — tłumaczy Elżbieta Szelińska, dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa i Ładu Przestrzennego Ministerstwa Infrastruktury.

W myśl nowej ustawy, gmina nie musi sporządzać planów miejscowych dla całego swojego terenu. Na podstawie warunków zabudowy będzie mogła, po konsultacjach m.in. z marszałkiem województwa czy konserwatorem zabytków, wydać pozwolenie na budowę na terenach nie objętych planem miejscowym.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agnieszka Janas

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / UMiRM chce ładu przestrzennego