Urzędnicy ustalą ceny leków refundowanych

Magdalena Kot
26-09-2001, 00:00

Urzędnicy ustalą ceny leków refundowanych

Ustawa o cenach określa kryteria ustalania hurtowych i detalicznych urzędowych cen leków i materiałów medycznych. Przedstawiciele branży farmaceutycznej nie są zgodni w ocenie nowych metod ustalania tych cen. Słychać opinie, że ustawa jest niekorzystna dla producentów polskich oraz importerów leków.

Nowa ustawa o cenach wejdzie w życie w połowie grudnia 2001 r. Określa ona m.in. zasady ustalania cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne objęte wykazem leków podstawowych i uzupełniających oraz przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Nowe wykazy farmaceutyków i materiałów medycznych, na które będą ustalane ceny urzędowe, powstaną w Ministerstwie Zdrowia. Ceny urzędowe na te produkty ma określać minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. W ustawie zapisano kryteria, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu urzędowych cen farmaceutyków. W branży nie ma zgodności w ocenie skutków wprowadzenia tych przepisów.

Mieszane uczucia

Nowe zasady będą dotyczyć zarówno polskich jak i zagranicznych leków. Kontrolę nad prawidłowością prowadzenia wykazów leków objętych refundacją sprawować będzie Zespół do Spraw Gospodarki Lekami, złożony z przedstawicieli ministerstw: gospodarki, finansów publicznych i zdrowia. Zespół ten przedstawi propozycje cenowe poszczególnych medykamentów.

Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, twierdzi, że nieporozumieniem jest zastąpienie dotychczasowego zespołu ekspertów urzędnikami.

— Zespół do Spraw Gospodarki Lekami nie będzie w stanie stworzyć rzetelnej listy leków refundowanych, bo w jego gronie brakować będzie specjalistów. Jako organ kontrolny administracji państwowej skupi się głównie na zmniejszeniu kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa z tytułu refundacji leków — uważa Irena Rej.

Jej opinię podziela Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego.

— Wątpię, aby w skład tego zespołu weszli specjaliści. Jako urzędnicy na pewno jednak zadbają w pierwszej kolejności o ochronę ekonomicznych interesów państwa — mówi Wojciech Kuźmierkiewicz.

Nie wszyscy krytykują nowe zasady.

— Uważam, że nowe regulacje korzystnie wpłyną na kondycję producentów krajowych. Wcześniej ceny polskich leków ustalano odgórnie, niezależnie od rzeczywistych kosztów produkcji. Teraz to kryterium będzie uwzględniane. Dotąd firmy zagraniczne musiały ustalać ceny w drodze negocjacji z Ministerstwem Finansów. Zniesienie tej praktyki stwarza równe szanse dla wszystkich uczestników rynku. Nowe kryteria ustalania cen będą przejrzyste — twierdzi Małgorzata Wychowaniec, dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego.

Zachodnie stracą

Producenci leków mają zastrzeżenia do kryteriów ustalania ceny.

— Wprowadzono zbyt wiele kryteriów, od których zależeć będzie cena jednostkowa danego farmaceutyku. Należałoby zastanowić się, czy do ustalania ceny tak specyficznego produktu jak lek, właściwe jest stosowanie kryterium wielkość jego sprzedaży. Nieporozumieniem jest również ustalenie ceny w oparciu o koszty produkcji. Spowoduje to, że nie będzie można refundować niektórych leków specjalistycznych, wymagających kosztownych badań klinicznych — mówi Irena Rej.

Pragnący zachować anonimowość dyrektor firmy importującej leki uważa, iż nowe przepisy zniechęcą zagranicznych producentów do inwestowania na polskim rynku.

— W większości przypadków leki zachodnie są lepszej jakości niż rodzimej produkcji, dlatego też koszty ich wytwarzania są wyższe. Wprowadzenie jednakowych kryteriów dla leków polskich i zagranicznych może mieć negatywny wpływ na opłacalność sprzedaży w Polsce — dodaje.

Zdaniem Wojciecha Kuźmierkiewicza, dzięki nowej regulacji polskie leki będą miały szansę sprostać konkurencji ze strony farmaceutyków zagranicznych.

— Uważam ponadto, że ułatwiony zostanie dostęp do leków tańszych — mówi Wojciech Kuźmierkiewicz.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Kot

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Urzędnicy ustalą ceny leków refundowanych