Czytasz dzięki

Wobec siły wyższej musisz ustąpić

opublikowano: 16-06-2019, 22:00

Jeśli trzeba zapobiec awarii, przedsiębiorca może wejść na cudzy teren, nawet w asyście policji

Dostęp do nieruchomości w sytuacjach awaryjnych jest określony w przepisach. Pracownicy przedsiębiorstw przesyłowych powinni je znać, ponieważ to oni czasem muszą interweniować na czyjejś działce, kiedy np. pojawi się tam groźba zerwania linii wysokiego napięcia lub podmycia jezdni przez rozszczelniony wodociąg. Aspekty prawne i ekonomiczne prowadzenia inwestycji przesyłowych były tematem konferencji „Prowadzenie inwestycji przesyłowych”, zorganizowanej w Warszawie przez „Puls Biznesu”.

Przedsiębiorstwa przesyłowe powinny mieć opracowane zasady
postępowania wobec właścicieli nieruchomości, urzędów i służb na wypadek awarii
lub w sytuacji, kiedy mogą jej zapobiec — mówił Iwo Fisz, radca prawny w
kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni.
Zobacz więcej

POD KONTROLĄ:

Przedsiębiorstwa przesyłowe powinny mieć opracowane zasady postępowania wobec właścicieli nieruchomości, urzędów i służb na wypadek awarii lub w sytuacji, kiedy mogą jej zapobiec — mówił Iwo Fisz, radca prawny w kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni. Fot. GK

— Art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi o przypadku siły wyższej — takiej jak np. powódź, huragan, obfite opady śniegu — lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody jako okolicznościach umożliwiających staroście zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości — mówił Iwo Fisz, radca prawny w kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni, będącej partnerem merytorycznym konferencji.

O ile z siłą wyższą nikt raczej nie dyskutuje — o tym, że mamy z nią do czynienia, zazwyczaj łatwo naocznie się przekonać — o tyle ta druga przesłanka ma również charakter prewencyjny. Trzeba udowodnić, że choć nie ma jeszcze katastrofy, to zagrożenie jest realne i przedsiębiorstwo przesyłowe ma jego świadomość.

Sztuka egzekucji

W praktyce zdarza się, że właściciel nieruchomości chce wykorzystać sytuację awarii, aby w zamian za udostępnienie nieruchomości wytargować od przedsiębiorstwa przesyłowego dodatkowe pieniądze lub np. korzystne dla siebie zakończenie rokowań. W przeciwnym razie grozi niewpuszczeniem pracowników przedsiębiorstwa na swój teren. W takim przypadku liczy się znajomość prawa i sprawne wyegzekwowanie obowiązku udostępnienia nieruchomości. Po pierwsze, trzeba zwrócić się do właściwego starosty i wdrożyć egzekucję administracyjną. Po drugie, jeśli spodziewamy się oporu (wręcz fizycznego) ze strony właściciela nieruchomości, to należy wystąpić o asystę policji przy zajęciu nieruchomości (niewłaściwe byłoby proszenie policji o ochronę naszego pracownika, bo to nie firma ochroniarska — pomocy policji powinien zażądać organ egzekucyjny lub egzekutor). Czasem konieczność szybkiego działania nie pozwala na wcześniejsze staranie się o decyzję administracyjną. W takim przypadku wspomniany przepis przewiduje też obowiązek udostępnienia nieruchomości bez uprzedniej decyzji, jednak określa bardzo rygorystyczny termin na złożenie wniosku o nią w ciągu trzech dni od dnia zajęcia nieruchomości.

— Po tych trzech dniach za każdy dzień zwłoki trzeba zapłacić 5 tys. zł kary, i to nawet za dni, kiedy zajęcie nieruchomości już się skończyło. Taka sama kara administracyjna grozi także w przypadku bezzasadnego zajęcia nieruchomości, a obie kary mogą się kumulować — uczula Iwo Fisz.

65937540-8c2f-11e9-bc42-526af7764f64
Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Szukając właściciela

Jednym z najciekawszych tematów konferencji była kwestia pozyskiwania praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Chodzi o przypadki, gdy na podstawie ksiąg wieczystych i innych dokumentów nie można ustalić, kto jest właścicielem danej nieruchomości. Jeszcze częściej inwestorzy zajmują się nieruchomościami, których stan prawny jest częściowo nieuregulowany (np. jeden lub kilku współwłaścicieli zmarło i nie przeprowadzono po nich postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone). Wbrew pozorom na takich nieruchomościach przedsiębiorstwa przesyłowe również mogą uzyskać wszystkie potrzebne do działania decyzje administracyjne pozwalające na budowę i przebudowę sieci, udostępniające te nieruchomości do konserwacji, remontów i usuwania awarii.

Decyzja administracyjna zapewniająca prawo do terenu jest w tym przypadku poprzedzona postępowaniem przygotowawczym wymagającym m.in. ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej informacji o zamiarze wywłaszczenia przez starostę. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby będące właścicielami lub użytkownicy wieczyścinieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie wywłaszczenia. Zgłoszenie się w wyznaczonym ustawą terminie osób mających prawo do nieruchomości powoduje konieczność podjęcia z nimi rokowań zmierzających do uzyskania prawa drogi dla inwestycji w drodze umowy. Według przedstawiającego tę problematykę Jakuba Arczyńskiego, adwokata z kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni, brak aktualnej księgi wieczystej nie zwalnia inwestora z poszukiwania właścicieli w dawnych księgach papierowych, choćby prowadzonych przed II wojną światową na terenach, które znalazły się w granicach Polski po wojnie. Czas poświęcony na poszukiwania nie jest czasem straconym, bo zwraca się, gdy nie trzeba prowadzić rokowań z właścicielem, co jest zaletą uzyskania praw do nieruchomości w trybie administracyjnym.

Plany miejscowe

Podczas obecnej edycji konferencji przedstawiono też problematykę uchwalania planu miejscowego na potrzeby inwestycji przesyłowej, która ma bardzo istotne znaczenie w działalności wszystkich przedsiębiorstw przesyłowych. Specjalny wykład został poświęcony inwestycjom telekomunikacyjnym w kontekście prawa do nieruchomości. Według moderatora konferencji Piotra Zamrocha, partnera kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni, skala inwestycji telekomunikacyjnych jest ogromna, a liczba szkoleń i publikacji poświęconych tej problematyce niewspółmiernie mała.

Sprawdź aktualne konferencje i warsztaty "Pulsu Biznesu" >>

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Berłowski

Polecane