Województwo bardziej innowacyjne

MM
opublikowano: 15-03-2016, 22:00

W 2016 r. w Lubelskiem będzie można dostać pieniądze na tworzenie firm wdrażających nowe technologie. To część lubelskiego RPO 2014-2020.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20 firmy i instytucje w województwie lubelskim będą mogły w 2016 r. starać się o pieniądze na inwestycje kapitałowe w nowe przedsiębiorstwa, wdrażające innowacyjne technologie i projekty inwestycyjne, które dotyczą stworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej. Możliwe będzie także uzyskanie wsparcia na opracowanie nowych produktów lub usług albo wprowadzenie do nich istotnych ulepszeń poprzez badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Z unijnych funduszy można będzie uzyskać także bezzwrotne wsparcie, jeśli zamierza się rozpocząć działalność gospodarczą. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na szkolenia lub doradztwo, zarówno indywidualne jak grupowe, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, samo rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.

Upowszechnić innowacyjność

Priorytetową dziedziną dla województwa lubelskiego będzie w 2016 r. także wspieranie tworzenia i rozwoju infrastruktury badawczej jednostek naukowych prowadzących działalność gospodarczą, czyli wdrożenia. Wartość tego działania wnosi ponad 42,5 mln zł. Jak stwierdzono w dokumentach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. lubelskiego w okresie działania nowej perspektywy finansowej, głównym celem ma być zwiększenie konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnieniespójności społecznej i terytorialnej regionu. Pod tym niewiele mówiącym określeniem kryje się jednak realizacja programu Europa 2020, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw, dysponujących innowacyjnymi technologiami, i stymulowanie w ten sposób regionalnego rynku oraz zbudowanie zaplecza naukowo-badawczego dla tych przedsiębiorstw, które opracowywałyby takie nowe technologie.

Najważniejsze cele

W ramach całego programu wspierane jest 10 celów tematycznych. Są to choćby badania i działalność innowacyjna, umożliwiające wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, cyfryzacja regionu i stworzenie nowej infrastruktury energetycznej, rozwój transportu i mobilności, edukacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji pracowników, co ma się przyczynić do wykreowania nowych miejsc pracy, i ochrona środowiska. Wyznaczono również konkretne cele tych działań, np. w sferze społecznej ma to być wsparcie i ochrona przed wykluczeniem oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 20 tys. bezrobotnym w regionie, zwiększenie z 61,4 proc. do 78 proc. odsetka dzieci w wieku od 3 do 4 lat objętych edukacją przedszkolną, w sferze infrastrukturalnej zaś budowa 409 km sieci kanalizacyjnej i 323 km sieci wodociągowej i zwiększenie z 126,1 mln do 202,5 mln liczby mieszkańców województwa lubelskiego korzystających z transportu miejskiego. Jednak najistotniejsze mają być cele innowacyjnej przebudowy gospodarki województwa — zwiększenie udziału firm innowacyjnych z 13,6 proc. do 29 proc. łącznej liczby przedsiębiorstw sektora przemysłowego i usługowego oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej z 1,5 proc. do 5,6 proc. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MM

Polecane