WSKAŹNIKI-Polska-19 grudnia

Jacek Zalewski
19-12-2003, 07:22

WSKAŹNIKI-Polska-19 grudnia WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne
kraju:
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zawarte w projekcie budżetu na 2004 rok:
2004 2003
Prognoza
PKB (zmiana procentowa) 5,0 3,5
PKB (w mld zł, w cenach bieżących) 861,5 805,1
Eksport (zmiana procentowa) 8,7 8,5
Import (zmiana procentowa) 8,5 6,4
Popyt krajowy (zmiana procentowa) 5,0 2,9
Dynamika cen towarów i usług (średnioroczna) 2,0 0,8
Dynamika cen produkcji sprzedanej (śred.rocz.) 1,7 2,0
Przeciętne wynagrodzenie brutto (zł) 2.290,0 2.201,0
w sektorze przedsiębiorstw 2.416,0 2.331,0
Stopa bezrobocia (proc.) 17,8 18,4
Średnia stopa operacji otwartego rynku 3,7 5,6
Deficyt obrotów bieżących (w mld USD) 8,4 6,5
STRUKTURA BUDŻETU (W MLD ZŁ) 2004 2003
Prognoza Prognoza wykonania
DOCHODY 152,75 152,01
WYDATKI 198,25 193,38
DEFICYT 45,5 38,7
------------------------------------------------------------
GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja):
14-dniowa stopa interwencyjna 5,25 proc. (18.XII - pozostawiona bez zmian)
Stopa redyskontowa 5,75 proc. (18 XII - pozostawiona bez zmian)
Stopa lombardowa 6,75 proc. (18.XII - pozostawiona bez zmian)
Stopa depozytowa 3,75 proc. (18.XII - pozostawiona bez zmian)
NASTAWIENIE: neutralne (zmienione z restrykcyjnego w grudniu 2000 roku)
------------------------------------------------------------
II kw.2003 I kw.2003 2002 IV kw.2002 III kw.2002 II kw.2002
Wzrost PKB 3,8 2,2 1,4 2,2 1,8 0,9
Popyt krajowy 1,9 2,3 0,9 1,3 1,2 1,1
Spożycie indywid. 2,9 1,4 3,3 3,5 3,1 2,9
Akumulacja brutto -3,1 12,7 -6,9 -3,7 -5,6 -5,5
Wartość dodana brutto 3,6 2,0 1,4 2,1 1,9 0,9
W 2002 roku PKB wyniósł 772,25 miliarda złotych.
------------------------------------------------------------
INFLACJA - CPI (proc.) Listopad 03 Październik'03
Zmiana m/m 0,3 0,6
Zmiana r/r 1,6 1,3
ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2002: 1,9 proc.
INFLACJA BAZOWA PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ
inflacja netto po wyłączeniu
cen żywności i cen paliw 1,2 0,9
po wyłączeniu cen kontrolowanych 1,0 0,8
po wyłączeniu cen o największej zmienności 0,7 0,3
po wyłączeniu cen o najw. zmienn. i paliw 0,6 0,0
15-procentowa średnia obcięta 1,2 1,2
W drugiej połowie listopada ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2
procent w stosunku do poprzednich 15 dni, a w stosunku do pierwszej połowy października
wzrosły o 0,9 procent.
CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) XI 2003 X 2003
Zmiana m/m 0,4 0,7
Zmiana r/r 3,7 2,7
DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) XI 2003 X 2003
Zmiana m/m -8,1 5,5
Zmiana r/r 9,1 12,1
BEZROBOCIE X 03 IX'03
Stopa bezrobocia (proc.) 17,4 17,5
Liczba bezrobotnych (mln) 3,058 3,073
SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) X 03 IX 03
Zmiana m/m 5,9 1,5
Zmiana r/r 10,3 9,7
------------------------------------------------------------
RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln euro): Październik'03 Wrzesień'03
Rachunek obrotów bieżących (mln euro) 198 58
bilans handlowy -637 -536
eksport 3.566 3.302
import 4.203 3.838
UWAGA: Dane podane przez NBP, bazujące na przepływach bankowych.
------------------------------------------------------------
OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO I-X 2003 Zmiana proc. wobec I-X 2002
(w mld USD) (w mld euro) (w USD) (w euro)
deficyt handlowy 11,91 10,71
eksport 42,69 38,33 26,9 6,0
import 54,61 49,04 21,1 1,1
Z KRAJAMI UE
deficyt handlowy 4,10 3,66
eksport 29,35 26,36 27,1 6,1
import 33,45 30,02 20,0 0,2
UWAGA: Dane GUS.
------------------------------------------------------------
PODAŻ PIENIĄDZA M3 Listopad '03 Październik '03
zmiana mies./mies. (w proc.) 0,0 1,5
podaż pieniądza w mld zł 336,46 336,24
Depozyty 284,67 283,05
Należności 266,97 263,19
Zadłużenie netto instytucji
rządowych 64,86 69,23
------------------------------------------------------------
AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO (w mld USD) listopad'03 październik'03
35,315 35,343
OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE listopad'03 październik'03
mld USD 34,123 33,778
mld euro 28,492 29,023
------------------------------------------------------------
BUDŻET (mld zł) I-IX 2003 plan na 2003 proc. planu
Deficyt budżetowy 33,08 38,73 85,4
Dochody 109,31 155,70 70,2
Wydatki 142,39 194,43 73,2
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80,
warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Zalewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / WSKAŹNIKI-Polska-19 grudnia