WSKAŹNIKI-Polska- 2 lutego

WSKAŹNIKI-Polska- 2 lutego WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne kraju: GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja): 14-dniowa stopa interwencyjna 5,25 proc. (21.I - pozostawiona bez zmian) Stopa redyskontowa 5,75 proc. (21.I - pozostawiona bez zmian) Stopa lombardowa 6,75 proc. (21.I - pozostawiona bez zmian) Stopa depozytowa 3,75 proc. (21.I - pozostawiona bez zmian) NASTAWIENIE: neutralne (zmienione z restrykcyjnego w grudniu 2000 roku) ------------------------------------------------------------ 2003 III kw.2003 II kw.2003 I kw. 2003 2002 IV kw.2002 Wzrost PKB 3,7 3,9 3,8 2,2 1,4 2,2 Popyt krajowy 2,3 2,3 2,0 2,3 0,8 1,2 Spożycie 2,5 2,9 2,8 1,0 2,8 3,1 Spożycie indywid. 3,1 3,4 3,8 1,4 3,3 3,5 Akumulacja brutto 1,8 -0,3 -1,6 12,7 -6,8 -3,7 Nakłady brutto na środki trwałe -0,9 0,4 -1,7 -3,6 -5,8 -2,7 Wartość dodana brutto 3,4 3,6 3,6 2,0 1,3 1,9 przemysł 7,7 8,2 8,3 4,1 -0,2 2,8 budownictwo -5,1 -2,0 -7,4 -19,5 -8,6 -7,0 usługi 4,3 4,5 5,0 3,4 3,9 3,5 W 2002 roku PKB wyniósł 772,25 miliarda złotych. ------------------------------------------------------------ INFLACJA - CPI (proc.) Grudzień 03 Listopad 03 Zmiana m/m 0,2 0,3 Zmiana r/r 1,7 1,6 ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2003: 0,8 proc. INFLACJA BAZOWA Grudzień Listopad inflacja netto po wyłączeniu cen żywności i cen paliw 1,3 1,3 po wyłączeniu cen kontrolowanych 1,5 1,4 po wyłączeniu cen o największej zmienności 1,1 1,0 po wyłączeniu cen o najw. zmienn. i paliw 1,0 0,8 15-procentowa średnia obcięta 1,5 1,4 W drugiej połowie grudnia ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1 procent w stosunku do poprzednich 15 dni, a w stosunku do drugiej połowy listopada wzrosły o 0,2 procent. CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) XII 2003 XI 2003 Zmiana m/m 0,1 0,4 Zmiana r/r 3,7 3,7 DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) XII 2003 XI 2003 Zmiana m/m 1,8 -8,1 Zmiana r/r 13,9 9,1 BEZROBOCIE (wg nowych zasad liczenia) XII 03 XI 03 Stopa bezrobocia (proc.) 20,0 19,5 SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) XII XI 03 Zmiana m/m 25,9 -4,1 Zmiana r/r 17,3 11,4 ------------------------------------------------------------ RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln euro): Grudzień 2003 Listopad 2003 A) Rachunek obrotów bieżących (mln euro) -678 -314 bilans handlowy -896 -652 eksport 4.036 3.363 import 4.932 4.015 UWAGA: Dane podane przez NBP, bazujące na przepływach bankowych. ------------------------------------------------------------ OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO I-XI 2003 Zmiana proc. wobec I-XI 2002 (w mld USD) (w mld euro) (w USD) (w euro) deficyt handlowy 13,10 11,73 eksport 47,84 42,74 27,5 6,8 import 60,94 54,47 21,4 1,6 Z KRAJAMI UE deficyt handlowy 4,47 3,98 eksport 32,85 29,37 27,2 6,5 import 37,33 33,35 20,4 0,7 UWAGA: Dane GUS. ------------------------------------------------------------ PODAŻ PIENIĄDZA M3 grudzień 2003 listopad zmiana mies./mies. (w proc.) 1,0 0,0 I-XII I-XI podaż pieniądza w mld zł 339,77 336,29 Depozyty 288,17 284,49 Należności 265,38 267,06 Zadłużenie netto instytucji rządowych 69,71 64,90 ------------------------------------------------------------ AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO GRUDZIEŃ 2003 LISTOPAD 2003 w mld USD 35,664 35,823 OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE grudzień'03 listopad'03 mld USD 33,975 34,123 mld euro 26,942 28,492 ------------------------------------------------------------ BUDŻET (mld zł) 2003 plan na 2003 proc. planu Deficyt budżetowy 36,99 38,73 95,5 Dochody 152,18 155,70 97,7 Wydatki 189,17 194,43 97,3 ((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653 97 80, warsaw.newsroom@reuters.com))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ