WSKAŹNIKI-Polska-21 maja

Jarosław Królak, Mariusz Zielke
opublikowano: 21-05-2004, 08:10

WSKAŹNIKI-Polska-21 maja WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne
kraju:

GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja):
14-dniowa stopa interwencyjna 5,25 proc. (27.IV - pozostawiona bez zmian)
Stopa redyskontowa 5,75 proc. (27.IV - pozostawiona bez zmian)
Stopa lombardowa 6,75 proc. (27.IV - pozostawiona bez zmian)
Stopa depozytowa 3,75 proc. (27.IV - pozostawiona bez zmian)
NASTAWIENIE: restrykcyjne (zmienione z neutralnego w kwietniu 2004 roku)
------------------------------------------------------------

2003 IV kw.03 III kw.03 II kw.03 I kw.03 2002 IV kw.02
Wzrost PKB 3,8 4,7 4,0 3,9 2,3 1,4 2,2
Popyt krajowy 2,4 2,7 2,4 2,1 2,4 0,9 1,2
Spożycie 2,5 3,3 2,9 2,8 1,1 2,8 3,1
Spożycie indywid. 3,1 3,9 3,5 3,8 1,4 3,3 3,6
Akumulacja brutto 1,8 0,9 -0,3 -1,6 12,7 -6,8 -3,7
Nakłady brutto
na środki trwałe -0,9 0,1 0,4 -1,7 -3,6 -5,8 -2,7
Wartość dodana brutto 3,5 4,3 3,9 3,8 2,0 1,3 1,9
przemysł 7,6 9,7 8,0 8,1 4,1 -0,2 2,8
budownictwo -5,1 -0,1 -2,0 -7,4 -19,6 -8,6 -7,0
usługi 4,1 4,2 4,2 4,6 3,4 4,0 3,6
W 2002 roku PKB wyniósł 772,25 miliarda złotych.
------------------------------------------------------------

INFLACJA - CPI (proc.) Kwiecień'04 Marzec'04
Zmiana m/m 0,8 0,3
Zmiana r/r 2,2 1,7
ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2003: 0,8 proc.
W grudniu 2003 roku inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 1,7 procent.

INFLACJA BAZOWA Marzec'04 Luty'04
inflacja netto po wyłączeniu
cen żywności i cen paliw 1,1 1,1
po wyłączeniu cen kontrolowanych 1,7 1,5
po wyłączeniu cen o największej zmienności 1,3 1,2
po wyłączeniu cen o najw. zmienn. i paliw 1,3 1,1
15-procentowa średnia obcięta 1,5 1,5

CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) Kwiecień'04 Marzec'04
Zmiana m/m 2,0 1,5
Zmiana r/r 7,5 4,9

DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) Kwiecień'04 Marzec'04
Zmiana m/m -2,9 17,1
Zmiana r/r 21,9 23,5

BEZROBOCIE (wg nowych zasad liczenia) Marzec'04 Luty'04
Stopa bezrobocia (proc.) 20,5 20,6

SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) Marzec'04 Luty'04
Zmiana m/m 21,2 0,4
Zmiana r/r 20,7 12,1
------------------------------------------------------------

Marzec'04 Luty'04
RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln euro): -519 -101
bilans handlowy -744 -218
eksport 4.790 4.272
import 5.534 4.490
UWAGA: Począwszy od stycznia NBP przedstawia estymowany miesięczny bilans płatniczy
na bazie transakcji, czyli zgodnie ze standardami UE, a nie jak dotąd na bazie
płatności. Bilans na bazie transakcji był dotychczas prezentowany wyłącznie dla okresów
kwartalnych i rocznych.
------------------------------------------------------------

OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO I-III 2004 Zmiana proc. wobec I-III 2003
(w mld USD) (w mld euro) (w USD) (w euro)
deficyt handlowy 4,48 3,56
eksport 14,31 11,30 22,7 3,6
import 18,78 14,85 25,5 6,1
Z KRAJAMI UE deficyt handlowy 1,40 1,12
eksport 10,19 8,03 22,7 3,4
import 11,59 9,16 27,4 7,6
------------------------------------------------------------

PODAŻ PIENIĄDZA M3 Kwiecień'04 Marzec'04
zmiana mies./mies. (w proc.) 2,4
Stan na kwiecień Stan na marzec
podaż pieniądza w mld zł 347,51 339,28
Depozyty 293,87 286,97
Należności 272,78 266,84
Zadłużenie netto instytucji
rządowych 57,47 60,32
------------------------------------------------------------

AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO Kwiecień'04 Marzec'04
w mld euro 32,499 32,423

AKTYWA REZERWOWE Kwiecień'04 Marzec'04
(w mld USD) 35,548 36,683
(w mld euro) 29,736 30,002
------------------------------------------------------------

Wykonanie
BUDŻET (mld zł) Sty-Marzec'04 plan na 2004 proc. planu
Deficyt budżetowy 11,81 45,30 26,1
Dochody 36,00 154,55 23,3
Wydatki 47,80 199,85 23,9

2003 plan na 2003 proc. planu
Deficyt budżetowy 36,99 38,73 95,5
Dochody 152,18 155,70 97,7
Wydatki 189,17 194,43 97,3

((Autor: Adrian Krajewski; Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 97 00, fax +48 22 653
97 80, warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak, Mariusz Zielke

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / WSKAŹNIKI-Polska-21 maja