WSKAŹNIKI-Polska-5 marca

WSKAŹNIKI-Polska-5 marca WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne kraju: ------------------------------------------------------------ GŁÓWNE STOPY PROCENTOWE (w nawiasach ostatnia decyzja): 14-dniowa stopa interwencyjna 6,25 proc. (26.II - obniżona o 25 pkt. bazowych) Stopa redyskontowa 6,75 proc. (26.II - obniżona o 50 pkt. bazowych) Stopa lombardowa 8,00 proc. (26.II - obniżona o 50 pkt. bazowych) Stopa depozytowa 4,50 proc. (26.II - pozostawiona bez zmian) NASTAWIENIE: neutralne (zmienione z restrykcyjnego w grudniu 2000 roku) ------------------------------------------------------------ IIIkw'02 IIkw'02 Ikw'02 2001 Ikw'01 IIkw'01 IIIkw'01 IV'01 WZROST PKB (proc.) 1,6 0,8 0,4 1,0 2,2 0,9 0,8 0,2 Popyt krajowy 1,1 1,0 -0,2 -1,7 -1,1 -1,7 -1,5 -2,3 Spożycie ogółem 2,8 2,6 2,8 1,7 1,2 1,1 1,7 2,7 Akumulacja brutto -6,0 -5,9 -18,3 -12,6 -12,6 -12,2 -12,5 -13,0 Wartość dodana brutto 1,8 0,9 0,5 1,0 2,2 0,9 0,9 0,2 ------------------------------------------------------------ INFLACJA - CPI (proc.) Sty'03 Gru'02 Sty'02 Zmiana m/m 0,4 0,1 0,8 Zmiana r/r 0,4 0,8 3,5 ŚREDNIA ROCZNA STOPA INFLACJI W ROKU 2002: 1,9 proc. INFLACJA BAZOWA Gru'02 Lis'02 Gru'01 po wyłączeniu cen kontrolowanych 0,2 0,2 3,2 po wyłączeniu cen o największej zmienności 0,7 0,8 3,1 po wyłączeniu cen o największej zmienności/paliw 0,4 0,6 3,7 inflacja netto 2,0 2,1 5,1 15-procentowa średnia obcięta 1,2 1,3 3,7 CENY PRODUKCJI SPRZEDANEJ (proc.) Sty'03 Gru'02 Sty'02 Zmiana m/m 0,4 0,1 0,1 Zmiana r/r 2,5 2,2 0,0 DYNAMIKA PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ (proc.) Sty'03 Gru'02 Sty'02 Zmiana m/m -5,9 -2,5 -5,0 Zmiana r/r 4,2 5,1 -1,4 BEZROBOCIE Sty'03 Gru'02 Sty'02 Stopa bezrobocia (proc.) 18,7 18,1 18,1 Liczba bezrobotnych (mln) 3,321 3,217 3,253 SPRZEDAŻ DETALICZNA (proc.) Sty'03 Gru'02 Sty'02 Zmiana m/m -24,0 18,7 -26,0 Zmiana r/r 6,4 4,1 4,7 SPRZEDAŻ HURTOWA (proc.) Sty'03 Gru'02 Sty'02 Zmiana m/m -18,3 -3,8 -5,7 Zmiana r/r -5,7 8,9 6,6 ------------------------------------------------------------ RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH (mln USD): Sty'03 Gru'02 Bilans C/A -712 -485 Bilans handlowy -1.146 -953 Eksport 3.003 3.297 Import 4.149 4.250 UWAGA: Dane podane przez NBP, bazujące na przepływach bankowych. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) Sty'03 Gru'02 Zmiana m/m (proc.) -1,1 bd Pieniądz w obiegu 317,89 321,56 Depozyty 273,90 277,58 Należności 246,91 244,26 Zadłużenie netto inst. rządowych 61,39 65,93 Sty'03 Gru'02 AKTYWA ZAGRANICZNE NETTO (mld USD) 34,900 34,392 Sty'03 Gru'02 OFICJALNE AKTYWA REZERWOWE (mld USD) 30,490 29,794 ------------------------------------------------------------ BUDŻET (mld zł) Sty'03 plan na 2003 proc. planu bilans 4,12 38,73 10,6 dochody 11,62 155,70 7,5 wydatki 15,74 194,43 8,1 ((Autor: Adrian Krajewski; warsaw.newsroom@reuters.com; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, Adres internetowy: adrian.krajewski@reuters.pl))

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ