Zachęty dla uczciwych przedsiębiorców

Rozmawiał Jarosław Królak
opublikowano: 18-12-2017, 22:00

5 PYTAŃ DO... GRAŻYNY CIURZYŃSKIEJ, DYREKTORA DEPARTAMENTU INWESTYCJI I ROZWOJU MINISTERSTWA ROZWOJU

Czy MR zgadza się z krytykami projektowanego zapisu art. 23 projektu, którzy twierdzą, że może on zniechęcić firmy do inwestowania w Polsce?

Zobacz więcej

Fot. Marek Wiśniewski

Przepis nie ma na celu zniechęcania inwestorów, jest zapisem chroniącym stabilność finansów publicznych.

Czy MR zamierza pozostawić w projekcie ten zapis?

Projekt ustawy jest obecnie w trakcie prac legislacyjnych, nie ma jeszcze ostatecznego kształtu, może podlegać zmianom.

Wielu opiniodawców wskazuje na poważną wadę projektu. Wprowadza on swoistą „klauzulę” utraty wsparcia, a mianowicie, gdy dla inwestora np. : „głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego”. Czy MR zgadza się z twierdzeniami, że taka klauzula stoi w sprzeczności z naturalnym i oczywistym dążeniem inwestorów do uzyskania zwolnienia podatkowego w SSE lub uzyskania decyzji o wsparciu?

Klauzula zawarta w tych przepisach ma służyć wyeliminowaniu fikcyjnych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej i stosowane są wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej. Zmiana ta wpisuje się w realizowany na forum UE plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania. Komisja Europejska podkreśliła konieczność podjęcia konkretnych działań, ukierunkowanych na zwalczanie agresywnego planowania podatkowego w dziedzinie podatków bezpośrednich. Zasadniczym celem przepisu jest zapobieżenie wykorzystywaniu ulgi przez przedsiębiorców, którzy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej stosują instrumenty nakierowane na unikanie lub uchylanie się od opodatkowania. Przez takie działania należy rozumieć również czynności zmierzające do ukształtowania dochodu podatkowego, który mógłby bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie limitu pomocy publicznej, np. w drodze nierynkowego ukształtowania kosztów kwalifikowanych. Treść projektowanych przepisów wskazuje, że prawo do zwolnienia z opodatkowania przysługiwać będzie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie reguł rynkowych, a w jej ramach dokonują czynności prawnych o rzeczywistym charakterze, czyli czynności uzasadnionych ekonomicznie i gospodarczo.

Czy zdaniem MR potencjalny inwestor nie powinien mieć na celu uzyskania zwolnienia podatkowego po zainwestowaniu w SSE lub otrzymaniu decyzji o wsparciu według nowej ustawy?

Podstawowym celem inwestora powinna być realizacja inwestycji. Zwolnienie podatkowe jest wyłącznie zachętą przyznawaną przez ustawodawcę. Projektowana ustawa jest rozwiązaniem mającym w założeniu przyczynić się do rozwoju gospodarczego Polski, a nie narzędziem optymalizacji podatkowej.

Kiedy MR zamierza opublikować projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy, określającego zasady i warunki udzielania wsparcia?

Zgodnie z przepisami regulującymi rządowy proces legislacyjny pierwszym dopuszczalnym momentem, w którym możliwe jest rozpoczęcie prac legislacyjnych nad aktem wykonawczym, jest moment skierowania do parlamentu projektu ustawy zawierającej upoważnienie do wydania aktu wykonawczego. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Rozmawiał Jarosław Królak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu