Zatory płatnicze w firmie

Anna Marcinkowska
opublikowano: 23-08-2006, 00:00

Jak uniknąć zatorów płatniczych w firmie, która sprzedaje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności?

- Przed rozpoczęciem współpracy należy zażądać od kontrahenta aktualnych dokumentów rejestrowych jego firmy, w tym odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszego niż trzy miesiące. Dodatkowo, jeśli współpracę nawiązuje się ze spółkami cywilnymi, należy zażądać od każdego ze wspólników dokumentów związanych z jego indywidualną działalnością gospodarczą, czyli wypisu z ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP. Wiarygodność kontrahentów warto sprawdzać też w biurach informacji gospodarczej. Dodatkowo w wydziale gospodarczym sądu właściwego ze względu na siedzibę klienta, w sekcji zajmującej się postępowaniami upadłościowymi i naprawczymi, można sprawdzić, czy nie wpłynęły wnioski o wszczęcie postępowania przeciw niemu. Powinno się również zadbać o umowne zabezpieczenie wykonania takiego kontraktu (np. weksel wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osoby lub podmiotu trzeciego, cesja wierzytelności przyszłych, przewłaszczenie powiernicze rzeczy ruchomych na czas trwania kontraktu, zastaw).

Mam dwóch podwykonawców, z którymi pracuję od wielu lat. Jak się dowiedzieć, czy któryś nie popadł w kłopoty finansowe?

- Usługi monitoringu wypłacalności oferują biura informacji gospodarczej, wywiadownie gospodarcze i firmy windykacyjne. Biura informacji gospodarczej mają informacje o niewywiązywaniu się z zobowiązań danego klienta wobec kredytodawców i ich pośredników, pośredników ubezpieczeniowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych, dostawców energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody, odprowadzania nieczystości lub wywozu śmieci, leasingodawców, miejskich przewoźników, operatorów telewizji kablowej i satelitarnej, dostawców szerokopasmowego internetu, oraz innych przedsiębiorców. Podmioty, które tracą płynność finansową, przestają regulować bieżące i stałe płatności (czynsz, telefon, gaz). A więc kontrolując w taki sposób ich wypłacalność, będziemy zawczasu mieli informacje o ich pogarszającej się kondycji finansowej.

Po jakim czasie mogę naliczyć odsetki za nieterminową spłatę?

- Odsetki są należne za każdy dzień spóźnienia, począwszy od pierwszego dnia roboczego po upływie terminu płatności. Wierzyciel nie musi wykazywać, że poniósł z tytułu zwłoki z zapłatą jakąś szkodę. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wierzycielowi należą się odsetki ustawowe, które wynoszą 11,5 proc. rocznie.

Anna Marcinkowska, kierownik departamentu prawnego Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Marcinkowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu