--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 123/04

--- Zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym 123/04 ZAWARCIE TRANSAKCJI Z PODMIOTEM POWIĄZANYM 123/04 RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/123/04/TK CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro 1) nazwa (firma) podmiotu, z którym transakcja została zawarta Bank BPH PBK SA 2) powiązania Funduszu z podmiotem będącym stroną transakcji: Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji ulokowanie środków na lokacie "StOp" (lokata typu O/N) 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych a) Fundusz dokonał lokaty środków pieniężnych utrzymywanych na rachunku bankowym w zakresie wynikającym z bieżących zobowiązań Funduszu b) data rozpoczęcia lokaty: 12.02.2004 r. c) data zakończenia lokaty: 13.02.2004 r. d) oprocentowanie lokaty: 4,75% e) waluta lokaty: PLN f) kwota lokaty: 17 480 000 PLN Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ