Ze spółek

Maciej Zbiejcik
opublikowano: 13-04-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

BUDOPOL WROCŁAW. Spółka podpisała umowę z Dyrekcją Miejskich Inwestycji Komunalnych we Wrocławiu, której przedmiotem jest kontynuacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital w Miliczu”. Wartość robót w roku 2000 wyniesie 11 mln zł.

BANK KOMUNALNY. Zarząd banku poinformował, że na podstawie wniosków akcjonariuszy planowana jest zamiana 1700 akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

BUDIMEX. Akcjonariusze Dromexu uchwalili podniesienie kapitału akcyjnego spółki o 50 mln zł do 182,4 mln zł. Budimex obejmie 2.946.428 akcji serii F, imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (jedna akcja daje pięć głosów na WZA), o nominalnej wartości 10 zł za każdą akcję. Natomiast Handlowy — Inwestycje obejmie 2.053.572 akcji serii F, imiennych, uprzywilejowanych co do głosu. Po podniesieniu kapitału akcyjnego Dromexu, największą liczbę głosów na WZA mieć będzie Budimex (46,56 proc.).

DROSED. W dniu 11 kwietnia 2000 r. liczba akcji Drosedu, objętych zapisami w ramach wezwania, przekroczyła 920.001, tj. minimalną liczbę akcji, po osiągnięciu której L. D. C. zobowiązała się do nabycia akcji Drosed, objętych zapisami złożonymi w trakcie wezwania.

DWORY. Kierownictwo oświęcimskiej firmy zdecydowało o wydzieleniu z własnych struktur spółek na bazie dotychczasowych wydziałów, których produkcja i sprzedaż nie ma decydującego wpływu na wyniki firmy. Decyzja zarządu ma związek z restrukturyzacją firmy. Jednym z jej elementów jest wyspecjalizowanie się spółki w trzech typach produkcji: kauczukach i lateksach, polistyrenach oraz dyspersjach winylowych, czyli półproduktach do wytwarzania materiałów budowlanych. Sprzedaż tych produktów przynosi obecnie spółce ok. 90 proc. przychodów. Nowe spółki powinny zacząć funkcjonować w drugim kwartale.

COMPUTERLAND. Sławomir Chłoń, prezes spółki, oświadczył, że zarząd rozważa przeprowadzenie nowej emisji wartości „kilkudziesięciu mln USD” z przeznaczeniem na inwestycje w Internet.

GRAJEWO. Podczas wezwania do zapisów na sprzedaż akcji Zakładów Płyt Wiórowych Grajewo zawarto transakcje na 519 akcji. Zapisy na sprzedaż akcji Grajewa miały być pierwotnie przyjmowane do 27 lutego. Pierwszym dniem zapisów był 24 marca. Później zapisy przedłużono do 10 kwietnia. 16 lutego do sprzedaży akcji Grajewa wezwała Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH, który chciał kupić 1.062.245 akcji Grajewa, co stanowi 20,59 proc. kapitału i głosów na WZA, po 35 zł za akcję.

IMPEXMETAL. Zarząd giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego 8 maja tego roku 7.699 akcji serii A spółki Impexmetal o wartości nominalnej 10 zł jedna. Akcje te zostały wyemitowane na podstawie aktu przekształcenia w maju 1995 roku Centrali Importowo-Exportowej Impexmetal w spółkę Impexmetal i zostaną zasymilowane z akcjami spółki już notowanymi na giełdzie.

KGHM. Wczoraj Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zarejestrował nowy układ zbiorowy pracy dla pracowników KGHM Polska Miedź. Nowy układ będzie obowiązywał o 1 maja 2000 roku.

MOSTOSTAL KRAKÓW. Spółka podpisałą umowę z Pierwszym Polskim Funduszem Rozwoju — BRE Sp. z o. o. kupna akcji Montin. Zgodnie z umową fundusz sprzedał 103 416 akcji Montin o wartości nominalnej 10 złotych każda, stanowiacych 11,49 proc. kapitału akcyjnego spółki i głosów na WZA. Akcje zostały zbyte za łaczną kwotę 1 530 580,56 zł. Mostostal Kraków po transakcji posiada 633 490 akcji, co stanowi 70,39 proc. kapitału akcyjnego i głosów na WZA.

MOSTOSTAL ZABRZE. Zarząd spółki podpisał list intencyjny z Tesco Polska, zgodnie z którym Tesco Polska Sp. z o. o. zleci spółce wybudowanie hipermarketu zlokalizowanego w Tychach. Szacowana wartość robót wyniesie 45 mln zł.

OPTIMUS. Zarząd giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego z dniem 25 kwietnia 126.800 akcji serii F Optimus SA, o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje te zostały wyemitowane na podstawie przekształcenia w 1993 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Optimus.

Roman Kluska, prezes Optimusa, potwierdził, że holding zamierza przeznaczyć na inwestycje w Internet nawet do 50 mln USD. Fundusze te zostaną pozyskane ze sprzedaży nieruchomości, którymi zarządza Optimus RE. Prezes Optimusa twierdzi też, że główny inwestor trafi do holdingu za 1,5 roku, kiedy kurs wzrośnie dzięki koncentracji firmy na działalności internetowej. Z 29 spółek Optimusa ma pozostać 10-11, do wszystkich trafią inwestorzy branżowi, którzy mogą objąć około 50 proc. udziałów. Samych spółek internetowych będzie 4-5. Wszystkie spółki trafią na giełdę, a internetowe zostaną upublicznione na najlepszych rynkach: na Nasdaq albo giełdzie we Frankfurcie.

PEKPOL. Romuald Dzienio, prezes AS Motors, posiada 324.347 akcji Pekpolu, co stanowi 24,6 proc. kapitału akcyjnego i 21,9 proc. głosów na WZA spółki. W połowie marca Romuald Dzienio wezwał do sprzedaży 309.550 akcji Pekpolu, stanowiących 20,87 proc. kapitału i głosów na WZA spółki, po 18 zł za akcję. Do chwili ogłoszenia wezwania Romuald Dzienio miał 61.106 akcji spółki.

POLIFARB DĘBICA. 11 kwietnia 2000 r. odbyła się rozprawa w wyniku której sąd oddalił w całości powództwo Raimondo Eggink o unieważnienie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z 10 listopada 1999 r. , w sprawie wycofania akcji spółki z publicznego obrotu.

SOKOŁÓW. Spółka została powiadomiona przez SWEDISH MEATS o tym, że podmiot ten od dnia 6 kwietnia 2000 r. posiada 9.493.961 akcji Sokołowa uprawniających do 19,94 proc. głosów na WZA.

STOMIL BEŁCHATÓW. Semperit Aktiengesellschaft Holding wraz z podmiotami zależnymi posiadał 10 kwietnia 2000 roku 347.748 akcji STOMIL Bełchatów, co stanowi 13,00 proc. ogólnej liczby głosów na WZA. MZ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu